Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Узлуксиз таълим тизимида “Уч босқичли спорт мусобақалари” ёрдамида ўқувчи-талабаларни комплекс ривожлантириш параметрларини кенгайтириш механизмлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ибрахимов Санжар Урунбаевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
37; 377; 7А; 796
Яратилган вақти:
2020-01-10 12:47:55
“Уч босқичли спорт мусобақалари”нинг ўқувчи-талабаларни комлекс ривожлантиришдаги педагогик имкониятларини аниқлаш ҳамда мазкур спорт мусобақалари мазмунини модернизaциялашга йўналтирилган тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Юқори тартибли дифференциал тенгламалар учун ички ва чегаравий масалаларни тадқиқ қилиш ва сонли ечиш алгоритми


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдуллаева Замира Шамшаддиновна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
519.63 (517.9)
Яратилган вақти:
2020-01-10 11:58:44
Тадқиқотнинг мақсади дифференциал – оператор тур тенгламалар учун нокоррект масалаларнинг корректлик тўпламида шартли турғунлигини аниқлаш ва тақрибий ечимларини қуриш, ички ва чегаравий масалаларнинг сонли моделлаштириш алгоритмларини қуриш ҳамда дастурий мажмуаларини яратишдан иборат.

Хожамназар Ҳувайдо диний-мистик қарашларининг XVII-XVIII асрлар Марказий Осиё тасаввуфи ривожидаги ўрни


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рўзматзода Қодирқул Рузмат ўғли
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
297:1:821 (09) ( Ҳувайдо) (584:4)
Яратилган вақти:
2020-01-09 15:50:43
Тадқиқотнинг мақсади Хожамназар Ҳувайдо диний-мистик қарашларининг мазмуни ва моҳиятини очиш орқали унинг Марказий Осиё тасаввуфи ривожидаги ўрни ва ролини аниқлаш.

Айдар-Арнасой кўллар тизимининг ландшафтлар трансформациясига таъсирини баҳолаш ва геоэкологик вазиятини оптималлаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Сабирова Нилуфар Таировна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
551.4 (575.114)
Яратилган вақти:
2020-01-09 14:52:12
Айдар-Арнасой кўллар тизимининг ландшафтлар трансформациясига таъсирини баҳолаб, ажратиб олинган таянч тадқиқот участкалари доирасида уларнинг ўзгаришини аниқлаш, табиий географик комплекслар имкониятларидан самарали фойдаланиш ва экологик хавфсизлигини барқарорлаштириш борасида таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистон транспорт тизимининг ҳудудий ташкил этилиши ва уни такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Усманов Закир Каримович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
91.31:6T (575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-09 14:47:08
Ўзбекистон автомобиль ва темир йўл транспортининг ҳудудий ташкил этилишини такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Нозогеографик вазиятнинг ҳудудий хусусиятлари (Самарқанд ва Навоий вилоятлари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Равшанов Алиқул Худойбердиевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
338:91:631.1:664.8 (575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-09 14:44:30
Аҳоли касалликларининг ҳудудий таркиби ва нозогеографик вазиятга географик омиллар таъсирини баҳолаш орқали Самарқанд ва Навоий вилоятларида тиббий географик вазиятларни яхшилаш билан боғлиқ илмий-амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Сиёсий модернизация жараёнида фуқаровий фаолликни ошириш механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шодиев Нурали Очилович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
323.21(575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-09 12:19:51
Тадқиқотнинг мақсади фуқаровий фаолликнинг шаклланиши ва намоён бўлишини таҳлил қилиш асосида сиёсий модернизация жараёнида фуқаровий фаолликни ошириш механизмларини кўрсатиб беришдан иборат.

XIX асрнинг иккинчи ярмида Бухорода ижтимоий-сиёсий жараёнларнинг илмий-назарий таҳлили (Аҳмад Донишнинг сиёсий қарашлари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жумаев Рустам Ғаниевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
323(575.146)I18I
Яратилган вақти:
2020-01-09 12:14:17
Тадқиқотнинг мақсади. Бухоро амирлигида XIX асрнинг иккинчи ярмида кечган ижтимоий-сиёсий жараёнларни Аҳмад Донишнинг сиёсий қарашлари ва ғоялари асосида бугунги кун нуқтаи назаридан очиб беришдан иборат.

Инглиз тилини ўқитишда нофилологик йўналиш талабаларининг мотивацияси (юриспруденция йўналиши мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Саматова Барнохон Равшанхановна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
373.5.091-028-27:811.161.1’243
Яратилган вақти:
2020-01-09 10:53:08
Тадқиқотнинг мақсади инглиз тилини ўқитишда нофилологик йўналиш талабаларининг мотивациясини ривожлантиришдан иборат.

Тaлaбaлaргa инглиз тилини ўқитишдa клaстeрли ёндaшув xусусиятлaри


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Кушиeвa Нoдирa Ҳaбибжoнoвнa
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
378.016:811.111
Яратилган вақти:
2020-01-09 10:51:31
Тaдқиқoтнинг мaқсaди тaлaбaлaргa инглиз тилини ўқитишдa клaстeрли ёндaшув xусусиятлaрини ривoжлaнтиришдaн ибoрaт.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит