Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

VIII-IX синф ўқувчиларида синфдан ташқари машғулотларда креатив қобилиятларни ривожлантиришнинг педагогик шарт-шароитлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Тилакова Мавжуда Ашуровна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
Т.173.
Яратилган вақти:
2019-12-09 16:32:52
VIII-IX синф ўқувчиларининг креатив қоби- лиятларини синфдан ташқари машғулотлар жараёнида ривожлантиришдан иборат.

Талабаларда саломатликни асрашга йўналтирилган тафаккурни шакллантириш (бизнес ва хизмат кўрсатиш соҳалари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Маттиев Илҳом Бегматдулобович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
37:338.46
Яратилган вақти:
2019-12-09 15:16:11
Тадқиқотнинг мақсади бизнес ва хизмат кўрсатиш йўналишида таҳсил олаётган талабаларда саломатликни асрашга йўналтирилган тафаккурни шакллантириш технологиясини такомиллаштиришдан иборат.

Ҳудудларда саноатни ривожлантиришда ишлаб чиқариш салоҳиятидан самарали фойдаланиш йўналишлари (Қашқадарё вилояти мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Маҳмудов Мираббос Фазлиддинович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
330.115:338 (575.1)
Яратилган вақти:
2019-12-09 14:24:32
Тадқиқотнинг мақсади Қашқадарё вилояти саноатини ривожлантиришда ишлаб чиқариш салоҳиятидан самарали фойдаланиш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Фото- ва инжекция-вольтаик эффектлар қўлланилиши асосида радиотехник элементлар, тугунлар ва қурилмаларнинг тузилиш тамойиллари ва усуллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Алимова Нодира Батирджановна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
621.362
Яратилган вақти:
2019-12-09 12:28:07
Тадқиқот мақсади фото- ва инжекция-вольтаик эффектларни қўллашга асосланган радиотехник элементлар, тугунлар ва қурилмаларнинг тузилиш тамойиллари ва тадқиқот усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Бўлажак чет тили ўқитувчиларида умуммаданий дунёқарашни шакллантириш механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шарипова Сурайё Бурхановна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
378.091.12:81'243:008
Яратилган вақти:
2019-12-09 11:48:46
Тадқиқотнинг мақсади бўлажак чет тили ўқитувчиларида умуммаданий дунёқарашни шакллантириш механизмларини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Сув омбори гидрологик режимининг ўзан жараёнларига таъсири (туямўйин гидроузели мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ходжиев Алишер Кулдашевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК 626/627.4.8
Яратилган вақти:
2019-12-09 11:41:23
Тадқиқотнинг мақсади текислик дарёларидаги сув омбори гидрологик режимининг юқори бъеф ўзан жараёнларига таъсирини инобатга олиб, сув омборларининг иш режимини янги информацион технологияларни қўллаган ҳолда такомиллаштириш.

Ғарбий Тянь-шань вертикал зоналликда тарқалган тупроқларининг ҳозирги экологик-генетик жиҳатлари ва унумдорлигини ошириш йўллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Раупова Нодира Бахромовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
631.4+631.46+631.4:551.3+631.411.6
Яратилган вақти:
2019-12-09 11:29:26
Тадқиқот мақсади тоғ ва тоғ ён бағирларида шаклланган, эрозияга учраган асосий тупроқлар тип ва типчаларида гумус ҳосил бўлишида табиий ва антропоген омилларнинг таъсирини тавсифлаш ҳамда ушбу тупроқларнинг гумусли ҳолатидаги миқдор ва сифат ўзгаришларининг йўналиши ҳамда интенсивлигини аниқлаш, уни баҳолашнинг илмий асосланган мезонларини ишлаб чиқишдан иборат.

Педагогик фасилитация воситасида талабаларнинг ўқув-билиш фаолиятини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Бектурсынова Л.
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК: 37.013.77
Яратилган вақти:
2019-12-09 09:28:23
Педагогик фасилитация воситасида педагогика олий таълим муассасаси талабаларининг ўқув-билиш фаолиятини такомиллаштиришдан иборат.

Суғориладиган арзиқли тупроқларнинг унумдорлигини баҳолаш (Фарғона вилояти мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рўзиева Инобат Жўраевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
631.481:452; 821
Яратилган вақти:
2019-12-08 00:09:36
Тадқиқотнинг мақсади Марказий Фарғона ҳудудларида тарқалган арзиқли ва гипслашган тупроқларнинг хосса-хусусиятлари ва унумдорлик даражасини аниқлаш, баҳолаш, маҳсулдорлигини оширишга қаратилган илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Оролбўйи ҳудуди суғориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқларининг экологик-биологик ҳолатини диагностикасида замонавий ёндашувлар (Амударё ва Чимбой туманлари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Саидова Муниса Эргашевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
631.67:631.4+631.95+631.46
Яратилган вақти:
2019-12-08 00:07:06
Тадқиқотнинг мақсади Оролбўйи ҳудуди суғориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқларнинг хосса-хусусиятлари ва биологик фаоллигининг шўрланиш таъсирида ўзгаришини замонавий усуллар орқали таҳлил қилиш асосида тупроқларнинг экологик-биологик ҳолатини баҳолашдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит