Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ҳудудларда саноатни ривожлантиришда ишлаб чиқариш салоҳиятидан самарали фойдаланиш йўналишлари (Қашқадарё вилояти мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Маҳмудов Мираббос Фазлиддинович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
330.115:338 (575.1)
Яратилган вақти:
2019-12-09 14:24:32
Тадқиқотнинг мақсади Қашқадарё вилояти саноатини ривожлантиришда ишлаб чиқариш салоҳиятидан самарали фойдаланиш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Фото- ва инжекция-вольтаик эффектлар қўлланилиши асосида радиотехник элементлар, тугунлар ва қурилмаларнинг тузилиш тамойиллари ва усуллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Алимова Нодира Батирджановна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
621.362
Яратилган вақти:
2019-12-09 12:28:07
Тадқиқот мақсади фото- ва инжекция-вольтаик эффектларни қўллашга асосланган радиотехник элементлар, тугунлар ва қурилмаларнинг тузилиш тамойиллари ва тадқиқот усулларини ишлаб чиқишдан иборат.

Бўлажак чет тили ўқитувчиларида умуммаданий дунёқарашни шакллантириш механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шарипова Сурайё Бурхановна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
378.091.12:81'243:008
Яратилган вақти:
2019-12-09 11:48:46
Тадқиқотнинг мақсади бўлажак чет тили ўқитувчиларида умуммаданий дунёқарашни шакллантириш механизмларини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Сув омбори гидрологик режимининг ўзан жараёнларига таъсири (туямўйин гидроузели мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ходжиев Алишер Кулдашевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК 626/627.4.8
Яратилган вақти:
2019-12-09 11:41:23
Тадқиқотнинг мақсади текислик дарёларидаги сув омбори гидрологик режимининг юқори бъеф ўзан жараёнларига таъсирини инобатга олиб, сув омборларининг иш режимини янги информацион технологияларни қўллаган ҳолда такомиллаштириш.

Ғарбий Тянь-шань вертикал зоналликда тарқалган тупроқларининг ҳозирги экологик-генетик жиҳатлари ва унумдорлигини ошириш йўллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Раупова Нодира Бахромовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
631.4+631.46+631.4:551.3+631.411.6
Яратилган вақти:
2019-12-09 11:29:26
Тадқиқот мақсади тоғ ва тоғ ён бағирларида шаклланган, эрозияга учраган асосий тупроқлар тип ва типчаларида гумус ҳосил бўлишида табиий ва антропоген омилларнинг таъсирини тавсифлаш ҳамда ушбу тупроқларнинг гумусли ҳолатидаги миқдор ва сифат ўзгаришларининг йўналиши ҳамда интенсивлигини аниқлаш, уни баҳолашнинг илмий асосланган мезонларини ишлаб чиқишдан иборат.

Педагогик фасилитация воситасида талабаларнинг ўқув-билиш фаолиятини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Бектурсынова Л.
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК: 37.013.77
Яратилган вақти:
2019-12-09 09:28:23
Педагогик фасилитация воситасида педагогика олий таълим муассасаси талабаларининг ўқув-билиш фаолиятини такомиллаштиришдан иборат.

Суғориладиган арзиқли тупроқларнинг унумдорлигини баҳолаш (Фарғона вилояти мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рўзиева Инобат Жўраевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
631.481:452; 821
Яратилган вақти:
2019-12-08 00:09:36
Тадқиқотнинг мақсади Марказий Фарғона ҳудудларида тарқалган арзиқли ва гипслашган тупроқларнинг хосса-хусусиятлари ва унумдорлик даражасини аниқлаш, баҳолаш, маҳсулдорлигини оширишга қаратилган илмий-амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Оролбўйи ҳудуди суғориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқларининг экологик-биологик ҳолатини диагностикасида замонавий ёндашувлар (Амударё ва Чимбой туманлари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Саидова Муниса Эргашевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
631.67:631.4+631.95+631.46
Яратилган вақти:
2019-12-08 00:07:06
Тадқиқотнинг мақсади Оролбўйи ҳудуди суғориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқларнинг хосса-хусусиятлари ва биологик фаоллигининг шўрланиш таъсирида ўзгаришини замонавий усуллар орқали таҳлил қилиш асосида тупроқларнинг экологик-биологик ҳолатини баҳолашдан иборат.

Бухоро воҳаси тупроқларининг эволюцияси, экологик ҳолати ва унумдорлиги


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Артикова Ҳафиза Туймуродовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎТ 631.4; 631.452; (575.16)
Яратилган вақти:
2019-12-08 00:04:33
Тадқиқотнинг мақсади саҳро минтақасида воҳа тупроқлари шаклланишининг илмий асосларини ишлаб чиқиш, тупроқ элементар жараёнларининг тупроқ унумдорлиги ва экологик ҳолатини белгилашдаги ролини аниқлаш ҳамда ҳозирги шароитда тупроқлардан самарали фойдаланиш ва муҳофазалашга доир тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Иқтисодий процессда тарафларнинг ҳуқуқий мақомини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Авезов Косим Сафарович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
347.9 (043.5)(575.1)
Яратилган вақти:
2019-12-07 22:14:17
Тадқиқотнинг мақсади иқтисодий процесс иштирокчиси сифатида тарафларнинг ҳуқуқий мақомини белгилашга доир қонунчиликни такомиллаштириш ва уни қўллаш амалиѐти самарадорлигини оширишга қаратилган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит