Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Adobe flash дастури ёрдамида ўқув мультимeдиа воситаларини яратиш тeхнологиялари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xaitbayeva Z.
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2017-06-29 14:10:54
Бакалаврият босқичидаги талабаларга “Adobe flash дастури ёрдамида ўқув мультимeдиа воситаларини яратиш тeхнологиялари ” фанини ўрганишдан асосий мақсад – талабаларнинг илмий-техникавий дунёқарашини шакллантириш ва замонавий техника воситалари билан танишиш ва ундан фойдаланишга замин яратишдан иборат.

Simvollar. Harakat animatsiyasi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Qodirova O.
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2017-06-29 14:09:32
1. Simvollar va ularning turlari 2. Animatsiyalangan va static simvollarni yaratish 3. Simvollarni tahrirlash. 4. Harakat animatsiyasiva ularni yaratish

Adobe Photoshop grafik redactor va o’quv jarayonida uning imkonyatlari.


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Jabborova N.
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2017-06-29 14:07:56
1. Adobe Photoshop dasturning ish kurollari 2. Soha tanlash. 3. Rasm taxrirlash.

Kasbiy ta’lim metodikasining nazariy asoslari.Yoshlarni kasbga tayyorlashning yangi mazmuni


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Allomova Sh.
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2017-06-29 14:06:02
1. Ta’lim to'g'risidagi qonun, kadrlar tayyorlash milliy dasturi, 2. Kasb-talimi metodikasi” fanini oqitishga qo'yiladigan talablar 3. Kasbga yo’naltirishning asоsiy prinsiplari va qirralari.

Talabalarning o’quv faoliyati. O’quv faoliyat tuzilmasi.


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Hayitbaeva D.Q.
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2017-06-29 14:03:01
1. O’quv faoliyat tushunchasi. 2. O’quv faoliyatning vositalari. 3. O’quv faoliyatning mahsuli va natijasi. 4. O’quv faoliyati bosqichlari. 5. O’quv masalasi.

O’rta mahsus, kasb-hunar o’quv yurtlarida o’qitishning тashkiliy shakllarini o’rganish. Kasbiy ta’lim mеtоdikasining nazariy asоslari.


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Abdullayeva N.
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2017-06-29 13:07:30
O’rta maxsus, kasb-hunar o’quv yurtlarida o’qitishning tashkiliyshakllari. Kasbiy ta’lim mеtоdikasining nazariy asоslari.

Transport masalasining boshlang’ich bazis rejasini topish usullari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Yusupov Firnafas
Нашр этилган йили:
2015
Яратилган вақти:
2017-06-29 13:04:18
Keyingi yillarda amaliy dasturchilarga juda ko’p integratsion dastur muhitlari taklif etilyapti.Bu muhitlar u yoki bu imkoniyatlari bilan bir-biridan farqlanadi. Aksariyat dasturlashtirish muhitlarining fundamental asosi c++ tiliga borib taqaladi. C++ tili B.Straustrup tomonidan yaratilgan. C++ standarti ayni vaqtda ISO-International Standards Organizatsion (Standartlash bo’yicha xalqaro tashkilot)standarti deb ham nomlanadi. Vaqt o’tishi bilan dasturchilar oldiga qo’yilgan masalalar o’zgarib boryapti. Bundan yigirma yil oldin dasturlar kata hajmdagi ma’lumotlarni qayta ishlash uchun tuzilar edi. Bunda dasturni yozuvchi ham foydalanuvchisi ham kompyuter sohasi bo’yicha talab etilardi. Hozirda esa ko’pgina o’zgarishlar ro’y berdi. Kompyuter odamlar tomonidan uni chuqur o’rganish vositasi emas, ko’proq o’zlarining oldilariga qo’yilgan,o’zlarining ishlariga tegishli bo’lgan muammolarni yechish vositasi bo’lib qoldi.

Issiqlik mashinasining foydali ish koeffitsiyentini topish” dasturini yaratish. Bajardi: 912-15 guruh talabasi Romanov Otanazar Ilmiy rahbar:


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Aliyev Oybek
Нашр этилган йили:
2015
Яратилган вақти:
2017-06-29 13:02:03
Keyingi yillarda amaliy dasturchilarga juda ko’p integratsion dastur muhitlari taklif etilyapti.Bu muhitlar u yoki bu imkoniyatlari bilan bir-biridan farqlanadi. Aksariyat dasturlashtirish muhitlarining fundamental asosi c++ tiliga borib taqaladi. C++ tili B.Straustrup tomonidan yaratilgan. C++ standarti ayni vaqtda ISO-International Standards Organizatsion (Standartlash bo’yicha xalqaro tashkilot)standarti deb ham nomlanadi.

Yorug’lik intensivlikni aniqlovchi dastur yaratish


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Aliyev Oybek
Нашр этилган йили:
2015
Яратилган вақти:
2017-06-29 12:58:42
Bizning оldimizda algоritmlarni EHM tushunadigan tilda yozish masalasi turadi, buning uchun maхsus algоritmik tillar mavjud. EHM paydо bo’lganidan bеri juda ko’plab algоritmik tillar yaratilgan. Ularni shartli ravishda uch tipga ajratish mumkin: - Quyi darajadagi prоgrammalash tillari (mashina tillari) - O’rta darajadagi prоgrammalash tillari - Yuqоri bоsqichli prоgrammalash tillari Quyi darajadagi prоgrammalash tillarida buyruqlar va amallar ma’lum kоdlar (raqamlar) bilan ifоdalangan bo’lib, ular EHM qurilmalari adrеslari bilan bеvоsita ishlashga mo’ljallangan va mashina tili dеb ham yuritiladi.

Berilgan jismning ko`rsatilgan suyuqlikdagi holatini aniqlovchi dasturiy ta`minot yaratish


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Aliyev Oybek
Нашр этилган йили:
2015
Яратилган вақти:
2017-06-29 12:56:19
Axborot texnologiyalarining takomillashtirilishi jamiyatni axborotlashtirishda muhim omil hisoblnadi. Ma’lumki, axborot texnologiyalari informatika qonun – qoidalari asosida takomillashtiriladi. Texnologiya so'zi grekchadan tarjima qilinganda san'at, ustalik, malaka ma'nosini anglatadi. Texnikada texnologiya deganda ma'lum kerakli material mahsulotni hosil qilish uchun usullar, metodlar va vositalar yig'indisidan foydalanadigan jarayon tushuniladi. Texnologiya ob'ektining dastlabki, boshlang'ich holatini o'zgartirib, yangi, oldindan belgilangan talabga javob beradigan holatga keltiradi. Misol uchun sutdan turli texnologiyalar orqali qatiq, tvorog, smetana, yog' va boshqa sut mahsulotlarini olish mumkin. Agar boshlang'ich xom ashyo sifatida axborot olinsa, ushbu axborotga ishlov berish natijasida axborot mahsulotinigina olish mumkin. Ushbu holda ham "texnologiya" tushunchasining ma'nosi saqlanib qolinadi. Faqat unga "axborot" so'zini qo'shish mumkin.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит