Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Matematika darslarida o`quvchilarda tadqiqot olib borish hislatlarini shakllantirirsh


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Mirzajonova Shaxnoza
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
ФДУ
Саҳифалар сони:
64
Яратилган вақти:
2019-02-12 10:38:54
Ushbu BMI turli hil usulda masalalarni yechish yo`llarini tahlil qilish, boshlang`ich sinf matematika darslarida masalani shartini o`ziga xos xususiyatlarni o`rganish, 3 – sinf matematika darslaridagi ba`zi bir masalalarni shartini o`zgartirish usullarini ko`rib chiqish, masala ustida ishlash, muammoli masalalarni yechish usullari masalaning ratsional usulda yechish yo`llarining o`quvchilarni qobilyatlarini rivojlantirishdagi afzalligi va kamchiliklarini tadqiq etish masalalari yoritilgan

Masala yechishning algebraik usuli


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Mo`ydinova O`g`iloy
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
ФДУ
Саҳифалар сони:
62
Яратилган вақти:
2019-02-12 10:36:57
Ushbu BMI boshlang`ich sinfda masalalarni arifmetik va algebraik usulda yechish usullarini shakllantirish jarayonini tahlil qilish, algebraik usulda masala yechishda harfiy ifoda tushunchasini o`ziga xos xususiyatlarni o`rganish, algebraik usulda masala yechishda harfiy ifoda tuza olish malakasini ahamiyatini ko`rsatish

Masalaladan masala hosil qilish usullari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Abdullayeva Nodira
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
ФДУ
Саҳифалар сони:
60
Яратилган вақти:
2019-02-12 10:33:48
Ushbu BMIda boshlang`ich sinfda masalalarni arifmetik usulda yechish usullarini shakllantirish jarayonini tahlil qilish, arifmetik usulda masalalar yechganda ulardan yangi masalalar hosil qilish usullarining o`ziga xos xususiyatlarni o`rganish, masaladan yangi masala hosil qilishda axborot texnologiyalaridan foydalanish ahamiyatini ko`rsatish masalalari yoritilgan.

Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarning sog’lig’ini saqlashda harakatli o’yinlarni ahamiyati


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Madaminova Dilfuza
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
ФДУ
Саҳифалар сони:
59
Яратилган вақти:
2019-02-12 10:31:30
Ushbu BMI jismoniy tarbiya tizimining umumiy va metodik prinsiplaridan jismoniy tarbiya darslarida foydalanilsa bolaning jismoniy va funksional qobiliyatlariga e`tibor beriladi, jismoniy tarbiyada yangi, yanada samarali vositalari, uslublar va shakllar o`quvchilar jismoniy rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko`rsatadi

Boshlang’ich sinf o’quvchilarini iqtisodiy munosabatlarga tayyorlash


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Dehqonboyeva Irodaxon
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
ФДУ
Саҳифалар сони:
69
Яратилган вақти:
2019-02-12 10:28:40
Ushbu BMI boshlang`ich sinfda iqtisodiy xarakterdagi masalalarni yechish usullari orqali iqtisodiy munosabatlarni shakllantirish jarayonini tahlil qilish, iqtisodiy xarakterdagi masalalar yechganda ularni turli guruhlarga ajratish usullarining o`ziga xos xususiyatlarni o`rganish, iqtisodiy xarakterdagi masalani yechishda axborot texnologiyalaridan foydalanish ahamiyatini ko`rsatish

Boshlang’ich sinflarda unli va undosh tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish va o'qishga o’rgatish metodikasi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Madrahimova (Kudratova) Shoxista
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
ФДУ
Саҳифалар сони:
66
Яратилган вақти:
2019-02-12 10:26:48
Savod o`rgatish davrida o`quvchilarni o`qishga o`rgatish bo`yicha dastur talablarini va ilmiy-metodik adabiyotlarni o`rganish hamda savod o`rgatish davrida o`quvchilarning o`qish ko`nikmalarini oshirish usullarini ishlab chiqish masalalari yoritilgan.

«Баслаӱыш билимлендириӱде оқытыӱдың заманагөй педагогикалық технологияларын енгизиӱ жоллары».


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
. Зарымбетова Г.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
НДПИ
Саҳифалар сони:
47
Яратилган вақти:
2019-02-06 16:16:44
Жасларды оқытыӱ ҳәм тәрбиялаӱ сыяқлы қыйын мәселелерин табыслы шешиӱ оқытыӱшының идеялық исеними, професионаллық шеберлиги, билимданлыгы, мәдениятына байланыслы.

Мактабгача таълим ёшидаги болаларда математик тасаввурларни шакллантиришнинг замонавий методикаси ва амалиёти


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Календарова Зарафшан Калбаевна
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
NDPI
Саҳифалар сони:
143
Яратилган вақти:
2019-02-06 16:14:29
Мазкур ўқув қўлланмада мактабгача таълим ёшидаги болаларнинг математик тасаввурларини шакллантиришнинг замонавий тизимини ишлаб чиқиш, хориж тажрибаларини ўрганиш.

Katta guruh bolalarini tabiat bilan tanishtirishda badiiy adabiyotning ahamiyati


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sobirova N
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
66
Яратилган вақти:
2018-12-22 09:59:25
Ushbu bitiruv malakaviy ish “Katta guruh bolalarini tabiat bilan tanishtirishda badiiy adabiyotning ahamiyati” mavzusi bo’yicha tayyorlangan O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida” gi qonun, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” to’g’risidagi qonunlari, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-2021-yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risidagi qarori va davlat talablaridan kelib chiqqan holda katta guruh bolalarini tabiat bilan tanishtirishda badiiy adabiyotning ahamiyati masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, bolalarini tabiat bilan tanishtirishda badiiy adabiyotning o’rni, turli usul va vositalaridan samarali foydalanish, bundan tashqari metodik yo’llarini mustaqil yaratish va nazorat qilish ko’nikmalarini egallashda yordam beradi.

Zamonaviy tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sharipova M
Йўналиши:
Илмий-оммабоп ёшлар ва болалар учун
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Nam DU
Саҳифалар сони:
61
Яратилган вақти:
2018-12-22 09:56:09
O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida” gi qonun, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” to’g’risidagi qonunlari, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-2021-yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risidagi qaroridan kelib chiqqan holda zamonaviy tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, yaxlit pedagogik jarayonni tashkil etishga, zamonaviy tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish turli usul va vositalaridan samarali foydalanish, bundan tashqari metodik yo’llarini mustaqil yaratish va nazorat qilish ko’nikmalarini egallashda yordam beradi.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит