Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбекистон замонавий маънавий-маданий тараққиётида аёллар масъулиятини оширишнинг ижтимоий-фалсафий таҳлили


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Нумонова Дилдор Умурзоқовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
УДК 33.04(075.5)
Яратилган вақти:
2020-06-30 11:27:58
Ўзбекистоннинг замонавий маънавий-маданий тараққиётида аёллар масъулиятини оширишни ижтимоий-фалсафий тадқиқ қилиш ва илмий–назарий тадқиқотлар натижасида конструктив таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Пульмонология


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-06-29 23:25:13
Ушбу услубий мажмуа муаллифи олий таълимнинг 6-курс даволаш ва тиббий педагогика йўналишлари клиник тиббий фанлар блоки ўқув адабиётлари туркумига кириб, давлат стандартлари ва намунавий ўқув дастури мазмунига мос. Шунингдек, ушбу ўқув мажмуа умумий амалиёт врачларини қайта тайёрлаш курсларида ўқитиш учун мос келади. Ўқув услубий мажмуада нафас аъзолари тизими физиологияси, анатомияси хамда нафас олиш тизими касалликларининг келиб чикиш сабаблари, патогенези, клиникаси, киёсий ташхислаши, даволаш ва профилактикаси тугрисида ёритилган. Тузувчилар: Асроров А.А, Адизова Д.Р.

По подготовке врача общей практики (Пульмонология)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Асроров А.А, Адизова Д.Р.
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Бухарский государственный медицинский институт
Саҳифалар сони:
227
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-06-29 23:18:24
Данное методическое пособие входит в состав высших образовательных направлений 6-курса лечебного и медико-педагогического факультетов для дополнительные подготовки блоков, соответствует Государственным стандартам и образцовым учебным программам. Учебное пособие учебной модули, которые совпадают с учебными часами программы. В учебном пособии показаны интерактивные виды методы педагогических технологии. В данном учебном пособии изучены причины, классификация, лечение и профилактика заболеваний.

Терапия (Гастроэнтерология)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-06-29 23:12:18
Ушбу услубий мажмуа муаллифи олий таълимнинг 6-курс даволаш ва тиббий педагогика йўналишлари клиник тиббий фанлар блоки ўқув адабиётлари туркумига кириб, давлат стандартлари ва намунавий ўқув дастури мазмунига мос. Ўқув услубий мажмуада гастроэнтерологияда энг куп учрайдиган патологик холатларнинг клиник кечиши, уларни эрта ташхислаш, дифференциал ташхис, диагностика қилиш ва даволаш ҳақида маълумотлар келтирилган. Гастроэнтерологик касалликларни турли кечиш вариантлари, шакллари, босқичларида ташхислаш ва қиёсий ташхислаш асосий йўналиши бўлиб хисобланади. Мажмуада касалликларни эрта ташхислаш мақсадида мақсадга йўналтирилган қўшимча текширишларни ўтказиш хақида маълумотлар келтирилган. Тузувчилар: Асроров А.А, Адизова Д.Р.

По подготовке врача общей практики (Гастроэнтерология)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Асроров А.А, Адизова Д.Р.
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Бухарский государственный медицинский институт
Саҳифалар сони:
247
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-06-29 23:03:34
Данное методическое пособие входит в состав высших образовательных направлений 6-курса лечебного и медико-педагогического факультетов для дополнительные подготовки блоков, соответствует Государственным стандартам и образцовым учебным программам. Учебное пособие учебной модули, которые совпадают с учебными часами программы. В учебном пособии показаны интерактивные виды методы педагогических технологии. В данном учебном пособии изучены причины, классификация, лечение и профилактика заболеваний.

Иккинчи ва учинчи тип классик соҳалар билан боғланган матрицавий шарларда интеграл формулалар ва уларнинг тадбиқлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Раҳмонов Ўктам Содиқович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
517.55
Яратилган вақти:
2020-06-29 22:36:33
Тадқиқотнинг мақсади иккинчи ва учинчи тип матрицавий шарларда автоморфизмларни топиш, иккинчи ва учинчи тип шарларда топилган автоморфизм ёрдамида Бергман, Коши-Сеге ва Пуассон ядроларини ҳисоблаб, шу ядролар асосида интеграл формулалар топиш, учинчи тип матрицавий шарда Морера теоремасини исботлаш, учинчи тип матрицавий шарда голоморф давом эттириш масаласини тадқиқ қилишдан иборат.

Чанг чолғусининг генезиси ва ривожланиш жараёнлари (чангсимон чолғулар мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Эргашева Гулчехра Туробовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
780.616.41
Яратилган вақти:
2020-06-29 22:33:41
Тадқиқотнинг мақсади. Чанг ва чангсимон чолғуларнинг шаклланиш тарихи ва тараққиёти, уларнинг шакли, ижро анъаналари, истеъмолда бўлиши, «ўзбек чанг»ининг миллий хусусиятлари ва феноменини аниқлашдан иборат

Юридик шахсларнинг солиқ қарздорлигини камайтириш йўллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ғиёсов Азизбек Аъзамович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
336.21(575.1)
Яратилган вақти:
2020-06-29 22:27:18
Тадқиқотнинг мақсади юридик шахсларнинг солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарздорликларини камайтиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Οдам ўлдиришга қарши курашишнинг жинοят-ҳуқуқий ва криминοлοгик жиҳатлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абзалοва Хуршида Мирзиятοвна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
343.611 (575.1)
Яратилган вақти:
2020-06-29 22:20:09
Тадқиқοтнинг мақсади οдам ўлдириш учун жавοбгарлик қисмида жинοят қοнунчилигини янада такοмиллаштириш ва мазкур сοҳада суд-тергοв амалиёти самарадοрлигини οширишга қаратилган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан ибοрат.

Тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш ҳамда қонунга хилоф равишда аралашиш билан боғлиқ жиноятларнинг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Курбанов Маъруфжон Мамадаминович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
343.9 (043.5) (575.1)
Яратилган вақти:
2020-06-29 22:17:33
Тадқиқотнинг мақсади тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш, қонунга хилоф равишда аралашиш билан боғлиқ жиноятлар учун жавобгарликни такомиллаштириш, сабабларини аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш юзасидан аниқ таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборатдир.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит