Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Магний при судорожном синдроме у детей раннего возраста , его коррекция


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Бахриева Нигора Наимовна
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2009
Нашриёт:
САМАРКАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
Саҳифалар сони:
75
Яратилган вақти:
2016-02-17 12:21:31
Магний при судорожном синдроме у детей раннего возраста , его коррекция

Умумтаълим мактабларида шахснинг маънавий камолотини шакллантириш олдимизда турган энг долзарб вазифа


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Б.Шамсиев
Яратилган вақти:
2016-02-17 12:17:05
Мустақиллик йилларида Юртбошимиз раҳнамолигида таълим ва тарбия Давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бирига айланди. Истиқлолнинг дастлабки кунларидан бошлаб, Президентимизнинг бевосита ташаббуслари ва раҳнамоликларида ишлаб чиқилиб, амалга оширилаётган “Таълим тўғрисида”ги Қонун, Кадрлар тайёрлаш миллий дастури ва унинг мантиқий давоми бўлган Мактаб таълимини ривожлантириш Давлат умумиллий дастури таълим тизимини тубдан ислоҳ қилиш, уни ҳам шаклан, ҳам мазмунан замон талабларига мослаштириш, таълим сифат-самарадорлигини узлуксиз такомиллаштириб боришга йўналтирилди.

Баркмол авлод тарбиясида халқ мусиқа ижодиётидан фойдаланиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Қудратов Исматилла,
Яратилган вақти:
2016-02-17 12:11:52
Мустақил ривожланиш йылидан дадил одимлаётган Республикамизни жаҳондаги энг илғор мамлакатлар даражасида ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, маънавий-маърифий ривожланишига эришиш кып жиҳатдан ёш авлодни таълим-тарбиясига боғлиқдир. Шунинг учун ҳам мустақилликнинг дастлабки йилларидан энг аввало таълим тизимини ислоҳ қилиш, уни миллий-маънавий қадриятлар негизида шакллантириш, жисмоний соғлом, маънавий етук, ақлий баркамол инсонларни тарбиялашга асосий эътибор қаратилди.

Баркомол авлодга демократик ғояларни сингдиришда миллий қадрятларнинг ўрни ва роли


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Шодиев А
Яратилган вақти:
2016-02-17 12:10:18
Ўзбек халқининг асрлар оша яшаб ва сайқал топиб, бош маънавий меросимизни, қадриятларимизни асраб-авайлаб, келажак авлодларга етказиб борётган ноёб бир ижтимоий институт бу - маҳалладир. Маҳалланинг вужудга келиши - халқимизнинг минг йиллик тарихи билан чамбарчас боғлиқ.

Баркамол авлодни тарбиялашда халқ оғзаки ижодини ўрни


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Рўзибоева Ў.,
Яратилган вақти:
2016-02-17 12:08:53
Мамлакатимизда демократик ҳуқуқий жамиятни барпо этиш йўлида олиб борилаётган кенг кўламдаги ислоҳотлар мустақил фикрлаш лаёқатига эга, ақлий, маънавий-ахлокий, руҳий ва жисмоний жиҳатдан етук, баркамол инсонни тарбиялаш зарурлигини тақозо этмоқда. Зеро, баркамол авлоднинг ижтимоий фаоллиги миллий ҳамда умуминсоний қадриятлар устуворлиги таъминланган ҳуқуқий жамиятни барпо этиш имкониятини беради. Шу сабабдан «Таълим тўғрисида»ги Қонун ва «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» мазмунида ўз аксини топган ғоялар инсонни интеллектуал ва маънавий-ахлоқий жиҳатдан тарбиялаш, ўқувчиларда соғлом турмуш тарзини шакллантириш имкониятини берувчи энг мақбул йўл эканлигини ифодалайди.

Баркамол авлодни маънавий жихатдан шакилланишида мусиқа ўқитувчисининг ўрни


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Назаров Х.Э.
Яратилган вақти:
2016-02-17 12:07:33
Миллий урф-одатлар, миллий фикрлашлар, миллий дунёкарашлар, миллий маросимлар хар бир миллатда бўлгани каби ўзбек миллатининг хам ўз йўналиши мавжуд. Бунда биз айниқса Ўзбекистон Давлатимиз Мустақилликни қўлга киритгандан кейинги 18 йил ичида амалга оширилган хар бир сохадаги ўзгаришларни алохида мамнуният билан қайд қила олишимиз мумкин.

Баркамол авлодни тарбиялашда миллий ва диний қадриятларнинг ўрни


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Холназарова М.,
Яратилган вақти:
2016-02-17 12:06:08
Республикамиз Президенти И.А.Каримовнинг қатор чиқишларида, асарларида тарихий материалларни, илмий таълимотларни ҳозирги давр нуқтаи назаридан таҳлил ва талқин қилиш кераклиги таъкидланди.

Баркамол авлодни тарбиялашда таълим – тарбиянинг ўрни


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Қурбонов Э.,
Яратилган вақти:
2016-02-17 12:04:12
Инсоният тараққиёти ўзгарувчандир, бу ҳеч қачон бир нуқтада тўхтаб қолмаган. Маълумки, ўтмишда ва ҳозирда ҳам инсон жамият ривожида асосий бўғин вазифасини бажарган. Уларнинг таназзулига ёки тараққий этишига ҳам инсон сабабчи бўлган. Бугунги кунда баркамол, соғлом ва теран фикрли ёш авлод тарбияси, унинг ҳар томонлама пухта, мукаммал инсон бўлиб етишишига эришиш масаласига ҳар қачонгидан ҳам жиддийроқ эътибор берилмоқда. Ёш авлодни юксак маънавиятли шахс сифатида тарбиялаш жамиятда муҳим ижтимоий омил сифатида қаралади. Барчамизга аёнки, инсон қалбига йўл аввало, таълим-тарбиядан бошланади. Бугунги кунда баркамол авлодни соғлом турмуш тарзига тайёрлашда таълим–тарбия соҳасидан бошлаб, матбуот, телевидение, Интернет ва бошқа оммавий ахборот воситалари ёшларни комил инсон қилиб тарбиялайдиган ҳар қандай ижобий жараённи замон талаблари асосида янги босқичга кўтариши зарур. Жамият талаб ва эҳтиёжлари, эрки ва озодлиги ҳамда ижтимоий – иқтисодий ва сиёсий механизми марказида – ёш авлод ётади. Зеро, Юртбошимиз таъкидлаганларидек: “...фарзандларимиз биздан кўра кучли, билимли, доно ва албатта бахтли бўлишлари шарт” деган сўзларида ҳар бир ёш авлодни ватанга садоқат руҳида камол топиши учун муҳим бир эътибор десак бежиз бўлмайди. Албатта, баркамол авлодни ўстиришда таълим – тарбия жараёнининг моҳияти, мазмуни, ташкилий йўналишлари, тузилмаларнинг ўзаро уйғун фаолиятини узвий равишда амалга ошириш муҳим аҳамиятга эга. Юртбошимиз ўзининг “Юксак маънавият – енгилмас куч” асарида таъкидлаганидек, таълимни тарбиядан, тарбияни эса таълимдан ажратиб бўлмайди. Мамлакатимизнинг доимий тараққий этиб бориши учун авваламбор ёш авлодни баркамол, мустақил фикрлайдиган, билимли, тадбиркор, ўз Ватанига меҳрли қилиб тарбиялаш масаласи давлатимиз сиёсатининг устувор вазифаларидан бири қилиб белгиланган. Жамиятда юксак маънавий фазилатларни шакллантириш, ёшларни бой маданий, маънавий меросимиз, тарихий анъаналаримизга, умуминсоний қадриятларга ҳурмат, садоқат руҳида тарбиялаш республикамизда амалга оширилаётган барча ислоҳотларнинг муҳим омили ҳисобланади. 1992 йилда “Таълим тўғрисида”ги Қонуннинг қабул қилиниши юртимизда таълим ислоҳотлари йўлидаги илк қадам бўлди. Жаҳон ҳамжамияти сари юзланаётган мамлакатимизда таълим соҳасини эскича қарашлардан озод қилишга ва келажак учун замонавий дастурлар истиқболини ишлаб чиқиш имкониятини беради.

Boyvachchaning qizi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2016-02-17 11:44:50
Boyvachchaning qizi

Компьютер турлари


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Т.У.Утапов
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2005
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
56
Яратилган вақти:
2016-02-16 10:00:55
Ушбу маъруза матнлари намунавий дастур асосида тузилган бўлиб, институтларнинг 5А140102 йўналишдаги магистрлари учун ўқитиладиган “Компьютер турлари” фани бўйича бўлажак фан ўқитувчиси эгаллаши керак бўлган қуйидаги билим ва кўникмаларни ўз ичига олади: комьютер тармоқлари ва уларнинг турлари, маълумотларни узатиш усуллари, локал ҳисоблаш тармоқлари, глобал ҳисоблаш тармоқлари, бугунги куннинг энг қулай ва самарали компьютер тармоқларидан бири Internet, унда ишлаш, шахснинг таълим-тарбияси ва ривожланишида Internetнинг роли, Internetда мулоқот маданияти, ундан самарали фойдаланишматн ва график ахборотларни тайёрлаш ва уларга ишлов бериш технологияси, мультимедиа технологияси тармоқ технологиялари, масофавий таълим ва бошқа кўпгина фойдаланувчилар билиши керак бўлган асосий мавзуларни ўз ичига олган.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит