Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

O’zbek milliy raqs san’atining ohanglar bilan uyg’unlashuvini o’rganishning nafosat tarbiyasidagi o’rni va ahamiyati


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Po’latova Zarnigor Bohodir qizi
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
60
Яратилган вақти:
2019-03-18 15:09:13
O‘zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Abdug‘aniyevich Karimov ta’kidlaganidek: “Men Milliy istiqlol g‘oyasi bugungi tez sur’atlar bilan o‘zgarayotgan dunyoda o‘zligimizni anglash bizning kimligimizni qanday buyuk ajdodlarimiz merosiga, necha ming yillik tarix, betakror madaniyat va qadriyatlarga ega ekanligimizni his etib yashashga – bu boylikni asrab-avaylab, demokratik qadriyatlar, butun jahon taraqqiyoti yutuqlari oziqlantirib, yangi o‘sib kelayotgan avlodga yetkazishga xizmat qilmog‘i zarur deb bilaman”.

Musiqa darslarida kompozitorlar ijodidan foydalanish


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ortiqov Yo’ldosh Abdirovik o’g’li
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
63
Яратилган вақти:
2019-03-18 15:06:10
O‘zbek xalqi jahon tarixiy taraqqiyotiga o‘zining qadimiy ilm– fani, adabiyoti, san’ati va madaniyati bilan ulkan hissa qo‘shgan buyuk millatdir. Mamalakatimiz Prezidenti «Biz uchun mustaqillik eng avvalo, o‘z taqdirimizni qo‘limizga olish, o‘zligimizni anglash, milliy qadriyatlarni, urf - odatlarimizni tiklash, hammamiz uchun mo‘tabar shu zaminda har bir xonadonda tinchlik, osoyishtalik, barqarorlikni saqlashdir».

O’quvchilarning shaxsiyatida musiqiy psixologik va balog’at yoshidagi xususiyatlarini e’tiborga olish muammolari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Mallayev Nurali Sheraliyevich
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
66
Яратилган вақти:
2019-03-18 15:02:43
Jamiyatimizning barcha jabhalarida qayta qurish bo'lgani kabi ta'lim-tarbiya sohasida ham qayta qurish, yangilanish zarurligi namoyon bo'lib bormoqda. Hech sir emas, ta'limning an'anaviy usuli hozirgi kun talablarini qondirmay qo'ydi. Shu bois «Zamonaviy dars qanday bo'lmog'i kerak?» savol tug'iladi. Bu savol keyingi kunlarda ko'pchilik o'qituvchilarni qiziqtirmoqda.

Musiqa o‘qituvchisining musiqa asarlari bilan ishlash usullari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Bozorova Feruza
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
68
Яратилган вақти:
2019-03-18 10:47:46
Mustaqillik yillarida amalga oshirilayotgan jamiyatimiz hayotidagi islohot va yangilanishlar yurtdoshlarimiz ongini turli mafkuraviy tazyiqlar ta’siridan ozod qilish, o‘zlikka qaytish, iqtidori hamda salohiyatini to‘la namoyon etish imkoniyatini berdi.

O’zbek xonandalik san’ati tarixi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xidirberdiyeva Ruqiya Ravshanovna
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
TerDU
Саҳифалар сони:
68
Яратилган вақти:
2019-03-18 10:44:58
Республикамиз тараққиётининг ҳозирги босқичи жамият ҳаётининг барча жабҳаларида туб сифат ўзгаришларни амалга ошираётганлиги билан характерланади. Табиийки, бу улкан вазифани ҳал этиш фуқораларимизнинг ижодий фаоллигини тинмай ошириб бориш ва камол топтириш билан узвий боғлиқдир. Жамият маънавий ҳаётини ривожлантириш кишиларнинг маънавият ва илм-фан тўғрисидаги тасаввурларининг нечоғлиқ илмийлиги, шунингдек, тўғри назарий ва амалий негизга қўйилганлиги билан боғлангандир.

Биргалик куйлаймиз


  
- 1 +
Даража:
Умумий ўрта таълим
Муаллиф:
Ж.Ярашев
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Бухоро
Саҳифалар сони:
31
Яратилган вақти:
2019-02-16 13:30:49
Mazkur qo‘llanma madaniyat tizimadagi oliy o‘quv yurtining talabalari, musiqa va san’at kollejlari, litsey o‘quvchilari hamda maktabgacha ta’lim muassasalari uchun mo‘ljallangan. Metodik qo‘llanmada bir ovozli asarlarlar fortepiano cholg’usi ucun moslashtirililgan.

Fortepiano va klavish cholg’ulari tarixi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Saidiy Said Bolta-Zoda
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Buxoro davlat universiteti
Саҳифалар сони:
124
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-02-16 13:06:45
Ushbu o‘quv uslubiy qo‘llanma Yevropa cholg‘ulari zamirida yechilgan bo‘lib, Monoxord, Klavikord, Organ, Klavesin , Fortepiano, Royal, Ksilofon, Vibrofon va Membronofon cholg‘ulari kasbiy - uslubiy ta‘lim yo‘nalishiga mo‘ljallangan.

Cholg'ushunoslik va cholg'ulashtirish


  
- 1 +
Даража:
Мактабдан ташқари таълим
Муаллиф:
R.M. Petrov
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2006
Нашриёт:
"Turon- iqbol"
Саҳифалар сони:
192 bet
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-12-25 10:41:35
Ushbu o‘quv-uslubiy qo‘llanma musiqiy kasb-hunar kollej va akademik litseylarining o‘quvchilari hamda damlicholg‘ular orkestrlari rahbarlari uchun moMjallangan bo‘lib, ish faoliyatida uchraydigan yengilroq pyesa, qo‘shiq va raqs kuylarini mustaqil cholg‘ulashtirish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Kitobda damli cholg‘ular orkestri tarkibi, uning guruhlari, cholg‘u asboblari to‘g‘risida umumiy ma’lumotlar berilgan va cholg‘ulashtirishning asosiy tamoyillari bayon qilingan hamda ushbu kasb bilan shug‘ullanuvchilar uchun zaruriy bilimlar keltirilgan. Shuningdek, qo‘llanmada partitura eskizini tuzish, uni rasmiylashtirish va orkestr partiyalari (ovozlari)ni yozish to‘g‘risidagi ma’lumotlar ham keltirilgan. Cholg‘ushunoslik va cholg‘ulashtirishga aloqador misol va namunalar damli cholg‘ular orkcstrining deyarli keng tarqalgan kichik tarkibiga mo‘ljallangan.

O’quvchilarda ikki ovozli kuylash malakalarini shakllantirish


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Malikova Zuxra
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
81
Яратилган вақти:
2018-12-24 13:38:18
San’at o’z tabiati bilan go’zallik, o’z tabiati bilan ma’naviyat, yuksak ma’naviyat tomon kishilarni yetaklovchi tarbiya qurolidir «So’z tugaganda qo’shiq boshlanadi» - deydi xalqimiz

Estrada orkestr va asambllari uchun asarlar


  
- 1 +
Даража:
Мактабдан ташқари таълим
Муаллиф:
G'ani Xoliqov
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2006
Нашриёт:
"Turon- iqbol"
Саҳифалар сони:
280 bet
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-12-24 09:47:11
Ushbu qo‘llanma estrada orkestr va ansambllarini yangi asarlar bilan boyitish maqsadida yaratildi.0‘quvchilarga havola etilayotgan ushbu to'plam estrada orkestr va ansambllari ijrosi uchun moijaHangan bo‘lib, o‘z ichiga 0 ‘zbekiston bastakorlarining vokal asarlari hamda o ‘zbek xalq kuy va qo‘shiqlarini qamrab olgan. Ayrim kollej estrada cholg‘u bo'limlarida orkestr to‘liq bo‘lmaganligi sababli muallif-aranjirovkachi ayrim partituralarni in С sozida bergan, chunki orkestr rahbari o'zining imkoniyatiga qarab cholg'u asboblariga moslashtirish huquqiga ega bo'ladi. Yana shuni ta’kidlash joizki o'quvchilar ushbu asarlardan cholg'ulashtirish va uni tahlil qilib o'rganish sifatida ham foydalanishlari mumkin.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит