Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Чучук сув қориноёқли маллюскаларининг шимолий-ғарбий туркистон тоғ тизмаси ва унга туташ худудларда бандлик минтақалари бўйича тарқалиши


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.Т.Каримқулов М.Бўриева
Яратилган вақти:
2020-02-25 11:39:04
Мазкур мақолада қориноёқли чучук сув моллюскаларининг Шимолий-ғарбий Туркистон тоғ тизмасида баландлик минтақалари бўйича тарқалиши ҳақида маълумотлар келтирилган. Олинган маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, қориноёқли маллюскалар учун энг оптимал мухит адир минтақаси бўлиб, унда аниқланган 15 тур моллюскалардан 13 таси яшайди. Қориноёқли маллюскалар учун яйлов минтақаси энг ноқулай яшаш муҳити бўлиб чиқди.

Тупрокни далада текшириш ва харитага тушуриш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ў.Тошбеков
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
165
УДК рақами:
123
Яратилган вақти:
2020-02-25 11:35:00
Ушбу ўқув қўлланма Тупроқни далада текшириш ва харитага тушириш фани предмети ва методлари тупроқни далада текширишга тайёргарлик, дала ва камерал ишларни бажариш хамда тупроқ хариталари ва картаграммаларни тузишга доир ма’лумотлар келтирилган.

Оммабоп Экология


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.Ходжиматов, А.Юлдашов, М.Джураев, Р.Аллаёров
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
124
УДК рақами:
32
Яратилган вақти:
2020-02-25 11:25:37
Ушбу ўқув қўлланма Экология ва атроф муҳит муҳофазаси таълим йўналиши талабалари ҳам фанга қизиқувчилар учун мўлжалланган бўлиб, қўлланмада берилган маълумотлар экология соҳасидаги асосий муаммоларнинг таркиб топиши, тарқалиши, оқибатлари уларни бартараф этиш масалаларига катта эътибор қаратилган. Берилган маълумотлар аниқ илмий асосга эга бўлиб, тажриба манбаларига эга.

Костюм тарихи


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Н.Шерқулова
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
13
УДК рақами:
45
Яратилган вақти:
2020-02-25 11:15:54
Ушбу фан костюм композицияси тушунчаларини, услублари тарихини, моданинг ривожланиши ва унинг функцияларнинг , композиция қонуниятлари, воситалари,Хусусиятлари ва категорияларини, турли даврдаги халқларнинг тарихий либосларни таҳлил қилиш ва ўрганиш масалаларни қамраб олади.

Назарий механика (статика)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
П.Давлатов
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
134
УДК рақами:
856223
Яратилган вақти:
2020-02-25 11:10:28
Ушбу ўқув қўлланма фанни ўзлаштиришда Назарий механиканинг статика бўлимидан иборат. Ўқув қўлланма замонавий педагогик технологиялар асосида ёзилган бўлиб, унда назарий маълумотлар содда ва тушунарли тарзда ёритилган.

Полиакриламиднинг глицирризин натрийли тузи комплексини олиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.Эргашев
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
26
Яратилган вақти:
2020-02-25 11:04:13
Глицирризин кислота натрийли тузи еса ўсимликларни ўсиш ва ривожланишини стимулловчи хоссага ега. Шу сабабли мазкур малакавий битирув ишининг мақсади тупроқ ва атмосферадаги намликни ўзида йиғувчи полиакриламид полимер гидрогелларини ўсимликни ўсиш ва ривожланишини стимулловчи глицирризин кислота натрийли тузи билан поликомплексини олиш ҳамда олинган поликомплекснинг физик-кимёвий хоссаларини ўрганишдан иборат.

Марганец (II) ни спектрофотометрик аниқлаш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Г.Ибодуллаева
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
56
Яратилган вақти:
2020-02-25 10:59:11
Табиий илмий фанлар ўзининг ривожланиш жараёнида инсон фаолиятига борган сари кўпроқ таъсир кўрсатмоқда. Механика, оптика, электромагнитизм қонунларини тушунмай туриб, ривожланиш тараққиётини кўз олдимизга келтириш қийин.

Бўз-ўтлоқи тупроқларнинг мелиорацияси ва сингдирилган катионлар таркибини аниқлаш (“Гулистон СИУ мисолида”)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
С.Усанбоев
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
48
Яратилган вақти:
2020-02-25 10:55:57
Қишлоқ хўжалигида суғорилиб дехқончилик қилинаётган ерлардан тўғри ва самарали фойдаланишнинг ахамияти катта эканлиги хаммага аён лекин кўпчилик дехқон фермер хўжаликларида агротехник ва мелиоратив тадбирларнинг тупроқ-иқлим шароитидан келиб чиққан холда тўғри амалга оширилмаётганлиги сабабли ерларнинг мелиоратив холати ёмонлашиши ва кўпчилик холларда иккиламчи шўрланишнинг юзага келиши кузатилмоқда.

Геоэкологик муаммоларни ҳал этишда аҳолини биоамалий ишларга жалб қилиниши


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.Сирожиддинов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
52
Яратилган вақти:
2020-02-25 10:51:31
Ушбу битирув малакавий ишда биоамалий ишларни ташкил этиш ва олиб бориш, уларнинг таълим ва тарбия жараёнидаги ўрни ва аҳамияти хакида батафсил баён этилган. Битирув малакавий ишида аҳолини биоамалий ишларга жалб этиш ҳамда биоамалиётнинг экологик муаммоларни олдини олишдаги ўрни, унинг самарадорлик даражаси ва қўлланиши тўғрисида тўлиқ ва аниқ маълумотлар берилган.

География дарсларида оғзаки методлардан фойдаланиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Н.Мамараҳимова
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
55
Яратилган вақти:
2020-02-25 10:49:07
Ушбу битирув малакавий ишда замонавий усул билан география дарсларини ташкил этиш ва ривожлантириш хакида батафсил баён этилган. Битирув малакавий ишида география дарсларида оғзаки методнинг ўрни унинг самарадорлик даражаси ва қўлланиши тўғрисида тўлиқ ва аниқ маълумотлар берилган.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит