Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

O'zbek folklor qosıqları


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
S.E.Romanova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
NDPI tipografiya
Саҳифалар сони:
26
Яратилган вақти:
2020-02-11 15:01:57
Folklor janrın úyretiwdiń maqseti oqıwshılarǵa folklor qosıqları hám olardıń jaratılıwı tarıyxı, folklor qosıqlarınıń túrlerin, metodlarınıń úlgilerin, oypatta jasap ótken mádeniyat úlgileri, folklorǵa say kiyimler túrlerin, oypatlarǵa say bolǵan milliy ayaq oyın baǵdarların: sonday-aq, Fergana-Tashkent, Xorezm, Buxara, Surxandárya, qaraqalpaq, Túrkmen hám basqa da ayaq oyın mektepleri, folklor qosıqlarlarında paydalanatuǵın milliy xalıq sáz asbapların atqarıw jolları, ata-babalarımızdan áwladtan-awladqa ótip kıyatırǵan folklor qosıqların úyretiwdir.

Ўзбекистон фортепиано мусиқасининг шаклланиши, жанрларининг ўзига хослиги ва интерпретацияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мухамедова Феруза Нурмахматовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
780.616.432. (575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-28 14:36:57
XX–XXI асрларда Ўзбекистон фортепиано санъатининг шаклланиш ва ривожланиш жараёнларини тизимли таҳлил қилиш, асарларнинг ўзига хос жанр хусусиятлари ва талқин (интерпретация) тамойилларини аниқлашдир.

Бошланғич синфларда мусиқий идрокни ўстиришда мусиқа тинглашнинг педагогик аҳамияти


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.Иноятов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Бухоро давлат университети
Саҳифалар сони:
74
Яратилган вақти:
2019-11-21 12:23:22
Мусиқий тарбия хақидаги Ўзбекистон Республикасининг давлат ҳужжатлари, Республикамиз Президенти Ш. М. Мирзиёевнинг билдирган фикрлари, Олий кенгаш ва Олий таълим вазирлиги томонидан чиқарилган буйруқ ва қарорлар, буюк алломаларнинг мусиқий тарбия хақидаги фикрлари.

Musiqa darslarida interaktiv usullarini qo’llash yo’llari (Mardonova Shahnoza)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ш. Муродова
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Buxoro davlat universiteti
Саҳифалар сони:
49
Яратилган вақти:
2019-11-21 12:20:56
Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta’lim jarayoniga joriy etish asosida o’qitish samaradorligini oshirish davr talabi sifatida barcha pedagog o’qituvchilar qatorida musiqa o’qituvchisining ham zimmasiga katta mas’uliyat yuklaydi.Har qanday fanni, shu jumladan musiqa madaniyati darslarini o’qitish jarayonida ham faollashtirilgan, o’quvchilarni darsning faol ishtirokchilariga, mustaqil fikrlovchi, mushohada qiluvchi,o’z fikrlarini bildira oluvchi shaxs sifatida namoyon qilishi uchun imkoniyat yaratuvchi-bu o’qituvchidir.

Boshlang'ich sinflarda A.Mansurov, N.Norxo'jayevlarning ijodi asosida o'quvchilarda musiqiy did va nafosatni tarbiyalash


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Аскарова Г
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Buxoro davlat universiteti
Саҳифалар сони:
58
Яратилган вақти:
2019-11-21 12:18:43
Boshlang'ich sinflarda A.Mansurov, N.Norxo'jayevlarning ijodi asosida o'quvchilarda musiqiy did va nafosatni tarbiyalash muammolarining o’ziga xos xususiyatlarini o’rganish.

5-7 sinflarda qo‘shiq kuylash malakalarini shakllantirishning o‘ziga xos xususiyatlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Авезова Н
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Buxoro davlat universiteti
Саҳифалар сони:
66
Яратилган вақти:
2019-11-21 12:17:40
Respublikamizga yuz berayotgan muhim ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy o‘zgarishlarning ko‘lami kun sayin keng quloch yozayotgan bir davrda yurtimizning kelajak dаvоmchilаri bo‘lgan yoshlarni har tomonlama yetuk madaniyatli inson qilib tarbiyalash o‘z dolzarbligi bilan alohida o‘rin tutadi. Musiqa tarbiyasi nafaqat tarbiyaning asosiy va murakkab qurollaridan biri bo‘lib, atroflicha go‘zal narsalarni to‘g‘ri idrok etishga va qadrlashga o‘rgatadi. Musiqa insonni yuksak did bilan qurollantiradi va ma’naviy dunyoqarashini shakllantiradi. Musiqa bilan inson hissiyotiga kuchli e’tibor ta’sir ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘lib, o‘quvchilarni nafosat olamiga olib kirish va axloqiy - g‘oyaviy tarbiyasining muhim vositasidir.

Қўшиқнинг даромад қисми устида ишлашнинг ўзига хос хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Атоева Н
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Бухоро давлат университети
Саҳифалар сони:
66
Яратилган вақти:
2019-11-21 12:15:34
Ўзбек мусиқа маданияти қадимий ва меросга эга. Унинг мазмунида халқимизнинг миллий руҳияти, олий инсоний фазилатлари, истиқлол ва мустақиллик учун кураши тасвирланади.

O’zbek xalq musiqa meroslarini notaga olishda “Sibelius ”dasturidan foydalanish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ramazonova M
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Buxoro davlat universiteti
Саҳифалар сони:
69
Яратилган вақти:
2019-11-21 12:14:23
Bugungi kunda ozod va obod, mustaqil mamlakatimizda barcha sohalar qatori ta’lim tizimida ham keng qamrovli yangilanishlar va ijobiy o’zgarishlar amalga oshirilmoqda.

Мусиқий эстетик тарбияда синфдан ташқари ишлар


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
С.Дўстов
Яратилган вақти:
2019-11-21 12:02:04
Мақолада ўқувчиларни мусиқий эстетик тарбиялашда синфдан ва мактабдан ташқари ишлар, жумладан, санъат байрамлари, оммавий тадбирлар, санъат ва маданият арбоблари билан учрашувлар, тематик кечалар, китобхонлар анжуманлари ҳамда экскурсияларнинг ўрни бекиёслиги тўғрисида фикрлар билдирилган.

Ўқувчиларда мусиқий тасаввур шаклланишининг психологик


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.Ражабов
Яратилган вақти:
2019-11-21 12:00:44
Ушбу мақолада шахсда мусиқий тасаввурларнинг пайдо бўлиши, ўзгариши, ривожланиши ва миллий мусиқий тасаввурлар сифатида қайта шаклланишида цизициш ва мотивацион омилларнинг моҳияти ёритилган.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит