Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Сурункали юрак етишмовчилиги ривожланишида мия натрийуретик пептид гени полиморфизмининг аҳамияти


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Закирова Гулноза Алишеровна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
616.12-008.46:575-07
Яратилган вақти:
2021-09-22 17:35:54
Тадқиқотнинг мақсади сурункали юрак етишмовчилиги ривожланишини эрта ташхислашда клиник-генетик предикторларни аниқлаш ҳамда прогнозлаш услубларини такомиллаштиришдан иборат.

Қорин олд дeвори опeрациясидан кeйинги чурраларини композит матeриаллардан фойдаланиб протeзлашни экспeримeнтал- клиник баҳолаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ахмедов Ахмат Иброгимович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
616.381-007.431-089.06/844
Яратилган вақти:
2021-09-22 17:25:07
Тадқиқотнинг мақсади: қорин олд дeвори опeрациясидан кeйинги чурраларини композит матeриаллардан фойдаланиб протeзлашни экспeримeнтал - клиник баҳолаш.

Тажрибада ген-модификацияланган маҳсулотларнинг иммун тизимига таъсири хусусиятларини баҳолашга мажмуавий ёндошиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Алланазаров Алланазар Худашкурович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
616.36:575.1:612.017.1-092
Яратилган вақти:
2021-09-22 17:22:38
Тадқиқотнинг мақсади тажрибада ген-модификацияланган маҳсулотнинг (соя мисолида) иммун тизимига таъсири хусусиятларини аниқлаш ва баҳолашга мажмуавий ёндошишдан иборат бўлган.

Физикани ўқитишда талабаларнинг илмий дунёқарашини компетентлик даражада шакллантириш методикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Тугалов Фарход Қаршибоевич
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
378/371.124:53
Яратилган вақти:
2021-09-22 17:19:17
Тадқиқотнинг мақсади физикани ўқитишда талабаларнинг илмий дунёқарашини компетентлик даражада шакллантириш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Акрил мономерлари асосида гомо- ва сополимерлар синтези: хоссалари ва қўлланилиши


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Бозоров Нурад Исматович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
541.64
Яратилган вақти:
2021-09-22 14:48:00
Тадқиқотнинг мақсади радикал полимерланиш шароитида акрил мономерлари асосида чизиқли ва пайванд гомо- ва сополимер макромолекулаларини олиш бўйича экспериментал ёндашувларни ишлаб чиқиш, молекуляр хусусиятларни тартибга солишнинг самарали воситаларни яратиш, шунингдек синтез қилинган полимерларнинг эксплуатацион тавсифларини белгилаб берувчи физик-кимёвий ва структуравий хусусиятларини ўрганиш ҳамда уларни амалда қўллаш соҳаларини белгилашдан иборат.

Илтимос нутқий актининг прагматик ва лингвомаданий хусусиятлари (инглиз ва ўзбек тиллари материалларида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Бузрукова Махина Мухамадхоновна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
42:494.3:008
Яратилган вақти:
2021-09-22 14:41:54
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларидаги илтимосни ифодаловчи нутқий тузилмаларнинг лингвомаданий ва прагматик хусусиятлари ҳамда уларнинг социопрагматик кўрсаткичларини ажратиш ва қиёсий таҳлил қилишдан иборат.

Қўл ва оёқлар суякларининг яхши сифатли ўсма ва ўсмасифат касалликлари диагностикаси ва жарроҳлик йўли билан даволаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Умарова Гулруҳ Шавкатовна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
61. 611.7. 616-089. 616-006
Яратилган вақти:
2021-09-22 12:12:10
Тадқиқотнинг мақсади қўл ва оёқ суякларининг хавфсиз ўсма ва ўсмасимон касалликларини дифференциал ташхислаш ва жарроҳлик йўли билан даволашни такомиллаштиришдан иборат.

Полиакрилонитрил асосида азот ва фосфор тутган поликомплексонларнинг физик-кимёвий хоссалари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Орзикулов Бунёд Тошмирзаевич
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
541.64:547.47:542.952:620.192.5
Яратилган вақти:
2021-09-22 11:09:55
Тадқиқотнинг мақсади. Полиакрилонитрил асосида азот ва фосфор гуруҳлар тутган полиамфолитлар олиш ҳамда уларнинг физик-кимёвий хоссаларини аниқлашдан иборат.

Реклама матнлари таржимасининг лингвомаданий ва услубий жиҳатлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Маҳмудова Умида Урал қизи
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
81’366.55:659.1
Яратилган вақти:
2021-09-21 20:56:27
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларидаги реклама матнлари таржимасида намоён бўладиган лингвомаданий ва услубий жиҳатларни очиб беришдан иборат.

Ўсиб борувчи миопия кузатилган беморларда кўз фиброз қаватининг биомеханик параметрлари ва қоннинг микроэлемент таркиби хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Икрамов Дурбек Азизбекович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
617.753-072.3:617.753.2.29-08
Яратилган вақти:
2021-09-21 16:28:24
Тадқиқотнинг мақсади миопиянинг ривожланиши ва жадаллашишида кўзнинг фибриноз қобиғининг биокимёвий кўрсаткичлари ҳамда қоннинг микроэлемент таркиби ўрнини баҳолашни такомиллаштиришдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит