Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Зулфия бадиий олами ва поэтик мактаби


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Умурова Гўзал Хотамовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
891.709:894.3
Яратилган вақти:
2019-12-11 11:16:49
Тадқиқотнинг мақсади. Зулфия бадиий олами ва унинг ўзига хос хусусиятлари ҳақида яхлит, тизимли тадқиқот яратиш ҳисобланади. Шоира шеърларининг таҳлили орқали ижодкор олами, бадиий асар дунёси ва лирик қаҳрамон табиати, лирик характер шаклланишига замин яратадиган манбаларнинг роли каби қатор масалаларни тадқиқ этишдан иборат.

Самарқанд вилояти оронимларининг лисоний тадқиқи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Темиров Шерали Абдихалилович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
494.3:413.13:809(575.141)
Яратилган вақти:
2019-12-11 11:15:03
Тадқиқотнинг мақсади оронимиканинг назарий масалаларини ёритиш, оронимлар ономастик кўламига мансуб бирликларни белгилаш, Самарқанд вилояти оронимларини лисоний тадқиқ этишдан иборат.

Полиалкилметакрилатлар ёрдамида мойлар ва дизел ёқилғисининг янги таркибини олиш технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мухторов Нуриддин Шамшидинович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
547.312.64.821.551:546.32.53
Яратилган вақти:
2019-12-11 09:54:06
Тадқиқотнинг мақсади: энергия тежамкор ва чиқиндиларсиз технология билан олинган полиметакрилат қўндирмаларидан фойдаланган ҳолда мойлар ва ёқилғиларнинг янги таркибини ишлаб чиқишдан иборат.

Аждодларимиз диний меросининг миллий ўзликни англашга таъсири


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Кимсанбаева Шаҳноза Бакридиновна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
1.297(575.1)
Яратилган вақти:
2019-12-10 16:50:02
Аждодларимиз диний меросининг миллий ўзликни англашга таъсирини диний-фалсафий асослашдан иборат.

Ўзбекистон фортепиано мусиқасининг шаклланиши, жанрларининг ўзига хослиги ва интерпретацияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мухамедова Феруза Нурмахматовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
780.616.432(575.1)
Яратилган вақти:
2019-12-10 16:16:43
Тадқиқотнинг мақсади XX–XXI асрларда Ўзбекистон фортепиано санъатининг шаклланиш ва ривожланиш жараёнларини тизимли таҳлил қилиш, асарларнинг ўзига хос жанр хусусиятлари ва талқин (интерпретация) тамойилларини аниқлашдир.

XVII аср россия билан хива ва бухоро алоқалари бўйича элчилик китобларининг тили


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Чўпонов Отаназар Отожонович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
811.161.1’04
Яратилган вақти:
2019-12-10 12:18:04
Тадқиқотнинг мақсади XVII аср Россиянинг Хива ва Бухоро билан алоқалари бўйича элчилик китобларида мавжуд бўлган турли жанрга мансуб расмий ҳужжатлар матнларини илмий муомалага киритиш ва уларни лингвистик мазмундорлигини фонетик, лексик, морфологик ва синтактик нуқтаи назардан тадқиқ қилишдан иборат.

Инглизча бадиий матнларнинг рус ва ўзбек тилларидаги таржималарини ортологик тадқиқи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Отажонова Дилдор Бахтияровна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
811.111’271’362
Яратилган вақти:
2019-12-10 12:15:07
Тадқиқотнинг мақсади инглизча бадиий матнлари рус ва ўзбек тилларидаги таржималарида орфографик, пунктуацион, лексик-семантик, грамматик, стилистик, коммуникатив, прагматик меъёрларнинг таъминланишини аниқлашдан иборат.

Ўзбек фольклоридаги лингвокультуремаларнинг инглизча таржимада берилиши (болалар фольклори ва эртаклар мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Файзуллоев Отабек Мухамадович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
398.80.811.111.398.2
Яратилган вақти:
2019-12-10 12:09:47
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек болалар фольклори ва эртак жанрлари мисолида лингвокультуремаларнинг универсал, миллий-маданий, гендер, лексик-семантик, стилистик хусусиятларини аниқлаб, уларни инглиз тилига ўгиришда муқобилини топишдан иборат.

Аспектуаллик ва темпораллик мазмуни ифодасининг когнитив-прагматик асослари (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мирсанов Ғайбулло Қулмуродович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
81,362:811.112.1:811.512.133
Яратилган вақти:
2019-12-10 11:58:07
Тадқиқотнинг мақсади аспектуаллик ва темпораллик ҳодисаларининг матнда фаоллашувини таъминловчи омилларни аниқлаш ҳамда матн мазмунини шакллантиришда прагматик-когнитив асосларининг ўрнини очиб беришдан иборат.

Немис тили замон шакллари транспозициясининг прагмастилистик хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рўзиев Яраш Бозорович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
811.112.2(043.3)
Яратилган вақти:
2019-12-10 11:53:18
Тадқиқотнинг мақсади насрий асарлар матнида ҳозирги немис тилида замон шаклларининг транспозицияси кечишини тизимли равишда тавсифлаш ва ушбу ҳодисанинг прагмастилистик хусусиятларини очиб беришдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит