Филтрлар

Mashina va mexanizmlar nazariyasi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2018-08-07 15:27:08
Mashina va mexanizmlar nazariyasi fanidan masalalar to’plami muxandislik ishi soxasidagi mexanika-mashinasozlik ta’lim yo’nalishlari bo’yicha bakalvrlar tayyorlashda asosiy umumkasbiy fanlarini o’rganishda nazariy bilimlarini mustahkamlashga mo’ljallangan. Bu o’quv qo’llanmani tayyorlashda ko’rsatilgan o’quv adabiyotlardan [2,5,6,9,16,19] foydalanilgan. O’quv qo’llanma yetti bobdan iborat. Xar bir bobda qisqacha nazariy bilimlardan tashqari masallarni yechish metodikasi ham keltirilgan.

Mashina detallari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2018-08-07 15:23:55
Talabalarning mashina detallari fanini o`zlashtrishlari uchun o`qitishning ilg`or va zamonaviy usullaridan foydalanish, yangi informasion-pedagogik texnologiyalarni tadbiq qilish muhim ahamiyatga egadir. Fanni o`zlashtrishda darslik, o`quv va uslubiy qo`llanmalar, ma`ruza matnlari, tarqatma materiallar, elektron materiallar, virtual stendlar hamda ishchi holatdagi laboratoriya jihozlari va maketlardan foydalaniladi.

“Domkratlar va ko‘targichlar. Kranlar va yuk ortish mashinalari” mavzusini ko‘rgazmali qurollardan foydalanib o‘qitish uslubini ishlab chiqish


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
S Toshmatova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
NamMQI
Саҳифалар сони:
53
Яратилган вақти:
2018-04-07 15:09:55
Bitiruv malakaviy ishi kirish, umumiy, texnologik, metodik, hayot faoliyati xavfsizligi va ijtimoiy samaradorlikni baholash qismlari, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati, ilovalardan iborat bo‘lib, jami ... bet tushuntiruv yozuv qismi, 5 ta chizma varaqlarini tashkil etadi. Umumiy qismda CHust qishloq ho‘jalik kasb-hunar kollejining umumiy tavsifi, yo‘nalish bo‘yicha kichik mutaxassisning kasbiy tavsifnomasi, fan va mavzuning tavsifi va bitiruv malakaviy ishi mavzusining dolzarbligini asoslash keltirilgan. Texnologik qismda Domkratlar va ko‘targichlar. Kranlar va yuk ortish mashinalari moxiyati, texnologiyasi, qo‘llaniladigan soxalar bo‘yicha materiallar tahlili ketirilgan. Metodik qismda Domkratlar va ko‘targichlar. Kranlar va yuk ortish mashinalari mavzusining fanlararo va fanichra bog‘lanishlari, mavzuning uslubiy-texnik ta’minoti, mavzu bo‘yicha nazariy dars rejasi, darsning texnologik xaritasi, dars matni, o‘quvchilar bilimini tekshirish bo‘yicha test savollari berilgan. Bitiruv malakaviy ishining hayot faoliyati xavfsizligi qismida Domkratlar va ko‘targichlar. Kranlar va yuk ortish mashinalarida ishlashda mehnat muhofazasi qoidalari bo‘yicha chora-tadbirlar bayon etilgan. Ijtimoiy samaradorlikni baxolash qismida esa bitiruv malakaviy ishining kasb-hunar kollejlaridagi ta’lim jarayonida qo‘llashdan kutilayotgan ijtimoiy samaradorlik ko‘rsatkichlari tahlili keltirilgan.

Mashina detallari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
"K. Abdullayev A. Umurzaqov U. Urishev"
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
NamMQI
Саҳифалар сони:
386
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-04-07 14:41:40
Ushbu o’quv-uslubiy majmua oliy o’quv yurtlarining professoro’qituvchilari, ilmiy xodimlar, tadqiqotchilar va “Mashina detallari” faniga qiziquvchilar foydalanishlari uchun mo'ljallangan.

Do‘stlik shox ko‘chasida joylashgan avtomobilarni yuvish shaxobchasida aylanma suv ta'minotini joriy etish texnologiyasi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Хасанов Илхомжон
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2014
Нашриёт:
НамМҚИ
Саҳифалар сони:
114
Яратилган вақти:
2018-04-07 11:36:34
Diplom loyiha ishida Do‘stlik shox ko‘chasida joylashgan avtomobilarni yuvish shaxobchasida aylanma suv ta'minotini joriy etish yo‘li bilan suv sarfidan iqtisod qilish texnologiyasi ko‘rib chiqilgan

Avtotransport vositalari servisi asoslari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ushbu o`quv-uslubiy majmuada talabalarga zamonaviy avtotransport servisining iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatini chuqur anglash va uning tarkibi hmda ishlab chiqarishni talab darajasida tashkil etish to`g`risida ilmiy-amaliy bilimlar tizimini shakllantirish
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Nam MQI
Саҳифалар сони:
228
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-04-07 10:08:15
Ushbu o`quv-uslubiy majmuada talabalarga zamonaviy avtotransport servisining iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatini chuqur anglash va uning tarkibi hmda ishlab chiqarishni talab darajasida tashkil etish to`g`risida ilmiy-amaliy bilimlar tizimini shakllantirish, shuningdek, o`z kasbiga, xizmat qilayotgan firmasiga sadoqat, mijozlarga esa hurmat ehtirom fazilatlarini tarbiyalashni ko`zda tutadi. Avtotransport vositalari servisi asoslari bo'yicha bilim va mahorat olishi, ularning ishlash qobiliyatini zarur darajada ta'minlash yo'llarini o'zlashtirish, avtomobillarning samaradorligini oshirish, mehnat-material va energetik resurslarni xizmat ko`rsatish jarayonida tejashni o'rgatishdir.

Avtomabillar texnik ekspluatasiyasi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A. Normirzayev,. J.Mannonov
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Nam MQI
Саҳифалар сони:
259
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-04-07 10:06:10
Avtomobillar texnik ekspluatatsiyasi fanidan o’quv-uslubiy majmua 5310600-Yerusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi, 5111100- Kasbiy ta’lim (Erusti transport tizimlari va ularning ekspluatatsiyasi) va 5610100-Xizmatlar sohasi (avtomobil transporti) ta’lim yo’nalishlari uchun mo’ljallangan.

Transport vositalarida ishlatiladigan nometal materiallar


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2018-04-07 09:22:10
Ushbu o`quv-uslubiy qo`llanmada transport vositalarida ishlatiladigan nometal materiallar turlari, ularni tuzilishi, kimyoviy tarkibi, ularni olinish usullari, kimyoviy materiallardan detallar tayyorlash texnologiyasini, kimyoviy materiallardan yasalgan detallarni avtomobillarning qaysi uzellarida foydalanish mumkinligini o’rgatish va ularni dunyoning yirik avtomobil ishlab chiqaruvchi zavodlarida kimyoviy materiallardan foydalanish bo’yicha olib borilayotgan ilg’or tajribalar bilan tanishtirish keltirilgan

Yangiqo’rg’on tumani Iskovot QFY hududidagi bozor atrofida 5 postli avtoservis korxonasini loyihalash


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ergashova Shaxzoda
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
NamMQI
Саҳифалар сони:
35
Яратилган вақти:
2018-04-06 16:43:39
Diplom loyiha ishini umumiy qismida avtotransport vositalari texnik servisi ishlarining mohiyati, O`zbekiston avtoservisini rivojlanishi va muammolari, diplom loyiha ishi mavzusini asoslash berilgan. Hisob-texnologik qismida yillik ishlab chiqarish dasturi, ish hajmi, ishlab chiqarish ishchilar soni, ASK maydonini hisobi hamda texnologik jihozlar hisobi va ro`yxati berilgan. Tashkiliy qismida avtoervis korxonalarida texnologik jarayonlarini tashkil etish, Dvigatellarni purkash tizimiga xizmat ko’rsatish va tashxislashni xos xususiyatlari, Injektorli avtomobillarni ta’minlash tizimining texnik holatini baholash, TXK ishlari texnologik jarayonining ketma-ketligi, Injektorli avtomobillarni ta’minlash tizimiga TXK ishlari bo’yicha texnologik xarita tuzish, avtoservis korxonalarini rejalashtirish berilgan. Iqtisodiy qismida ASK ni texnik-iqtisodiy ko’rsatkichlari hisoblangan.

Норин тумани Хақулобод шахридаги енгил автомобил двигателининг мойлаш тизимига хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш устахонасида сервис хизматини яхшилаш ҳамда сифатини бошқаришни ташкил этиш


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Холматова Мафтуна
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
НамМҚИ
Саҳифалар сони:
32
Яратилган вақти:
2018-04-06 16:35:52
Диплом лойихасини умумий қисмида автомобилларни мойини алмаштиришни ахамияти, диплом лойихасини иши мавзусини асослаш берилган. Хисоб-технологик қисмида йиллик ишлаб чиқариш дастури, иш хажми, ишлаб чиқариш ишчилар сони хисоби, устахона учун технологик жихозлар танлаш, устахона майдонини хисоби берилган. Ташкилий қисмида автомобилларни мойини алмаштиришни ташкил этиш, мой алмаштириш технолгияси, технологик харита тузиш берилган. Иқтисодий қисмида автомобилларни мойини алмаштириш устахонасини техникғиқтисодий кўрсаткичлари хисобланган
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит