Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Технологик жараёнлар ва қурилмалар фанидан “ректификация жараёни ва ректификацион калоннанинг тузилиши ва ишлаши” мавзусини ўқитишда илғор педагогик технологияларни қўллаш


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Хушвахтов Б.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
БМТИ
Саҳифалар сони:
74
Яратилган вақти:
2017-05-24 14:25:11
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг 2015 йилда мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ҳамда 2016 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларга бағишланган «Бош мақсадимиз – мавжуд қийинчиликларга қарамасдан, олиб бораётган ислоҳотларни, иқтисодиётимизда таркибий ўзгаришларни изчил давом эттириш, хусусий мулкчилик, кичик бизнес ва тадбиркорликка янада кенг йўл очиб бериш ҳисобидан олдинга юришдир» маърузаларида таълим соҳасидаги қуйидагича маълумотларни кўрар эканмиз, бугунги кунда жонажон республикамизда таълимга эътибор ҳар қачонгидар юқори эканлигини билишимиз мумкин.

Benzin olish texnologik jarayonini avtomatlashtirish.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xudoyberdiyev I.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
БМТИ
Саҳифалар сони:
77
Яратилган вақти:
2017-05-24 14:07:49
Дастур таркибий ўзгаришларни изчил таъминлаш, ишлаб чиқаришни модернизация ва диверсификация қилиш, барқарор иқтисодий ўсиш локомотивлари бўлишга қодир юқори технологияли саноат тармоқларини янада ривожлантириш, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг энергия сарфи, моддий ва меҳнат харажатларини камайтириш бўйича мавжуд захиралардан янада тўлиқ фойдаланиш, шунингдек, жаҳон бозорида талаб барқарор бўлган рақобатбардош тайёр товарлар ва ярим фабрикатлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш, бунинг учун хорижий инвестицияларни, жумладан, етакчи хорижий компаниялар билан биргаликда қўшма корхоналар ташкил этиш орқали фаол жалб қилиш мақсадида қабул қилинди.

Тўқимачилик саноати ишлаб чиқариш корхоналаридаги технологик жараёнлар учун автоматлаштирилган бошқариш тизимларининг математик ва дастурий таъминотини ишлаб чиқиш


 
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Яхъяева Шоирахон Тохирбойевна
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
БМТИ
Саҳифалар сони:
61
Яратилган вақти:
2017-05-24 10:17:23
Магистрлик диссертациясида тўқимачилик саноатида бўёқлаш-пардозлаш технологик жараёнлар учун автоматлаштирилган бошқариш тизимларининг математик ва дастурий таъминотини белгилаб берилган. Технологик жараённинг муқобил параметрлари аниқланган ва бўягичнинг бўяш ваннасидаги концентрациясини ростлашнинг математик модели ишлаб чиқилган. Бўёқлаш аппаратини автоматлаштиришнинг функционал схемаси тузилган, унинг кириш ва чиқиш параметрларини ўлчаш воситаларининг характеристикалари ва ТЖ АБТ функцияланишинг умумий алгоритми блок-схемаси ва дастурий таъминоти белгилаб берилган.

Ноанъанавий усулда технологик жараёнларга ташқи мухит таъсирини ахборот коммуникация тизимлари ёрдамида бошқаришни тадқиқ этиш


- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Cалихова Раъно Бахроновна
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
БМТИ
Саҳифалар сони:
95
Яратилган вақти:
2017-05-23 11:20:44
Бугун дунёда қишлоқ хўжалиги хом ашёсини етиштириш, озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва унинг хавфсизлигини таъминлаш биринчи даражали масалага айланди. Жахон миқёсида олиб борилаётган тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки технологик жараёнларга ахборот коммуникация воситаларини тўғри тадбиқ этилиши ишлаб чиқарилаётган махсулот сифатини яхшилаш учун хизмат қилади. Бу жараёнда асосон ахборот коммуникация воситаларининг хавсизлиги муаммоси эса янада долзарб ҳисобланади. Айниқса ахборот коммуникация воситаларининг математик таъминоти ҳамда дастурий таъминотни ишлаб чиқиш технологиясининг хавфсизлиги муҳим аҳамиятга эгадир.

Основные элементы систем регулирования


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ҳусенов.А
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2017-05-23 11:16:16
Автоматика отрасль науки и техники охватывающая теорию и принципы построение средств и систем управления производственными процессами действующими без не посредственного участия человека. Автоматизация называется этап развития машинного производство характеризуемый освобождениям человека от не посредственного выполнения функции управления производственными процессами передачи этих функции технологического устройство.

Технологик жараён (номи) ва уни автоматлаштириш асослари


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
С.К. Рахмонов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
БМТИ
Саҳифалар сони:
90
Яратилган вақти:
2017-05-20 11:36:41
Pechlar maishiy va sanoat pechlariga bo‘linadi. Sanoat pechlarining asosiy vazifasi – materiallar va buyumlarga termik ishlov (materiallarni qizdirish va eritish, kulolchilik buyumlarini pishirish, non yopish, quritish va sh.k.) berishdir. Ular yuqori temperaturali jarayonlar kechadigan qurilmalar qatoriga kiradi. Masalan, metallarni marten pechlarida eritish uchun 1800-2000 S temperatura zarur bo‘ladi. Temirchilik pechlarida po‘latlar 1300 – 1500 S temperaturada qizdiriladi, o‘tga chidamli materiallar esa, 1500 – 1800S temperaturalarda pishiriladi. Pechlar ishlab chiqarishning ko‘p sohalarida (metallurgiya, mashinasozlik, oziq – ovqat va kimyo sanoati, qurilish materiallari va boshqalar) keng ko‘lamda ishlatiladi.

Қуритиш жараёнини автоматлаштиришда дастурий мантиқий контроллерларни қўллаш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Наимов С
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
БМТИ
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2017-05-20 11:21:57
Қуритиш жараёнини автоматлаштиришда дастурий мантиқий контроллерларни қўллаш мавзусидаги битирув малакавий ишида 1-бобда назарий қисм кўриб чиқилиб, унда Қуритиш жараёни ҳақида маълумотлар, Қуритиш қурилмаларининг тузилиши таҳлили келтирилган. 2-бобда қуритиш аппаратининг технологик тизимини автоматлаштиришда қўлланилиши деб номланиб бунда Лентали қуритгичнинг тузилиши ва ишлаш принципи структуравий схемаси, қуритиш технологик тизими засонавий ўлчов вочиталари ёрдамида автоматлаштирилган. 2-бобда жараённинг автоматик ростлаш тизими ишлаб чиқилиб, системанинг частотавий хоссалари таҳлил қилинган.аа

ZiyoNET порталида бепул сайт-сателлитлар яратиш йўриқномаси


  
- 0 +
Даража:
Умумий таълим
Муаллиф:
У.Н. Тайлаков, Х.А.Носиров, Б.Ш.Сулаймонов, Ф.И.Ходжаева
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2017-05-17 17:51:14
Бунда ўқувчилар, ўқитувчилар ва бошқа фойдаланувчилар учун Ресурс маркази томонидан zn.uz доменида бепул сайт (сателлит-сайти) яратиш имконияти яратилган. Ушбу сайтларда, асосан, таълим муассасалари ҳақида кундалик долзарб янгиликлар жойлаштирилади. Сателлит-сайтлардаги барча маълумотлар муаллиф ва ҳаммуаллифлар томонидан жойлаштирилади.

Xususiy avtotransport vositalarida yo‘lovchilar tashishni tashkil etish


  
- 1 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
J.R. QULMUHAMEDOV, S.Z. ASOMIDDINOV, K.M. NAZAROV
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Toshkent - «ILM ZIYO»
Саҳифалар сони:
125
УДК рақами:
629.34 (075)
Яратилган вақти:
2017-03-18 10:51:29
Q o‘llanm ada bozor iqtisodiyotining (shu jum ladan, transport xizm ati bozorining) asosiy tushunchalari, uni hayotga tatbiq etishda «o‘zbek modeli»ning o ‘ziga xos xususiyatlari, avtotransportni m onopoliyadan chiqarish va boshqaruvni yanada takom illashtirish, xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini litsenziyalash asoslari, ochiq tenderlarni tashkil etish va ularda tadbirkorlarning huquqlarini him oya qilish bo‘yicha qabul qilingan O ‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farm onlari, Qarorlari va Farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlari, shuningdek, boshqa normativ-huquqiy hujjatlarva yo‘riqnomalarning ahamiyati, iqtisodiyotni boshqarishda davlatning roli kabi masalalar yoritilgan.

Tadbirkorlik уа ishga joylashtirish texnologiyasiasoslari


  
- 1 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
Z.Y. XUDOYBERDIYEV (rahbar), K.Z. НОМГГОУ, A. MURODOV, L.K. КО‘PAYSINOVA, N.U. ARABOV
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Toshkent - «ILM ZIYO»
Саҳифалар сони:
348
УДК рақами:
334.722:331. 53(075.32)
Яратилган вақти:
2017-03-15 14:09:36
0 ‘quv qo'llanmada asosiy e’tibor kichik biznes va xususiy tadbir- korlik faoliyati, uning mohiyati, mazmuni va maqsadi, bunday faoliyatni tashkil etish, uning turlari, biznes g‘oya va uning zarurligi, ish faoliyatining rejalashtirilishi va biznesni samaraK boshqarish, moliyalashtiiish va sug‘urta, soliqqa tortish, tadbirkorlik faoliyatida marketing, biznes- rejalar tuzish, bitiruvchilami ishga joylashtirish tizimini rivojlantirish va ulami mehnat bozoriga moslashtirish, ishga joylashtirishda va kasbiy muvaffaqiyatlarga erishishda o‘quvchilaming shaxsiy bilim, ko‘nikma hamda malakasini shaldlantirishga oid bilimlami qamiab olishga qaiatilgan.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит