Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ахборот-коммуникация ва педагогик технологиялар интеграциясида органик кимё фанини ўқитиш методикасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шерназаров Искандар Эргашович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
376.1:371.66:542(575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-07 15:23:41
Тaдқиқoтнинг мaқсaди «Oргaник кимё» фaнини ўқитиш методикасини такомиллаштиришда ахбoрoт-кoммуникaция вa педaгoгик технoлoгиялaр интегрaцияси орқали таълим самарадорлиги ошириш ҳамда ишлаб чиқилган методик тавсияларни амалиётга татбиқ этишдан иборат.

Муқобил ва қайта тикланувчи энергия манбаларига оид материаллар асосида узлуксиз физика таълими мазмунини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдиев Умирбек Бегматович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
37:016.53
Яратилган вақти:
2020-01-07 15:23:11
Узлуксиз таълимда муқобил ва қайта тикланув-чи энергия манбаларига оид замонавий билим, кўникма ва малакаларни шакллантириш асосида физика ўқитиш жараёни мазмунини такомиллашти-ришдан иборат.

Биологияни ўқитишда электрон таълимий ресурслардан фойдаланиш методикасини такомиллаштириш (7-синф мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қaрахонова Лобархон Мусoхоновна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
372.862:59(077)
Яратилган вақти:
2020-01-07 15:21:19
Биологияни ўқитишда электрон таълимий ресурслардан фойдаланиш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Умумий ўрта таълим мактаб ўқувчиларида физик тушунчаларни статистик метод асосида шакллантириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хужанов Эркин Бердиевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
371.124:53(575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-07 15:19:41
Тадқиқотнинг мақсади умумий ўрта таълим мактабларида физика ўқув предметини ўқитиш жараёнида физик тушунчаларни статистик метод асосида шакллантириш ва ривожлантириш механизмини такомиллаштириш, тегишли мавзулар мазмунига қўшимчалар ҳамда ўзгартишлар киритиш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Герпесвирус инфекцияли ҳомиладор аёлларда туғруқ услубини танлашни патогенетик асослаш (клиник-морфологик тадқиқот)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Раджабова Зулола Абдухакимовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
618.2: 619.9- 092-036-085.2
Яратилган вақти:
2020-01-07 15:02:58
Тадқиқот мақсади: клинико-морфологик тадқиқотлар асосида перинатал асоратларни камайтириш мақсадида герпес вируси билан зарарланган ҳомиладор аёлларда туғруқ усулларини танлашни патогенетик асослаш.

Ўзбекистоннинг жанубий ва марказий ҳудудлари яйлов ўсимликларининг зарарли энтомофаунаси ҳамда уларга қарши кураш тизимини яратиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хайтмуратов Арсланбек Файзуллаевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
633.2.033. 632.7. 632.92.
Яратилган вақти:
2020-01-07 11:55:12
Ўзбекистоннинг жанубий ва марказий ҳудудлари (Сурхондарё, Қашқадарё, Самарқанд, Навоий, Жиззах вилоятлари) яйлов ўсимликларининг зарарли энтомофаунасининг турлар таркибини, тарқалиш ареалини, доминант турларнинг биоэкологик хусусиятларини ўрганиш асосида зараркунандаларга қарши экологик хавфсиз микробиологик ва истиқболли кимёвий препаратларни қўллаб, самарали кураш усул ва воситалар мажмуини яратишдан иборат.

Қорақолпоғистоннинг шўр грунтларида бино ва иншоотлар қуришнинг мухандислик-геологик асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Аимбетов Иззет Каллиевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
624.131 (575)
Яратилган вақти:
2020-01-07 09:54:19
Тадқиқотнинг мақсади Қорақалпоғистон грунтларининг шўрланиш ва физик-механик хоссаларининг хусисиятларини баҳолаш ва бу грунтларда бино ва иншоотларни лойихалаш, қуриш ва хавсиз эксплуатация қилишнинг мухандис-геологик илмий асосларини ишлаб чиқишдан иборат.

Қуйи зарафшон табиий географик округи барқарор ривожланишининг геоэкологик индикаторлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Расулов Анвар Баходирович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
915.0 (575. 1):371.03
Яратилган вақти:
2020-01-07 09:03:59
Тадқиқотнинг мақсади Қуйи Зарафшон табиий географик округи барқарор ривожланишининг геоэкологик индикаторларини аниқлаш ҳамда уларнинг илмий ва амалий асосларини такомиллаштиришдан иборат.

Анизотроп грунтли тўғонларида нотурғун фильтрацияни ҳисоблаш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Байматов Шахриддин Хушвақтович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
627.82:628.16.067
Яратилган вақти:
2020-01-06 17:36:37
Тадқиқотнинг мақсади. Грунтли тўғон танаси ва заминида грунтларни анизатроплилигини ҳисобга олиб нотурғун фильтрацияни ҳисоблаш усулини такомиллаштириш ва уларни тўғон қияликлари турғунлигига таъсирини аниқлаш.

Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон маданияти


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Сафарова Зилола Сафаровна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
94 (575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-06 16:49:09
Тадқиқотнинг мақсади Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистоннинг маданияти тарихини очиб беришдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит