Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Zamonaviy dizayn san’ati va unga qo’yiladigan talablari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Soliyev A
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Namangan
Саҳифалар сони:
136
Яратилган вақти:
2017-11-25 10:26:38
Mustaqil O’zbekistonning kelajagi bo’lgan yosh avlodni tarbiyalash, ular ongida milliy istiqlol tafakkurini va vatanparvarlik g’oyalarini shakllantirishda Tasviriy san’at fanining o’rni va imkoniyatlari cheksizdir. Mavjud ta’lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilish, uni zamon talablari darajasiga ko’tarish milliy kadrlar tayyorlashning yangi tizimini, barkamol avlodni voyaga yetkazish to’g’risidagi farmon va “Ta’lim to’g’risida” gi qonun va kadrlar tayyorlash bo’yicha milliy dasturning negizini tashkil qiladi. Zamonaviy dizayn san’atining maqsadi, yaratilayotgan san’at asarlaridan tortib qurilayotgan ko’cha, xiyobon, binolarni badiiy bezash uslublarini yosh avlodga etkazish va ma’naviy yuksak badiiy did egasi qilib tarbiyalash maqsad va vazifasi deb biladi.

Oliy pedagogik ta’limda tasviriy san’at darslarini tashkil etishning ilmiy nazariy va metodik asoslari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sharipjonov M
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Namangan
Саҳифалар сони:
100
Яратилган вақти:
2017-11-25 10:22:19
Oliy ta’lim tizimida bo’lajak rassom-o’qituvchilarning amaliy-ijodiy tayyorgarligini ta’lim mazmunini modernizatsiyalash, nazariy va metodik jihatdan faollashtirish asosida takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslarini ishlab chiqish hamda tajribaviy asoslash. 1. Oliy ta’lim tizimida bo’lajak tasviriy san’at o’qituvchilarilanining professional tayyorgarligining nazariy va amaliy holatini o’rganish va baholash; 2. Oliy pedagogik ta’limda tasviriy san’at darslarini tashkil etishning ilmiy nazariy va metodik asoslari bo’yicha talabalarning amaliy ijodiy tayyorgarlik mazmunini hozirgi zamon talablari asosida ishlab chiqish; 3. Talabalanining nazariy va amaliy mashg’ulotlarda ta’lim olish layohati o'rganilib, uning modelini ishlab chiqish;

Rishton kullolchilik san`atida milliylik va zamonaviylik


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Abdullaev A
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Namangan
Саҳифалар сони:
100
Яратилган вақти:
2017-11-25 10:19:47
Rishton kulolchilik san`ati o`zbek xalq amaliy san`atning ajralmas bir qismi bo`lib, o`zining avloddan-avlodga o`tib kelayotgan qadimiy uslub va milliy an`analarini saqlabgina qolmasdan unga zamonaviylik bag’sh etgani bilan ham unga qiziqish katta hisoblanadi. Bundan tashqari o`zbek turizmini rivojlantirishda, jumladan, Farg’ona vodiysiga xorijlik sayyoxlarni jalb etishda Rishton kulolchilik san`atining o`ziga xosligi ham katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu kulolchilik san`atining o`ziga xosligi, uning etakchi vakillari, ishlash texnologiyasi to`liq o`rganish maqsad qilib olindi. Rishton kulolchilik san`ati va uning paydo bo`lishi tarixi, asarlardan asrlarga o`tib kelayotgan an`anaviy ustoz-shogird maktabi, mashxur usta-kulollarning tajribalari va ularni bugungi kundagi ahamiyati, zamonaviy maktab yaratgan mashxur usta-kullollar va kulolchilik san`atini Rishtonda rivojlanishiga ijobiy va salbiy ta`sir etgan tarixiy, siyosiy, ijtimoiy jarayonlar bo`lib, ilk paydo bo`lgan vaqtdan to hozirga qadar bo`lgan jarayonni o`zida aks ettirgan davlat xujjatlari, gazeta, jurnal materiallari tadqiqot predmeti bo`lib xizmat qiladi.

Tasviriy san’at asarlarini badiiy tahlil qilishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
S.Bo‘riyev
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
QarshiDU
Саҳифалар сони:
70
Яратилган вақти:
2017-11-11 14:05:38
O‘zbekistonning mustaqil taraqqiyoti yillarida shu narsa aniq isbotini topdiki, ozod va faravon hayotni barpo etishning asosiy omillaridan biri barqarorlikdir.

Umumiy o‘rta ta’lim maktablari tasviriy san’at darslarida o‘quvchilarga “Kuz manzarasi” mavzusini o‘rgatish uslubiyoti


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
N.Xudoyberdiyeva
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
QarshiDU
Саҳифалар сони:
43
Яратилган вақти:
2017-11-11 13:48:01
Ijtimoiy ong shakllaridan biri - san’at-tabiat va jamiyatda bo‘lgan, bo‘layotgan va bo‘ladigan voqea-hodisalarni badiiy tasvirlarda ifodadanishidir.

Чизма геометрия (Перспектива)


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Т.Астанов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
QarshDU
Саҳифалар сони:
26
Яратилган вақти:
2017-11-10 12:31:44
Перспектива – изображение, построенное на основе центрального проецирования. Такие изображения более наглядны по сравнению с аксонометричес кими.

Tasviriy san’at tarixi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
S.O. Mirzayev
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
AnDU
Саҳифалар сони:
74
Яратилган вақти:
2017-10-18 11:45:28
San'at juda qadim zamonlarda, mеhnat jarayonining taraqqiyoti natijasida paydo bo`ldi, Mеhnat jarayonida inson tafakkuri kamol topdi, go`zallik xissi ortdi, voqеlikdagi go`zallik qulaylik va foydalilik tushunchalari kеngaydi.

Şekillendiriş sungaty 7-nji synp


  
- 0 +
Даража:
Умумий ўрта таълим
Муаллиф:
Askarali Suleýmanow, Ne'mat Abdullaỳew, Zilola Suleýmanowa
Нашр кўриниши:
Даврий нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Gafur Gulam
Саҳифалар сони:
80
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2017-09-13 14:20:23
7-nji synp üçin derslik. Özbegistan Respublikasynyň Halk bilimi ministrligi tarapyndan neşire hödürlen.

Şekillendiriş sungaty 4-nji synp


  
- 1 +
Даража:
Умумий ўрта таълим
Муаллиф:
Askarali Suleýmanow, Islamjan Rahmanow, Zilola Suleýmanowa
Нашр кўриниши:
Даврий нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
«SHARQ»
Саҳифалар сони:
113
УДК рақами:
372.874(075)
Яратилган вақти:
2017-09-12 17:04:55
Umumy orta bilim berýän mekdepleriň 4-nji synpy üçin derslik. Özbegistan Respublikasynyň Halk bilimi ministrligi tarapyndan tassyklanan Ikinji neşir.

Şekillendiriş sungaty 6-nji synp


  
- 1 +
Даража:
Умумий ўрта таълим
Муаллиф:
K.Mirahmedow, B.Karimow, I.Nurullaỳew
Нашр кўриниши:
Даврий нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Gafur Gulam
Саҳифалар сони:
120
УДК рақами:
741(075)
Яратилган вақти:
2017-09-08 17:58:55
6-nji synpy üçin derslik. Özbegistan Respublikasynyñ Halk bilimi ministrligi tarapyndan neşire hödürlenen.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит