Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Такрорий муддатда экиладиган мош экинининг асосий зараркунандалари биоэкологияси ва улар миқдорини бошқаришни такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Махмудова Шахноза Абдуфаттаховна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
632.635.65.6
Яратилган вақти:
2020-01-14 17:07:51
Такрорий муддатда экиладиган мош экинининг асосий зараркунандалари биоэкологияси ва улар миқдорини бошқаришни такомиллаштириш

Садриддин Айнийнинг Бухородаги жадидчилик ҳаракатида тутган ўрни ва ижтимоий фаолияти


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Темиров Фаррух Умедович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
9(58)(584,4):008(092)
Яратилган вақти:
2020-01-14 12:43:20
Тадқиқотнинг мақсади. Садриддин Айнийнинг Бухородаги жадидчилик ҳаракатида тутган ўрни ва ижтимоий фаолиятини изчил ва тизимли асосда комплекс ҳолда тадқиқ этиш.

Ҳозирги ўзбек драматургиясида фольклор стилизацияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Турсунова Насиба Хамроевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
821.512.133-2’06:398.2(043.3)
Яратилган вақти:
2020-01-14 11:12:59
Тадқиқотнинг мақсади истиқлол даври ўзбек драматургиясида маросим фольклорининг поэтик трансформациясини ѐритиш, фольклор стилизацияси воситасида драматик асарда этномаданий контекст яратиш тамойилларини тавсифлаш, ҳозирги ўзбек кинодраматургиясидаги мифопоэтик тимсоллар бадиияти ва эпик сюжетлар стилизациясини тадқиқ этиш.

Ўзбек тилидаги ўхшатишларнинг лингвомаданий тадқиқи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Усманов Фархад Фахриддинович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
811.512.133’33:008 (043.3)
Яратилган вақти:
2020-01-13 17:24:54
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек тилидаги турғун ўхшатишларни лингвомаданий жиҳатдан тадқиқ этиш орқали ўзбек миллатига хос бўлган лисоний манзарани тавсифлаш, миллий маданиятга хос бўлган қадриятлар тизимини асослашдан иборат.

Қорақалпоқ халқ афсоналарининг ўзига хос хусусиятлари, таснифи ва сюжет таркиби


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Бекимбетов Азамат Мирзабаевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
398.2(=512.121)
Яратилган вақти:
2020-01-13 17:20:23
Тадқиқотнинг мақсади қорақалпоқ афсоналарининг жанр хусусиятларини ёритиш, унинг халқ оғзаки насри жанрлар тизимида тутган ўрнини белгилаш, бу тип фольклор асарларининг шаклланиш тарихи ва генетик асосларини очиб бериш, туркий халқлар оғзаки насри контекстидаги типологик муштараклигини аниқлаш ҳамда афсоналарнинг сюжет таркиби ва образлар тизимининг поэтик табиатини ойдинлаштиришдан иборатдир.

Уголовно-правовые и криминологические аспекты легализации доходов, полученных от преступной деятельности


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Фазилов Фарход Маратович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
343(043.5) (575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-13 16:50:58
Цель исследования состоит в разработке предложений и рекомендаций по совершенствованию уголовного законодательства Республики Узбекистан в вопросах противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

Бир неча жиноят ва бир неча ҳукм юзасидан жазо тайинлаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Розимова Қундуз Юлдашевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
343.2 (043.5) (575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-13 16:48:06
Тадқиқотнинг мақсади бир неча жиноят ва бир неча ҳукм юзасидан жазо тайинлаш муаммоларини аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш юзасидан аниқ таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Биринчи тартибли эллиптик типдаги тенгламалар системаси учун Коши масаласи ечимининг pегуляризацияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Турсунов Фарҳод Рузикулович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
517.946
Яратилган вақти:
2020-01-13 16:02:18
Лаплас тенгламаси ва биринчи тартибли эллиптик типдаги тенгламалар системаси учун Коши масаласи ечими ва ечим ҳосиласининг чекли соҳаларда ошкор кўринишдаги регуляризациясини қуриш ва шартли турғунлик баҳосини олишдан иборат.

Давлат бошқаруви самарадорлигини баҳолаш тизимини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Юсупов Аброр Багибекович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
323/327:351.881 (575.1)
Яратилган вақти:
2020-01-13 14:47:52
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда давлат бошқаруви самарадорлигини баҳолаш тизимини такомиллаштиришга оид таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Истахрийнинг «Китаб ал-масалик вал-мамалик» асари (илмий-изоҳли таржима ва тадқиқот)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Худайберганов Равшан Турабович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-01-13 13:53:56
Тадқиқотнинг мақсади Истахрийнинг географияга оид «Китаб ал-масалик вал-мамалик» асари IX–X асрларда Марказий Осиёнинг тарихий географиясини ўрганишдаги муҳим бирламчи манба эканини очиб беришдан иборатдир.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит