Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Тоғ ландшафтларида чўлланиш жараёнини таянч-тажриба участкалар ёрдамида карталаштириш ва баҳолаш (Ғўбдин тоғи мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Адилова Озода Амоновна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
551.432 (571.1)
Яратилган вақти:
2020-08-05 19:29:55
Тадқиқотнинг мақсади тоғ ландшафтларида чўлланиш жараёнини дала таянч-тажриба участкаларда аниқлаш ва олинган миқдорий кўрсаткичлар билан чўлланиш кўлами ва динамикасини очиб бериш асосида илмий-амалий таклифлар ишлаб чиқишдан иборат.

Қашқадарё ҳавзасининг антропоген ландшафтлари ва уларнинг геоэкологик ҳолати


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Назаров Мақсуджон Гелдиёрович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
551.4 (575.152)
Яратилган вақти:
2020-08-05 19:30:05
Тадқиқотнинг мақсади: Қашқадарё ҳавзаси антропоген ландшафтларини таснифлаш ва геоэкологик ҳолатини яхшилаш чора-тадбирларини ишлаб чиқишдан иборат.

Акциядорлик жамиятлари харажатларини бошқариш самарадорлигини ошириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абипова Гульмира Салаватдиновна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
338.24:331.6 (575.1)
Яратилган вақти:
2020-08-05 18:45:15
Акциядорлик жамиятларида харажатларни бошқариш самарадорлигини оширишга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ҳозирги замон нанотехнологиялар тараққиётининг синергетик таҳлили


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Аширматов Ҳаёт Хаитович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
УДК: 111:16
Яратилган вақти:
2020-08-05 18:42:34
Нанотехнология тушунчасининг моҳияти, нанотехнологияларнинг илмий-назарий асослари, онтологик ва гносеологик жиҳатларини синергетик таҳлил этишдан иборат.

Ўрта Осиё Зирадошлар (Apiaceae Lindl.) оиласига мансуб айрим эндем туркумларнинг биоморфологияси ва структурасининг хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хамраева Диловар Толибджоновна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
581.4+8.582.893
Яратилган вақти:
2020-08-05 15:47:07
Тадқиқотнинг мақсади Ўрта Осиѐнинг Apiaceae оиласига мансуб ноёб ва эндем турларнинг вегетатив ва генератив органларининг тузилишини экологияси ва ҳаѐтий шаклига боғлиқ ҳолда аниқлаш ҳамда табиатда сақлаш йўлларини ишлаб чиқишдан иборат.

Савдо хизматини такомиллаштириш орқали аҳоли ҳаёт даражаси ва сифатини ошириш йўллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Артиков Зокир Сайфиддинович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
338.46:330:12
Яратилган вақти:
2020-08-05 14:19:52
Тадқиқотнинг мақсади савдо хизматини ривожлантириш орқали аҳоли ҳаёт даражаси ва сифатини ошириш йўлларини такомиллаштиришга оид илмий-назарий ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Қорақалпоқ тилида феъл фразеологизмларнинг лингвистик таҳлили


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Танирбергенов Женисбай Отепбергенович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
81'367.625
Яратилган вақти:
2020-08-05 14:13:53
Тадқиқотнинг мақсади: Ҳозирги қорақалпоқ тилида феъл фразеологизмларнинг маъно турлари, лексик-семантик хусусиятлари, компонент таркиби, қурилиш моделлари, парадигмаси, бўлишли ва бўлишсиз шаклларини аниқлашдан иборат.

Қорақалпоқ тили фразеологик системаси ва унинг стилистик имкониятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Пирниязова Алима Қудияровна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
811.512
Яратилган вақти:
2020-08-05 14:07:19
Тадқиқотнинг мақсади: ҳозирги қорақалпоқ тилидаги фразеологизмларга хос хусусиятларни, семантик, лингвомаданий ва услубий типларини аниқлаш ва фразеологик тизимни тадқиқ қилишдан иборат.

Қорақалпоқ тилидаги фитонимларнинг тарихий-лингвистик таҳлили


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Отемисов Азиз Зарлықбаевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
81'373.221
Яратилган вақти:
2020-08-05 08:49:25
Тадқиқотнинг мақсади қорақалпоқ тилида фитонимларнинг шаклланиш ва ривожланиш йўллари, номланиш сабабларини кўрсатиш, фитонимларнинг ясалиш усуллари, тузилишига кўра турларини аниқлаш, фитонимларнинг қўлланиш хусусиятлари ва уларнинг қорақалпоқ тилининг луғат таркибида тутадиган ўрнини белгилашдан иборат.

Рус тилида кўп чўққили сўз ясалиш уялари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Атаева Рануша Рашидовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
811.161.1
Яратилган вақти:
2020-08-04 18:40:27
Тадқиқотнинг мақсади ҳозирги замон рус тилидаги кўп чўққили сўз ясалиш уяларини пайдо бўлиши ва тузилиши қонуниятларини очиб беришдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит