Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

G.hirsutum L. турига мансуб навлар селекциясида беккросс дурагайлаш орқали сув танқислигига бардошли селекцион ашёлар яратиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мавлонова Насиба Умаровна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
575.631.5.633.41
Яратилган вақти:
2019-12-30 13:43:01
G.hirsutum L. турига мансуб навлар селекцияси учун беккросс дурагайлаш усули орқали яратилган ғўза оилаларида айрим қимматли хўжалик белгиларининг ўзгарувчанлиги ва шаклланишини мақбул суғориш тартиби ва сув танқислиги шароитида қиёсий тадқиқ қилиш ва уларнинг генетик жиҳатдан бойитилган селекцион ашёларни яратишдаги самарадорлигини аниқлашдан иборат.

Бошланғич синф ўқувчиларида мустақил таълим орқали нутқ ва тафаккурни ривожлантириш методикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Бакиева Хилола Сапаевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
372.61:155.5
Яратилган вақти:
2019-12-28 22:28:42
Тадқиқотнинг мақсади бошланғич синфларнинг она тили таълимида мустақил ишлар орқали ўқувчилар нутқи ва тафаккурини ривожлантиришнинг педагогик механизмини такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

5–7-синфлар адабиёт дарсларида ўзлаштириладиган ўқув материалларини такомиллаштириш тизими


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Туйчиева Махфуза Умаркуловна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
371.123:821.512.133
Яратилган вақти:
2019-12-28 22:26:20
Тадқиқотнинг мақсади 5–7-синф адабиёт дарсларида берилган ўқув материалларини тадқиқ этиш ва уларни такомиллаштиришнинг назарий- методик асосларини белгилашдан иборат.

Ферроценилбензой кислоталарининг тиомочевинали ҳосилалари асосида биостимуляторлар синтез қилиш ва уларни синфлаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Отахонов Қобулжон Қахрамонович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
547.257.2:281.495.668
Яратилган вақти:
2019-12-28 11:33:11
Тадқиқотнинг мақсади ферроценилбензой кислоталарининг тиомочевинали ҳосилалари асосида биостимуляторлар синтез қилиш ва уларни синфлашдан иборат.

Туркистон АССР даги Амударё вилоятининг тарихи (1920-1924 йй.)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жуманиязов Дамир Қуўатбаевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
94 (575. 172)
Яратилган вақти:
2019-12-28 11:29:41
Тадқиқотнинг мақсади Туркистон АССР даги Амударё вилоятининг сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий, маданий-маърифий ҳолатини очиб беришдан иборат.

Пиролиз қурилмалари асосида гелиоиссиқхоналарнинг энергия самарадор иситиш тизимини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Давлонов Хайрулла Алламуротович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
662.997 ÷ 621.311
Яратилган вақти:
2019-12-28 11:18:10
Тадқиқотнинг мақсади пиролиз қурилмаларидан фойдаланиб гелиоиссиқхоналарнинг энергия самарадор иситиш тизимини ишлаб чиқиш ва параметрларини асослашдан иборат.

Машиналар гидротизимлари тебранишларини стабиллаштириш жараёнларини математик моделлаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Игамбердиев Керимберди Абдуллаевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
629.114+629.735.33+517.91
Яратилган вақти:
2019-12-28 10:41:36
Тадқиқотнинг мақсади машиналар гидравлик тизимларининг тебраниши ҳаракатларини стабиллаштириш динамик жараёнларини ҳисоблашнинг математик моделлари ва сонли алгоритмларини ишлаб чиқишдан иборат.

Инглиз, итальян ва ўзбек фольклор матнларида гендернинг тил воситаларида ифодаланиши


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдувахабова Махина Азатовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
811.111’ 276.3-055.1/.3:398 811.131.1’276.3-055.1/.3:398 811.512.133’276.3-055.1/.3:398
Яратилган вақти:
2019-12-27 18:24:46
Тадқиқотнинг мақсади инглиз, итальян ва ўзбек фольклор матнларида лисоний воситалар орқали ифодаланган гендерликнинг универсал ва миллий-маданий хусусиятларини очиб беришдан иборат.

Инглиз, ўзбек ва рус тилларида ранг ифодаланишининг когнитив-семантик тузилиши


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Базарбаева Альбина Мингалиевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
811.111.1:801.7
Яратилган вақти:
2019-12-27 18:18:31
Тадқиқотнинг мақсади инглиз, ўзбек ва рус тилларидаги ранг ифодаловчи лексиканинг қиёсий-чоғиштирма тадқиқоти ва унинг когнитив-дискурсив аҳамиятини очиб беришдан иборат.

Алишер Навоий ва озарбайжон адабиёти: тарихий илдизлар, анъаналар, ворисийлик (Кишварий ва Содиқий асарлари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Cултанов Тулкин Иргашевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
821.512.13
Яратилган вақти:
2019-12-27 18:09:58
Тадқиқотнинг мақсади Алишер Навоий ижодининг озарбайжон адабиётига таъсири ва адабий меросининг Озарбайжонда ўрганилишини очиб бериш, Кишварийнинг Навоий ғазаллари таъсирида ёзган тахмис ва назиралари, шунингдек, Содиқийнинг Навоий услубида битган назиралари ҳамда «Мажолис ун-нафоис» таъсирида яратган «Мажмаъ ул-хавос» тазкирасини қиёслашдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит