Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Решение задачи привлекательности и популярности библиотек среди homo sapiens


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Собиржанова Шахло Гайрат кизи
Яратилган вақти:
2019-05-20 20:38:24
В этой статье даны информации о развитии библиотечного дела и информационно-ресурсных центров, постановление Президента Республики Узбекистан , конкурс "Ёш китобхон",о библиотеке им. Дж. Б. Ханта-младшего, Библиотека имени Алексиса де Токвиля в Нормандии.

Жамоат бинолари меморчилигида миллий хунарманчиликнинг ўрни


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Рамазанов Д.Н
Яратилган вақти:
2019-05-20 20:37:02
Мақолада жамоат бинолари меморчилигида миллий хунармандчиликнинг ўрни ўзига хослиги жамоат биноларида ишлатилишидаги тамойиллари ва ишлатилиш услублари турлари хозирги кун замонавий архитектурада ўрни хақида сўз боради.

Интерьер ёритилганлигининг инсон фаолияти ва психофизиологик ҳолатига таъсири муаммолари


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Р.К.Бахриева
Яратилган вақти:
2019-05-20 20:35:28
Ушбу мақолада интерьер ёритилганлигининг инсонга таъсири муаммолари ёритилган. Табиий ва сунъий ёруғликнинг инсоннинг ҳаёт ва меҳнат фаолиятига таъсири, нотўғри ёритилганлик таъсири натижасида юзага келадиган ҳолатлар таҳлили келтириб ўтилган.

Музейларнинг маданий-маърифий фаолияти.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Пардаева Юлдуз Абдуқаюмовна
Яратилган вақти:
2019-05-20 20:33:51
Маънавий мерос ва халқ анъаналарини ҳаётга жорий этиш орқали шахсни шакллантиришда асосий воситалардан бири музейлардир. Жамият ва табиатдаги ҳодисаларнинг яққол намунаси бўлган музейлар маданият ва санъат ёдгорликлари инсонни унинг барча ижодий муваффақиятлари, маънавий етуклиги билан ошно этади. Ўзбекистонда музейлар фаолиятини янада такомиллаштириш, айниқса, ёшлар ақли заковатида миллий ифтихор туйғуларини ошириш йўлида кўламли фойдаланиш, фаолият юритаётган музейларни замон талабларига мос, билимли ва юқори малакали ходимлар билан таъминлаш, уларнинг моддий-теҳника базасини мустаҳкамлаб, жаҳон музейшунослиги тажрибаларидан фойдаланиб, зарур шарт-шароитлар билан музейлар такомилини қайта ташкил этишнинг асосий йўналишларини белгилаш жуда муҳим.

Мусиқанинг тасвирий санъат асарларидаги ўрни ва аҳамияти


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ирбутаева М.
Яратилган вақти:
2019-05-20 20:32:17
Мусиқа - инсонларга ором улашувчи, уларни гўзал хислар сари етакловчи, дилларга хузур бахш этувчи, сеҳрли, санъат йўналишларидан биридир. Санъат иҳлосмадлари борки, улар ижодларини мусиқасиз тасаввур эта олмайдилар. Мусиқа садолари остида яратилган хар бир санъат асари, билин-ки у, инсонларни илхомлантирувчи кучга эгадир.

Бухоро меъморий обидаларининг сайёҳлар учун аҳамияти


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
М.Махмудов
Яратилган вақти:
2019-05-20 20:30:43
Бухоро – Марказий Осиёнинг Балх, Ҳирот, Марв (Мари), Самарқанд, Термиз, Насаф (Қарши), Чоч-Шош (Тошкент) ва Хоразм (Хива) каби қадимий шаҳарлари орасида муносиб ўринга эга. Кўп асрлар давомида Бухоро Мовароуннаҳрнинг йирик савдо-ҳунармандчилик ва маъмурий маркази ролини сақлаб келган. Яқин ва Ўрта Шарқ давлатларини Ҳиндистон, Хитой билан боғлаган савдо йўлининг асосий шохобчаси ушбу шаҳардан ўтган эди. Қадимда Бухоро неча бор босқинчилар талафотига дучор бўлди, аммо шаҳар харобалари қайта-қайта тикланиб, Турони замининг маданий-маърифий марказига айланди. Шаҳар кўп асрлар давомида Бухорхудотлар (V-VII аа.), Сомонийлар (IX-X аа.), Шайбонийлар (XVI а.), Аштархонийлар (XII-XVIII аа.), Бухоро амирлиги (XVII-XIX асрлар боши) давлатларининг пойтахти бўлиб келди.

Mardlar qo’riqlaydi vatanni


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sattorov Muhammadjon
Яратилган вақти:
2019-05-20 20:29:04
Ushbu maqolada ona vatanni sevish va uni asrab avaylash va vatanimizni qoriqlayotgan yosh xarbiy o’g’lonlarimiz va harbiy mavzudagi ijodkorlar asarlari tahlili keltiriladi.

Тасвирий санъат - тарихга назар солмасдан шаклланмайди: 1970-1990 йиллар рангтасвирда ўзига хос тенденцияларнинг юзага келиши.


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Aкрамова Лобар Рихситуллаевна
Яратилган вақти:
2019-05-20 20:27:50
1970-1991 йилларда Ўзбекистон тасвирий санъатининг ривожланиш босқичлари шунингдек, “23 лар уюшмаси”нинг аъзоси бўлиб ижод қилган академик Ф.Ахмадалиев ижоди мисолида. 1980 йил Ўзбекистонда қайта қуриш давридаги рангтасвирда юзага келган тенденциялар.

Ўзбекистонда уй жой қурилишининг архитектурасида биноларнинг энергия тежамкорлик сифатлари ва иссиқлик устуворлиги


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Қосимов С. Р.
Яратилган вақти:
2019-05-20 20:25:37
Мақолада Ўзбекистон шароитида камқаватли бинолар қурилишида енгил конструкциялар қўлланилиши ва уларнинг қурилишда техник-иқтисодий қўлланиш анализи олиб борилган ва келажакдаги устуворлиги асослаб берилган.

Ҳайкалтарошлик композицияси устида ишлаш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Шерзод Курязов
Яратилган вақти:
2019-05-20 20:23:45
Тасвирий санъат инсон онгига тезда таъсир этиб, унда эзгу ҳислар уйғотадиган, маънавий оламини бойитадиган санъат турларидан биридир. Шу билан бирга, тасвирий санъат инсон шахсининг шаклланиши ва камолга етишига ёрдам берадиган тарбиячи ҳамдир. Тасвирий санъат ўқув предмети ўз характерига кўра эстетик тарбиянинг асосини ташкил этувчи эстетик идрок, эстетик завқ, эстетик ҳис-туйгу, эстетик дид, эсгетик мулоҳаза, эстетик баҳолаш, эстетик ижод каби сифатларни ўстиришда катта рол ўйнайди.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит