Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ғўзанинг G.BARBADENSE ва G.HIRSUTUM турига мансуб навларни гармселга бардошлигини аниқлаш ва ишлаб чиқаришга тавсия этиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Марданов Ҳусниддин Холбазарович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
УЎТ: 633.41+631.5
Яратилган вақти:
2020-08-12 10:43:19
Тадқиқотнинг мақсади G.hirsutum L. ва G.barbadense L. турларига мансуб районлашган, истиқболли ва янги ғўза навларининг табиий гармселга бардошлилиги ҳамда қимматли-хўжалик белгилари ва морфологик кўрсаткичларига таъсирини аниқлаш, гармселга бардошли селекцион ашёларни яратиш ва ишлаб чиқаришга тавсия этишдан иборат.

Форс тилида қўшма сўз ва сўз бирикмаларининг дистинктив белгилари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Нуриддинов Нодир Нурмат ўғли
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
УЎК: 811.222.1
Яратилган вақти:
2020-08-11 17:40:59
Тадқиқотнинг мақсади форс тилида копулятив қўшма сўз ва эркин копулятив сўз бирикмаларининг дистинктив белгиларини тадқиқ этишдан иборат.

Турли тизимли тилларда гап бўлакларини актуаллаштирувчи воситалар тадқиқи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Эгамназарова Дурдона Шуҳратиллаевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
УЎК: 811.111’362 811.512.133’362
Яратилган вақти:
2020-08-11 17:30:56
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек ва инглиз тилларида гап бўлакларини актуаллаштирувчи воситаларни чоғиштирма тадқиқ этишдан иборат.

Сўзларнинг метафорик маъноларини изоҳли луғатларда кодификациялаш тамойиллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Эгамбердиев Жасурбек Жаҳонгирович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
8 Э – 14
Яратилган вақти:
2020-08-11 17:23:37
Тадқиқотнинг мақсади метафоранинг лексик-семантик, лингвомаданий хусусиятларини очиш билан бирга уларни луғатларда кодификациялаш усулларини таҳлил қилишдир.

Ҳозирги хитой тилида редупликация, аффиксация ва конверсия


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хашимова Сабохат Абдуллаевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
811.581
Яратилган вақти:
2020-08-11 17:13:26
Тадқиқотнинг мақсади ҳозирги хитой тили сўз туркумларида аффиксация, редупликация ва конверсия ҳодисаси, уларнинг ясалиш моделлари, мазкур сўз ясалиши воситасида ҳосил бўлган сўзларнинг морфологик, функционал-стилистик хусусиятларини таҳлил қилиш ва ўрганиш, сўз ясалишидаги имкониятлар, имкониятдаги чекланишларни аниқ белгилашдан иборат.

Совершенствование методики педагогической диагностики в подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли в условиях развития цифровых технологий


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Султанова Гузалхон Саидаббасовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
378.681.3 Ю20
Яратилган вақти:
2020-08-10 22:44:26
Целью исследования является совершенствование методики педагогической диагностики в подготовке специалистов для нефтегазовой отрасли в условиях развития цифровых технологий.

Бўлажак биология ўқитувчиларини тайёрлашда педагогик диагностика методикасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдраимова Барно Бахтияровнa
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
372.2:691.123
Яратилган вақти:
2020-08-10 22:39:09
Тадқиқотнинг мақсади бўлажак биология ўқитувчиларини тайёрлашда педагогик диагностика методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Умуртқа поғонаси ўқи деформацияларидаги неврологик бузилишларни комплекс баҳолаш, даволашни оптималлаштириш масалалари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Таджиев Мирхотам Мирхашимович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
616.711.9: 616.8-07-08-008.6: 616.83
Яратилган вақти:
2020-08-10 20:35:06
Тадқиқотнинг мақсади: клиник-неврологик, нейрофизиологик ва биокимѐвий маълумотларни ўрганиш асосида УПЎД даражасига боғлиқ ҳолда неврологик асоратлари аниқлаш, консерватив даволашнинг самарали усулини ишлаб чиқиш ва жорий этишдан иборат.

Ипак тиббиёт докаси учун хомашё тайёрлаш технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Умурзакова Халима Хабибуллаевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
677.371.1:615.468.2
Яратилган вақти:
2020-08-10 20:29:28
Тадқиқотнинг мақсади табиий ипакдан тиббиёт докаси учун хомашё тайёрлаш, дока ассортименти намуналарини олиш ва хусусиятларини тадқиқ қилишдан иборат.

Табиий толали (пахта, ипак) матоларни бўяш ва якунловчи пардоз беришнинг бирлаштирилган формальдегидсиз технологиясини яратиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мирзахмедова Муниса Хакимджановна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
677./027.4/.622-037.21/.37
Яратилган вақти:
2020-08-10 20:24:16
Тадқиқотнинг мақсади табиий толали (пахта, ипак) матоларни бўяш ва якунловчи пардоз беришнинг бирлаштирилган формальдегидсиз технологиясини яратиш.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит