Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Инглиз тили


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ш. Ў.Холиқова, Ш.Юсупалиева, С.Сатторова
Йўналиши:
Бошқа
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
42
Яратилган вақти:
2018-12-13 16:54:41
Мазкур методик қўлланма инглиз тили фанидан иқтисодиёт ва тўқимачилик саноати сохасига оид терминлар, матнлар ифода этилган. Методик қўлланма 10 та дарсни ўз ичига олади.

Ingliz tili


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2018-12-13 15:18:03
Mazkur metodik qo‘llanma oliy o‘quv yurtlarida ingliz tilida mustaqil ish turlaridan biri bo‘lgan uy o‘qishi uchun matnlarni, terminlarni hamda ularga oid mashqlarni va berilgan matnlarga oid savollarni o‘z ichiga olgan. Metodik qo‘llanma 25 ta matndan iborat.

Инглиз тилининг адабий варианти ва ўқитиш нормасини танлаш муаммолари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Жўраев Исломжон Мамасодикович
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2018-08-29 10:36:25
Адабий инглиз тилининг ҳудудлараро варианти мавзуси устида кўплаб олимлар изланишлар олиб борган.

Умумевропа бахолаш тизимининг ўзига хос хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Mahmudova Kamola
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2018-08-27 13:22:55
Umumevropa baholash tizimining o`ziga xos hususiyatlari atroflicha o`rganish, chet tili darslarida umumevropa baholash tizimidan foydalanish va uni o`ziga xos xususiyatlarini ochib berilgan.

Умумевропа бахолаш тизимининг ўзига хос хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Mahmudova Kamola
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2018-08-27 13:22:12
Umumevropa baholash tizimining o`ziga xos hususiyatlari atroflicha o`rganish, chet tili darslarida umumevropa baholash tizimidan foydalanish va uni o`ziga xos xususiyatlarini ochib berilgan.

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ЁРДАМЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ КЎЛЛАНИЛИШИ ВА ЛИНГВОДИДАКТИКА МАСАЛАЛАРИ.JPG


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Eshimova Xilola
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2018-08-27 13:08:03
Bu dissertatsiya ishida linguadidaktika masalasi va yordamchi fe`llarning tipologik jihatdan o`ziga xos xususiyatlari ochib berilgan.

SEMANTIC STRUCTURE OF LEXEMES RELATED TO EDUCATION IN THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES AND ISSUES OF LINGUADIDACTICS


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
G`anieva Dilafruz Xasanboy qizi
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2018-08-27 12:54:49
Ingliz va o`zbek tilidagi ta`limga oid so`zlarning ma`no jihatdan qurilishi batafsil yoritilgan.

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ЗООНИМЛАР ИШТИРОК ЭТГАН МАКОЛЛАРНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Yusupova Shaxzoda
Яратилган вақти:
2018-08-27 10:17:51
Ingliz va o`zbek tillarida zoonimlar ishtirok etgan maqolalar, ularning o`xshash va farqli jixatlari va ularning lingvokulturologik xususiyatlari ko`rsatib o`tilgan.

THEORETICAL BASIS OF STUDIES OF PROVERBS AND SAYINGS IN MODERN LINGUISTICS


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Qambarova Gulchiroy
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2018-08-25 09:20:40
Til o`rganishda maqola metallar va aforizmlarning nazariy muammolari, maqollarning lingvokulturologik xususiyatlari hamda maqolalar, sonlar bilan tipologik mosligi mos emasligi masalalari yoritilgan.

Building vocabulary and reading strategies


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ashurova Farzona
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2018-08-25 08:59:06
Ingliz tilini o`qitish, jumladan so`z boyligini orttirish va o`qish usullarini yaratish yo`llari masalalari yoritilgan
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит