Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Мактабгача таълим ёшидаги болаларда математик тасаввурларни шакллантиришнинг замонавий методикаси ва амалиёти


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Календарова Зарафшан Калбаевна
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
NDPI
Саҳифалар сони:
143
Яратилган вақти:
2019-02-06 16:14:29
Мазкур ўқув қўлланмада мактабгача таълим ёшидаги болаларнинг математик тасаввурларини шакллантиришнинг замонавий тизимини ишлаб чиқиш, хориж тажрибаларини ўрганиш.

Katta guruh bolalarini tabiat bilan tanishtirishda badiiy adabiyotning ahamiyati


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sobirova N
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
66
Яратилган вақти:
2018-12-22 09:59:25
Ushbu bitiruv malakaviy ish “Katta guruh bolalarini tabiat bilan tanishtirishda badiiy adabiyotning ahamiyati” mavzusi bo’yicha tayyorlangan O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida” gi qonun, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” to’g’risidagi qonunlari, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-2021-yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risidagi qarori va davlat talablaridan kelib chiqqan holda katta guruh bolalarini tabiat bilan tanishtirishda badiiy adabiyotning ahamiyati masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, bolalarini tabiat bilan tanishtirishda badiiy adabiyotning o’rni, turli usul va vositalaridan samarali foydalanish, bundan tashqari metodik yo’llarini mustaqil yaratish va nazorat qilish ko’nikmalarini egallashda yordam beradi.

Zamonaviy tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sharipova M
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
61
Яратилган вақти:
2018-12-22 09:56:09
O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida” gi qonun, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” to’g’risidagi qonunlari, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-2021-yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risidagi qaroridan kelib chiqqan holda zamonaviy tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, yaxlit pedagogik jarayonni tashkil etishga, zamonaviy tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish turli usul va vositalaridan samarali foydalanish, bundan tashqari metodik yo’llarini mustaqil yaratish va nazorat qilish ko’nikmalarini egallashda yordam beradi.

Mudira- maktabgacha ta`lim muassasalarining tashkilotchisi va raxbari sifatida


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Mirzaboyeva Z
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
82
Яратилган вақти:
2018-12-22 09:54:00
Mamlakatimizda mustaqillik yo`lidagi ilk qadamlardanoq jamiyatning barcha sohalarini qamrab olgan siyosiy va iqtisodiy tub islohotlar amalga oshirila boshlandi. Ta`lim sohasida jumladan uning birinchi pog`onasi hisoblanmish maktabgacha ta`lim sohasida ham katta o`zgarishlar qilinmoqda. Mustaqillik yillarida mamlakatda ta`lim muassasalari faoliyatini mе`yorlashtiruvchi “Ta`lim to`g`risida”gi qonun, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”, shuningdеk, “O`zbеkiston Rеspublikasi maktabgacha ta`lim to`g`risidagi Nizom” maktabgacha yoshdagi bolalarni ta`lim-tarbiyasiga qo`yilgan davlat talablari kabi muhim davlat xujjatlari qabul qilindi. 2012 yil 10 dеkabrdagi “Chеt tillarni o`rganish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi qarori bo`yicha MTMlarda xorijiy tillarni o`rganish bo`yicha qator ishlar amalga oshirildi. Chеt tillarni yanada takomillashtirish maqsadida “Ingliz tili bilan do`st bo`lamiz” nomli dastur ishlab chiqildi. YUNISЕF bilan hamkorlik doirasida qoraqalpog`iston Rеspublikasi, Samarqand va Buxoro viloyatlarida maktabgacha ta`lim dasturini yaxshilash borasida Farg`ona, qashqadaryo va Jizzax viloyatlarida bolalarni MTMga qamrab olish ishlari tubdan 2014 yil 12-13 fеvral kunlari Toshkеnt shahrida Xalq Ta`limi Vazirligi va YUNISЕF Bolalar jamg`armasi hamkorligida “Sifatli maktabgacha ta`limni joriy etishda yangicha yondashuv” mavzusida xalqaro davra suhbati bo`lib o`tdi. Ilmiy o`rganilgan O`zbеk modеli dеb nom olgan “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”, “Odamlarning, birinchi navbatda unib –o`sib kеlayotgan yosh avlodning ongida dеmokratik qadriyatlarni mustahkamlashga qaratilgan bo`lib, qisqacha aytganda bu dastur o`z fakriga, o`z qarashlariga ega bo`lgan, har tomonlama yetuk va mustaqil fikrlaydigan shahsni shakllantirishni maqsad qilib qo`ydi.”Kompyutеrlardan foydalanish g`oyasi Sеymur Pеypеrtga tеgishli. S.Pеypеrt fikricha bolaning rivojlanishi uning o`z yaratuvchanlik faoliyati uchun mos shart-sharoitga ega bo`lishiga bog`liqdir. Uning fikricha, kompyutеr ta`lim olish jarayonini qiziqarli va effеktiv qilib. olinadigan bilimlarni chuqurlashtirib, umumlashtiradi.

Atrofimizdagi olam darslari uchun taqdimotlar tayyorlash


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Rafiqova O
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
77
Яратилган вақти:
2018-12-22 09:39:00
Mazkur bitiruv malakaviy ishida boshlang’ich sinf “Atrofimizdagi olam” darslarida taqdimotlarni namoyish qilish, shuningdek dars jarayonida interaktiv metodlardan foydalanib uni qo’llash usullariga bag’ishlangan. Taqdimotlar va interaktiv metodlar atrofimizdagi olam darslarini yanada samarali tashkil etish va bu orqali o’quvchilar faolligini oshirish yo’llari ochib berilgan.

Interaktiv metodlarni ona tili darslarida son so’z turkumini o’tish jarayonida qo’llash usullari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Abduraximova Z
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
59
Яратилган вақти:
2018-12-22 09:35:49
Mazkur bitiruv malakaviy ishida boshlang’ich sinf ona tili darslarida interaktiv metodlarni son so’z turkumini o’tish jarayonida qo’llash usullariga bag’ishlangan. Interaktiv metodlar ona tili darslarini yanada samarali tashkil etish va bu orqali o’quvchilar faolligini oshirish yo’llari berib o’tilgan.

Maktabgacha ta'limda muassasalarida Erkin Vohidovning ijodini o'rganish


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xo'jamberdiyeva SH
Яратилган вақти:
2018-12-21 12:42:01
Ushbu maqolada shoir Erkin Vohidov ijodiga mansub bolalarga xos she’rlar ко’rib chiqilgan.

Болаларни тасвирий фаолият машғулотларида мактабга тайёрлаш


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абдуллаева М
Яратилган вақти:
2018-12-21 12:33:42
Болаларни тайвирий фаолият машғулотларида мактабга тайёрлаш, тасвирий фаолият машғулотлари тарбиячилар томонидан ўқитувчи билан ҳамкорликда олиб борилади. Болалардан ота-оналар анчагина нарсаларни билиши лозимлигини тақазо этади. Болаларни тасвирий санъатга тайёрлаш уланинг илк ёшлариданоқ бошланса мақсадга мувофиқ бўлади.

Boshlang’ich sinflarda ona tili darslarini o’tishning o’ziga xos jihatlari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Qirg'izov N
Яратилган вақти:
2018-12-21 10:59:29
Maqolada boshlang’ich sinflarda ona tili darslarini o’tishda qo’llaniladigan ba’zi bir usullar haqida fikr yuritiladi

Использование интегнационной и модульной технологии.


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абдуллаева Н
Яратилган вақти:
2018-12-21 10:50:23
Статья о совершенствовании содержания учебно-воспитательной работы в начальных классах на уровне современных требований. В ней раскрыты особенности использования модульной технологии, создающей благоприятные условия для совершенствования содержания образования, обеспечивающих высокую степень усвоения учебного материала, который превращает учащихся в активных участников образовательного процесса, способствует рациональному использованию учебного времени и самое главное, гарантирует расширение кругозора учащихся.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит