Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Milliy iqtisodiyotda innovatsion marketingni rivojlantirishning nazariya va amaliy masalalari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ataev.S
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2015
Нашриёт:
Urganch davlat universiteti
Саҳифалар сони:
73
Яратилган вақти:
2016-06-24 15:43:20
Bitiruv malakaviy ishida olib borilgan tadqiqot natijalariga asoslanib, iqtisodiyotni modemizatsiyalash sharoitida milliy iqtisodiyotni innovatsion faolligini oshirish yoTlarini aniqlash va ulardan samarali foydalanish maqsadida quyidagi ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar beriladi:

Mintaqa turizm industriyasini rivojlanishiga temir yo’l transport infratuzilmasining ta’siri


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Yo’ldoshov. Sh
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2015
Нашриёт:
Urganch davlat universiteti
Саҳифалар сони:
59
Яратилган вақти:
2016-06-24 15:36:08
Hozirgi kunda turizm infratuzilmasi jahon iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan biri bo‘lib, mamlakat iqtisodiy rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Bu sohada rivojlangan davlatlarda juda katta bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqda. Shu sababli turizmni rivojlantirishda ilg‘or mamlakatlar modelidan foydalanish va ular erishgan yutuqlarni respublikamiz turizmiga tatbiq etish yo‘llarini o‘rganish lozimdir.

Mintaqa mehnat bozorini tartibga solishning yo'nalishlari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ro'zibaev. R
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2015
Нашриёт:
Urganch davlat universiteti
Саҳифалар сони:
80
Яратилган вақти:
2016-06-24 15:32:44
Muammoning dolzarbligi. Bugungi kunda O'zbekiston jahon hamjamiyatida tenglar ichra teng bo'lib, inson manfaatlari, huquq va erkinliklari yuksak qadriyat o'lgan ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iktisodiyotiga asoslangan huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyat barpo etish yo'lidan dadil odimlab bormoqda.

Buxgalteriya balansi va uning tuzilishi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Matanov S
Нашр этилган йили:
2015
Яратилган вақти:
2016-06-23 16:12:20
Buxgalteriya balansi - xo’jalik mablag’larini ularning turlari va tashkil topish manbalari bo’yicha muayyan bir davrga pulda ifodalanib, umumlashtirib aks ettirish va iqtisodiy guruhlash usulidir.

Mintaqa turizmini rivоjlantirishda tariхiy muzеylarni tutgan o'rnini o'rganishning nazariy uslubiy masalalari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Yuldashov J
Нашр этилган йили:
2015
Яратилган вақти:
2016-06-23 15:36:24
Mamlakatimizda tariхiy оbida va madaniy yodgоrliklar bisyor. Ular хalqimizning o`tmishini o`zida mujassam etgan milliy qadriyatlarimiz namunasi, хalqimizning bеbahо mulkidir. Yurtimizdagi yuzlab ko`hna va bеtakrоr оbidalar asrlar mоbaynida jahоn ahlini lоl qоldirib kеlmоqda. Shu bоis ularni o`rganish, muhоfaza qilish, kеlajak avlоdga bus-butun yеtkazish muhim vazifalardan sanaladi

Mintaqa eksport salohiyatini yuksaltirishning nazariy-uslubiy asoslari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ro`zimatov Sh.
Нашр этилган йили:
2015
Яратилган вақти:
2016-06-23 15:25:18
Eksport salohiyatini baholash murakkab jarayon bo’lib, u o’ziga tabiiy xom-ashyo bazasi, mintaqa iqtisodiy holatini tavsiflaydigan eksport ishlab chiqarishini barqaror sur’atlarda o’sishi hamda aholining yashash darajasini ko’tarishga erishishini ta’minlovchi ilmiy-texnik, texnologik, sanoat, ijtimoiy va madaniy rivojlanishni o’zida mujassamlashtiradi. Eksport salohiyati murakkab voqelik bo’lib, u o’z ichiga tabiiy-resurs bazasini olishi bilan birga, mintaqa iqtisodiyoti xolatini oladi.

O`zbekiston ijtimoiy siyosati va asosiy yo`nalishlari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Bekchanov F
Нашр этилган йили:
2015
Яратилган вақти:
2016-06-23 14:31:51
Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, aholini ijtimoiy himoya qilish ma’naviyatli jamiyat mavjud bo`lishining zarur shartlaridan biri hisoblanadi. Mazkur muammoni o`rganish insonning munosib va ijtimoiy maqbul sifatga ega bo`lgan turmush kechirishini ta’minlaydigan qonunchilik, ijtimoiy-iqtisodiy va ma’naviy-psihologik tizim ijtimoiy himoyani aniqlash imkonini beradi.

Turizm sohasida raqobatbardoshlikni ifodalovchi ko‘rsatkichlar tizimi va turizm biznesini rivojlantirishda klaster yondashuvining roli


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ro`zmetova G
Нашр этилган йили:
2015
Яратилган вақти:
2016-06-23 14:28:16
Hozirda turizm ijtimoiy muammolarni hal qiladigan, yangi texnologiyalarni kiritadigan eng kuchli omillardan biri hisoblanadi. Aynan shuning uchun biz turizmning “XX asr Fenomeni”, “turistik portlash”, “turistik inqilob” degan xususiyatlarini tez-tez eshitamiz. Afsuski, uzoq vaqt turizmning roli yetarlicha baholanmagan va bu faqat ohirgi 10 yillikda intensiv ravishda rivojlanishni boshladi.

Xalqaro va mahalliy turizm bozorlariga ta’sir qiluvchi omillar.


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Allayorova F
Нашр этилган йили:
2015
Яратилган вақти:
2016-06-23 14:25:05
Xalqaro turizm bozorini o’rganish va uni markеting tadqiqotlari orqali chuqur tahlil qilish maqsadga muvofiqdir. Chunki istе'molchi talabini o’rganish va xizmat ko’rsatishda jahon andozalariga amal qilsh turizmdan tushadigan daromadni yanada yuksalishiga olib kеladi. Turistlar asosan qadimiy, tarixiy yodgorliklarga boy mamlakatlarga intiladilar.

Mintaqalarda Transporti


 
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Alimov V
Нашр этилган йили:
2015
Яратилган вақти:
2016-06-23 14:22:20
Xar bir davlat iqtisodiyotida transportning o’rni beqiyos hisoblanadi.Chunki transportlar barcha davlatlarning import va eksport,yo’lovchi tashish va boshqa aloqalarida bevosita qatnashadi. Transport aloqalari rivojlanishi iqtisodiyotning rivojlanishiga, aholining turmush –faravonligini oshishiga va vaqtdan unumli foydalanishga olib keladi .
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит