Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ислом дини манбаларида тарбиявий фикрлар ва уларни педагогик таҳлил этиш механизмлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Алауатдинов Сахабатдин Иниятдинович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
371:21:297:18
Яратилган вақти:
2020-01-16 11:39:20
Ислом дини манбаларидаги тарбиявий фикрларнинг талабалар маънавий маданиятини ривожлантиришга таъсирини аниқлаштириш ва уларнинг педагогик имкониятларини таҳлил этишнинг илмий-методик асосларини такомиллаштиришдан иборат.

Ўзбекистонда миграция соҳасидаги давлат бошқарувининг ташкилий-ҳуқуқий асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Исоқов Лухмонжон Холбоевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
351/354 (575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-15 18:07:18
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда миграция соҳасидаги давлат бошқарувининг ташкилий-ҳуқуқий масалаларини ўрганиш, мавжуд муаммоларни таҳлил қилиш ва уларнинг ечимига қаратилган илмий асосланган таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ягона электромагнит майдони асосида энергия тежамкор технологияларни ишлаб чиқиш ва назариясини ривожлантириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Колесников Игор Константинович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
537.8
Яратилган вақти:
2020-01-15 15:39:11
Ягона электр магнит майдонда, сувни тозалаш ва зарарсизлантиришда кавитацион иссиқлиқ генераторнинг ресурс ва энергия сақловчи қурилмаларини ишлаб чиқиш ва назарий асосларини ривожлантиришдан иборат.

Ғўза навларини сувсизликка ва шўрланишга чидамлилигини ўрганиш (Сирдарё вилояти мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Аширов Юсуфбой Рахимберганович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
633.511:626.87:631.413.3
Яратилган вақти:
2020-01-15 13:55:56
Сирдарё вилоятининг суғориладиган, ўтлоқлашиб бораётган оч тусли бўз тупроқлари шароитида ўрта толали ғўзанинг С-6524, Бухоро-102, Султон, Наврўз, Пахтакор-1 ва Андижон-37 навларини турли суғориш тартибларида шўрланишга бардошлилигини ўрганиш ва шўрга чидамли навларни тавсия этишдан иборат.

Марказий Қизилқумда локал деҳқончилик агротехнологияси элементларини яратиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Султанов Умбетали Тазабаевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
631/5 (575.16)
Яратилган вақти:
2020-01-15 13:50:05
Марказий Қизилқум ҳудудининг қумли чўл тупроқлар шароитида локал деҳқончиликда беда пичани ва маккажўхори яшил массасидан юқори ҳосил олишда маъдан ўғитларнинг мақбул меъёрлари, тупроққа ишлов бериш чуқурлиги ва сидератларни ўғит сифатида қўллаш агротехнологияси элементларини ишлаб чиқишдан иборат.

XVI-XVII асрларда миллий мусиқий тафаккур ривожининг замонавий талқини (Нажмиддин Кавкабий ва Дарвиш Али Чангий “Рисолаи мусиқий”лари асосида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ашуров Бахтиёр Шокирович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
781.7(575.1)15/16
Яратилган вақти:
2020-01-14 18:07:14
XVI-XVII асрларда яратилган Нажмиддин Кавкабий ҳамда Дарвеш Али Чангийларнинг “Рисолаи мусиқий” асарини ўрганиш, амалиёт билан боғлаган ҳолда ушбу рисолаларнинг илм-фанда тутган ўрни ва аҳамиятини очиб беришдан иборат.

Помидор экинида Acariphormes туркуми вакилларининг зарари ва улар миқдорини бошқаришни такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мўминова Раъно Далабаевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
632.6:635.6:937
Яратилган вақти:
2020-01-14 17:27:25
Республикамизнинг Тошкент вилояти шароитида помидорда Acariphormes туркуми вакилларининг тур таркиби, биоэкологик ҳусусиятлари, тарқалиши, зарарлилик даражасини аниқлаш ва уларга қарши уйғунлашган кураш чораларини такомиллаштиришдан иборат.

Такрорий муддатда экиладиган мош экинининг асосий зараркунандалари биоэкологияси ва улар миқдорини бошқаришни такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Махмудова Шахноза Абдуфаттаховна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
632.635.65.6
Яратилган вақти:
2020-01-14 17:07:51
Такрорий муддатда экиладиган мош экинининг асосий зараркунандалари биоэкологияси ва улар миқдорини бошқаришни такомиллаштириш

Садриддин Айнийнинг Бухородаги жадидчилик ҳаракатида тутган ўрни ва ижтимоий фаолияти


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Темиров Фаррух Умедович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
9(58)(584,4):008(092)
Яратилган вақти:
2020-01-14 12:43:20
Тадқиқотнинг мақсади. Садриддин Айнийнинг Бухородаги жадидчилик ҳаракатида тутган ўрни ва ижтимоий фаолиятини изчил ва тизимли асосда комплекс ҳолда тадқиқ этиш.

Ҳозирги ўзбек драматургиясида фольклор стилизацияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Турсунова Насиба Хамроевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
821.512.133-2’06:398.2(043.3)
Яратилган вақти:
2020-01-14 11:12:59
Тадқиқотнинг мақсади истиқлол даври ўзбек драматургиясида маросим фольклорининг поэтик трансформациясини ѐритиш, фольклор стилизацияси воситасида драматик асарда этномаданий контекст яратиш тамойилларини тавсифлаш, ҳозирги ўзбек кинодраматургиясидаги мифопоэтик тимсоллар бадиияти ва эпик сюжетлар стилизациясини тадқиқ этиш.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит