Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Умумевропа бахолаш тизимининг ўзига хос хусусиятлари


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Mahmudova Kamola
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2018-08-27 13:22:12
Umumevropa baholash tizimining o`ziga xos hususiyatlari atroflicha o`rganish, chet tili darslarida umumevropa baholash tizimidan foydalanish va uni o`ziga xos xususiyatlarini ochib berilgan.

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ЁРДАМЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ КЎЛЛАНИЛИШИ ВА ЛИНГВОДИДАКТИКА МАСАЛАЛАРИ.JPG


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Eshimova Xilola
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2018-08-27 13:08:03
Bu dissertatsiya ishida linguadidaktika masalasi va yordamchi fe`llarning tipologik jihatdan o`ziga xos xususiyatlari ochib berilgan.

SEMANTIC STRUCTURE OF LEXEMES RELATED TO EDUCATION IN THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES AND ISSUES OF LINGUADIDACTICS


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
G`anieva Dilafruz Xasanboy qizi
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2018-08-27 12:54:49
Ingliz va o`zbek tilidagi ta`limga oid so`zlarning ma`no jihatdan qurilishi batafsil yoritilgan.

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ЗООНИМЛАР ИШТИРОК ЭТГАН МАКОЛЛАРНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Yusupova Shaxzoda
Яратилган вақти:
2018-08-27 10:17:51
Ingliz va o`zbek tillarida zoonimlar ishtirok etgan maqolalar, ularning o`xshash va farqli jixatlari va ularning lingvokulturologik xususiyatlari ko`rsatib o`tilgan.

THEORETICAL BASIS OF STUDIES OF PROVERBS AND SAYINGS IN MODERN LINGUISTICS


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Qambarova Gulchiroy
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2018-08-25 09:20:40
Til o`rganishda maqola metallar va aforizmlarning nazariy muammolari, maqollarning lingvokulturologik xususiyatlari hamda maqolalar, sonlar bilan tipologik mosligi mos emasligi masalalari yoritilgan.

Building vocabulary and reading strategies


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ashurova Farzona
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2018-08-25 08:59:06
Ingliz tilini o`qitish, jumladan so`z boyligini orttirish va o`qish usullarini yaratish yo`llari masalalari yoritilgan

Ellipsis and its types in English


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Qahharova Gulhumor
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2018-08-25 08:44:10
Ellipsis hamda uning o`ziga xos xususiyatlari va matnda rivojlanishida xizmat qiluvchi asosiy omillar, ularning tuzilishining muhim omillari batafsil yoritilgan.

The Study of Foreign Language Acquisition and the Importance of its Factors


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Abdusalamova Nodira
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2018-08-25 08:33:52
Ingliz tiliga qiziqish uyg`otish,shet tilini o`rgatish jarayonoda turli usullar va yondashuvlardan foydalanib ularni tatbiq etish masalalari tahlil qilingan.

NEW INFORMATION TECHNOLOGIES IN TRAINING ENGLISH LANGUAGE


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Katayeva M., Kariyeva M.
Яратилган вақти:
2018-08-07 16:06:28
In this article, we reflect on information technology in teaching English. ICT-system of methods and methods for collecting, storing, searching, transmitting, processing and issuing information using computers and computer communication lines

The classification and comparison of English and Uzbek lullabies


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Каримова Фарохат Саттарберган қизи
Яратилган вақти:
2018-06-22 15:39:27
Ushbu maqolada ingliz va o'zbek allalarining stilistik klassifikatsiyasi bo'yicha tahlili yoritilgan
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит