Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Boshlang`ich sinf o`quvchilarini matn tuzish orqali nutqini o`stirish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Otaxonova Nasiba Yakupboevna
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
NMPI
Саҳифалар сони:
58
Яратилган вақти:
2019-10-02 10:51:28
Ushbu bitiruv-malakaviy ishda boshlang`ich sinf o`quvchilarini matn tuzish orqali nutqini o`stirish, ona tili ta’limining bosh maqsadi o‘quvchilarda og‘zaki va yozma nutq ko‘nikmalarini hosil qilish, shuningdek, aniq va teran fikrlash, o‘z fikrlarini ixcham, tushunarli, jo‘yali bayon qilish haqida gap boradi.

Boshlang’ich sinf matematika darslarida ko’p xonali sonlar ichida arifmetik amallarni qullay usullar bilan hisoblashga o’rgatish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xaydarova Hafiza
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
71
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:20:15
Farzandlarimizni mustaqil fikrli, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni egallagan, mustahkam hayotiy tushunchalarga ega, chinakam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash biz uchun dolzarb ahamiyatga ega bo`lgan masala hisoblanadi.

Boshlang’ich ta’limda tenglamalar tushunchasi va ular ustida amallar bajarish metodikasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xasanova Baxora
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
73
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:18:05
Farzandlarimizni mustaqil fikrli, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni egallagan, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega, chinakam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash biz uchun dolzarb ahamiyatga ega bo`lgan masala hisoblanadi.

Respublikamizning Birinchi Prezidenti I.Karimov asarlari mazmunini o’qish darslarida soddalashtirib tushuntirish metodlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
80
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:15:59
Boshlang’ich sinflarning boshlang’ich sinf o’qish darslari o’z mohiyati, maqsad va vazifalariga ko’ra ta’lim tizimida alohida o’rin tutadi. Negaki, uning zaminida savodxonlik va axloqiy-ta’limiy tarbiya asoslari turadi. Shuning uchun ham boshqa predmetlar ta’limini o’qish ta’limisiz tasavvur qilib bo’lmaydi. o’quvchi matnni to’g’ri, tez, tushunib o’qish, mazmunini o’zlashtirish bilan ilk bor boshlang’ich sinf o’qish darslarida yuzlashadi.

sinf matematika darslarida miqdorlarni yangi pedagogik texnologiyalar asosida o’rgatish metodikasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xolmurodov M.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
67
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:13:27
Ta’lim berish-tarbiyani ham o’z ichiga oladi. Ta’lim ishi–Respublikamizni aql-zakovat va ilm borasidagi kuch–quvvatini rivojlantirish, jamiyat, davlat va oila oldidagi o’z ma’suliyatini anglaydigan har jihatdan barkamol, erkin shaxslarni shakillantirishni o’z oldiga maqsad qilib qo’yadi. Hozirgi zamonaviy bosqichlarda pedagogik dolzarb vazifalarga fan texnika, ilg’or texnologiyalar yutuqlaridan foydalanish asosida shaxsni tarbiyalash o’qitish va rivojlantirish maqsadlari, mazmuni metodlarini ilmiy ta’minlash kiradi.

3-sinf matematika darsligi mazmuni bilan tanishtirish metodikasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Eshbekov Abdurashid
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
72
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:10:52
Farzandlarimizni mustaqil fikrli, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni egallagan, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega, chinakam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash biz uchun dolzarb ahamiyatga ega bo`lgan masala hisoblanadi.

Boshlang’ich sinf o’quvchilariga qiziqarli og’zaki va yozma hisoblash qoidalarini o’rgatish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
65
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:05:01
Farzandlarimizni mustaqil fikrli, zamonaviy bilim va kasb-hunarlarni egallagan, mustahkam hayotiy pozitsiyaga ega, chinakam vatanparvar insonlar sifatida tarbiyalash biz uchun dolzarb ahamiyatga ega bo`lgan masala hisoblanadi

Boshlang’ich ta’limda sonlarni raqamlashga o’rgatish metodikasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
O.Musurmonova.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
58
Яратилган вақти:
2019-08-21 16:01:23
Ma’lumki, fundamental fanlarning yutuqlari, tadqiqot darajasi va ularni amaliyotga joriy etish sur’atlari mamlakat rivojining asosini tashkil etadi. Shu munosabat bilan matematika ta’limining republikamizdagi holati va uni takomillashtirish shu kunning dolzarb muammolaridan biridir.

Мактабгача ёшдаги болаларни тарбиялашга акмеологик ёндашувнинг муҳим шартлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Чориева.М
Яратилган вақти:
2019-05-23 12:00:50
Ватанимизнинг улкан умиди бўлган ёш авлодни келажакда билимдон, мустақил фикрловчи, ўз Ватани ва халқини, оиласини севувчи инсонлар қилиб тарбиялаш, демократик қадриятларни ҳар бир ёш авлод онгига сингдириш бизнинг асл мақсадларимиздан бири ҳисобланади. Ушбу мақсадни амалга оширишни узлуксиз таълимнинг биринчи бўғини бўлмиш мактабгача таълимдан бошлаш лозим. Зеро, Кадрлар тайёрлаш Миллий дастурида, таълим жараёнини замонавийлаштириш, инсонпарварлаштириш ва демократлаштиришда ижтимоий-ахлоқий муҳитнинг етакчи ўрин эгаллаши ва янги жамият кишиси – “Акмешахс”ни шакллантириши яққол кўзга ташланмоқда. Миллий дастур асосида амалиётда ўз ифодасини топаётган баркамол авлод юксак даражада талабга жавоб берувчи тарбиявий ишларнинг янги метод ва воситаларининг ёшлар ҳаётига кенг кириб бориши, акмешахс қобилияти, истеъдоди, изланиши ва янгиликка интилиши руҳида яшаш имкониятини яратмоқда.

Национально-духовные особенности воспитания детей дошкольного возраста в качестве акмеличностей


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
М.Б. Чориева
Яратилган вақти:
2019-05-23 11:59:38
В настоящее время наша страна стала уделять большое внимание кделу воспитания самостоятельной, свободомыслящей, лишённой покорности и нерешительности личности, опирающейся на свои знания,силы. Ярким доказательством тому являются реформы проводимые в Республике в сфере дошкольного образования. Молодое поколение-это великая надежда нашей Родины, в связи с этим,одной из основных наших целей является внедрение в сознание каждой акмеличности стать в будущем,людьми самостоятельно мыслящими,воспитать в них любовь к Родине, народу, своей семье, демократическим ценностям.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит