Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Madaniyat muassasalarida ijodiy ishlab chiqarishni rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
U.G'afforov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
O'zDSMI
Саҳифалар сони:
67
Яратилган вақти:
2020-04-01 10:50:30
Tadqiqotning maqsadi: Mamlakatimiz yoshlarining yurtboshimiz ta’kidlaganlaridek farzandlarining bo‘sh vaqtlarini maroqli mazmunli va albatta samarali o‘tkazishlari uchun tanlangan har qanday ko‘rinishdagi, shakl va turlaridan qattiy nazar yoshlarimiz bo‘sh vaqtlarini mazmunli va maroqli o‘tkazishlari uchun ijodiy jamoalarning mexanizmini keng miqyosda o‘rganish va uning jahon sivilizatsiyasidagi o‘rni va rolining muhimlilik darajasini tahlil etish va amaliyotga joriy etishdan iborat.

Yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishda badiiy havaskorlik to'garaklarining roli


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Z.Baxrullayeva
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
O'zDSMI
Саҳифалар сони:
69
Яратилган вақти:
2020-04-01 10:44:45
Tadqiqotning asosiy maqsadi Mustaqillik yillarida yoshlarni madaniyat muassasalarida san’at va amaliy ijodiyot sohalarini uzluksiz о‘zlashtirib borish asosida ijtimoiy faolligini oshirish usullari va yо‘nalishlarini о‘rganish hisoblanadi.

Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Razzakova Gulsara Oblakulovna, Ismailov Najmiddin Ilhamovich
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDAQI
Саҳифалар сони:
40
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-04-01 10:31:58
Uslubiy ko’rsatma 5340900 – Ko’chmas mulk ekspertizasi va uni boshqarish hamda 5610100 – Xizmatlar sohasi (faoliyat turlari va yo’nalishlari bo’yicha) ta’lim yo’nalishlari bo’yicha ta’lim olayotgan talabalarning «Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit» fanidan kurs ishini bajarish uchun mo’ljallangan.

Бўрибосар номли мультсценарий


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Б.Султонов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
ЎзДСМИ
Саҳифалар сони:
35
Яратилган вақти:
2020-04-01 10:29:35
Асарда хайвонот олами орқали мажозий маънода баъзи адашган кимсаларни йўлга солиш, ёшларни халол, мард, ватанпарвар бўлишга, ўз юртини ва ўзлигини унутмасликка ишора бор.

Ўзбекистон меъморчилигида ҳовли анъаналарининг шаклланиши ва ривожланиши


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Д.З. Салохиддинова Х.И.Қаюмов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
СамДАҚИ
Саҳифалар сони:
95
Яратилган вақти:
2020-04-01 10:29:03
Маъруза матнида Ўрта Осиё анъанавий меъморчилигида турар жой, жамоат бинолари ва меъморий ансамбллар таркибига кирган ҳовлилар, уларнинг архитектуравий-тархий ечимлари, ҳовли анъаналарининг замонавий меъморчиликдаги шакллари ўрганилган.

Qо‘g‘irchoq teatrida obraz yaratishning о‘ziga xos xususiyatlari (Respublika qo’g’irchoq teatri misolida) 2010-2017-yillar


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
N.To'ychiyeva
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
O'zDSMI
Саҳифалар сони:
80
Яратилган вақти:
2020-04-01 10:28:39
Mazkur malakaviy ishning maqsadi Respublika qo’g’irchoq teatri faoliyati, repertuari va ijodiy jamoasiga etibor qaratgan holda, qo’g’irchoq teatri san’atining o’ziga xosligini tadqiq etish, qо‘g‘irchoq teatri aktyorlarining obraz yaratish xususiyatlarini hamda aktyorlikning о‘ziga xos jihatlarini о‘rganish va tavsiflashdir.

Градостроительство и ландшафтный дизайн


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Садикова С.Н.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
СамДАҚИ
Саҳифалар сони:
82
Яратилган вақти:
2020-04-01 10:28:18
Данные лекционные материалы в составе учебные учебно-методического комплекса «Градостроительство и ландшафтный дизайн » были разработаны на основе типовой программы, утвержденной Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан

Xalq og‘zaki ijodida epik formula va baxshining ijro mahorati


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
B. Xolmurodov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
O'zDSMI
Саҳифалар сони:
88
Яратилган вақти:
2020-04-01 10:26:50
Ishning maqsadi: Oʻzbek xalq dostonlarining o‘ziga xos xususiyatlari, uning o‘ziga xosligini belgilab beruvchi va ijodkor salohiyatini ko‘rsatuvchi barqaror epik formulani tadqiq etish va ana shu qo‘yilgan muammo asosida epik ijroning hududiy o‘ziga xosligini, baxshichilik maktabalarining rang-barangligini, dostonchilik san'atining rivojlanish qonuniyatlarini o’rganishni biz, o’z oldimizga maqsad qilib qoydik.

Ўзбек маросим қўшиқларининг таснифи ва бадиияти


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.Суннатиллаев
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
ЎзДСМИ
Саҳифалар сони:
93
Яратилган вақти:
2020-04-01 10:25:55
Тадқиқотнинг мақсади: Ўзбек маросим қўшиқлари фольклоршуносликда тўлиқ тасниф этилмаган. Мавзунинг ўрганилган қисмини унинг ўрганилмаган жихатларини қиёсий таҳлил этиб ўрганиш.

Ўзбек халқ қўшиқларининг жанрий хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
С.Рўзиева
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
ЎзДСМИ
Саҳифалар сони:
125
Яратилган вақти:
2020-04-01 10:24:58
Мазкур тадқиқотнинг мақсади, ўзбек халқ қўшиқларининг жанрий хусусиятларини тадқиқ этиш, таснифи масалаларини қиёсий ўрганиш, илмий жиҳатдан асослаш ва ушбу жиҳатдан жараёнга йўналтирилган методик тавсиялар ишлаб чиқишга уриниш.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит