Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Совершенствование управления дифференцированного обучения учащихся V – IХ классов общеобразовательных школ


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
М.Нигматов
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Наманганский инжинерно технологические институт
Саҳифалар сони:
114
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2021-02-03 13:42:10
Управление процессом обучения является составной частью педагогической деятельности учителей, и в последние годы появилась необходимость в совершенствовании управления процессом обучения учащихся V-IX классов. Поднять качество обучения, вооружить уча¬щихся прочными знаниями, умениями и авыками - первостепенная задача средних школ. При этом важную роль сыграет разработка и внедрение в школьную практику новых форм и методов управления процессом обучения учащихся. Это обусловлено требованиями и пот¬ребностями ускорения социально-экономического развития нашего общества.

Академик лицей ва коллежларда ЧҚБТ фанини ўқитишнинг педагогик асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ш.Бердимуратов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Тошкент давлат педагогика университети
Саҳифалар сони:
80
Яратилган вақти:
2020-01-09 11:17:10
Ушбу битирув малакавий ишда талабаларни махсус фанлар бўйича ўқитишда асосий эътибор ҳарбий-педагогик тайёргарликка, уларга чақириққача ҳарбий таълим машғулотларини ўтиш бўйича амалий малакаларни сингдиришга қаратилган.

Таълим муассасаларида фуқаро муҳофазасига доир меъёрий хужжатларнинг шакллари, мазмуни ва уларнинг ҳусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Н.Олимов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Тошкент давлат педагогика университети
Саҳифалар сони:
73
Яратилган вақти:
2020-01-09 11:15:33
Ушбу битирув малакавий ишда фуқароларнинг ўзини –ўзи бошқариш органлари, шунингдек ташкилот ва корхона рахбарлари ахолини ва худудларнинг фавқулодда вазиятлардан мухофазаланиш ҳолати хамда уларнинг хавфсизлигини таъминлаш юзасидан кўрилган чоралар ҳақида, олдиндан башорат қилинаётган ва рўй берган фавқулодда вазиятлар тўғрисида улардан ахолини мухофаза қилишнинг усул ва йўллари ҳақида оммавий ахборот воситалари ҳамда бошқа каналлар орқали аҳолини ўз вақтида ва ишончли тарзда хабардор этишлари шарт» деб баён этилган.

Давлатнинг миллий хавфсизлигини таъминлашда қуроллий кучларнинг тутган ўрни


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
О.Тулаев
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Тошкент давлат педагогика университети
Саҳифалар сони:
88
Яратилган вақти:
2020-01-09 11:14:51
Ушбу битирув малакавий ишда мудофаа тизимининг шаклланиши ва мустаҳкамланиши борасида кейинги вақтда олиб борилаётган ишларнинг ўқув дарслик ва адабиётларда акс этиши ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашдаги муҳим аҳамиятга эгалиги намаён этилган.

“Кейс стaди” услулини ҳарбий таълим жараёнига қўллаш жихатлари (ҳарбий иш асослари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ш.Тиллаволдиев
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Тошкент давлат педагогика университети
Саҳифалар сони:
92
Яратилган вақти:
2020-01-09 10:55:11
Ушбу магистрлик диссертатсиясида “Кейс-стади усулини ҳарбий таълим жараёнига қўллаш жиҳатлари ҳарбий иш асослари мисолида ўрганиб чиқилди. Диссертатсияда “кейс стади” усулини ҳарбий таълим жараёнига қўлланишининг назарий-методологик асослари, яъни кейс стади усулуни ҳарбий таълим жараёнида кейсдан фойдаланиш педагогик муаммо эканлиги, Чақирувга қадар бошланғич тайёргарликда таълим технологияларидан фойдаланиш манбаалари, чақирувга қадар бошланғич тайёргарликда кейс-стади усулидан ойдаланишнинг ташкилий-методик асосларига эътибор қаратилган.

Халқаро тажрибаларни ўрганиш ва таҳлил қилиш билан ўқувчи-ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш тизимини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
С.Каххоров
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Тошкент давлат педагогика университети
Саҳифалар сони:
61
Яратилган вақти:
2020-01-09 10:53:17
Ушбу диссертацияда тадқиқот иши ватанпарварлик тўғрисидаги фалсафий билимларни илк бора янги концепция – тарихни диалектик маданий тушуниш ва унинг пировард мақсади – цивилизацион ёндошишга асосланган концепция билан тўлдиради.Тадқиқот иши ватанпарварлик бўйича навбатдаги ёзилаётган тадқиқот ишларининг методологик негизи ва стимули бўлиб хизмат қилади. Тадқиқот иши натижаларидан таълим-тарбия тизимининг ходимлари ва барча вазирлик, қўмиталарнинг маърифий ишлар билан шуғулланувчи мутасадди шахслари фойдаланишлари мумкин.

Ҳарбий иш асослари ўқув бўлими амалий машғулотларини ўтказишда “Ҳамкорликда ишлаш” усулидан фойдаланиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Т.Долматов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Тошкент давлат педагогика университети
Саҳифалар сони:
89
Яратилган вақти:
2020-01-09 10:52:25
Ушбу диссертацияда Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълими тизимида Чақирувга қадар бошланғич тайёргарлик фани “Ҳарбий иш асослари” ўқув бўлимини ўқитиш жараёни. Ҳамкорликда ишлаш усулидан фойдаланиб Чақирувга қадар бошланғич тайёргарлик фани “Ҳарбий иш асослари” ўқув бўлими, ўқув машғулотларини самарадорлигини оширишнинг механизми, шакл ва методлари кўзда тутилган.

Ўқувчи-ёшларда мардлик ва жасорат сифатларини шакллантиришда ҳарбий таълимнинг роли


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Л.Худойбергенов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Тошкент давлат педагогика университети
Саҳифалар сони:
55
Яратилган вақти:
2020-01-09 10:49:35
Ушбу диссертацияда ҳарбий кадрларни шакллантиришга ва уларда мардлик ва жасорат сифатларини таркиб топишига хизмат қилувчи Ўзбекистон Республикаси миллий истиқлол мафкураси, психологик- педагогик таълимот, илмий билим, дидактика тарбия назарияси, илғор методлар устуворлиги ёритилган.

Укрепление функции сердечно-сосудистой системы с помощью общеразвивающих упражнений


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.Усманов М.Хасанов
Яратилган вақти:
2020-01-09 10:47:29
В данной статье представлено укрепление функции сердечно-сосудистой системы с помощью общеразвивающих упражнений. Наиболее специфическое влияние в этом плане оказывают ритмичные, многократно повторяющиеся движения с высокой физиологической нагрузкой - подскоки разного типа, наклоны вперед, в стороны с движениями рук, упражнения с высоким подниманием коленей, приседания.

Пути эффективного использования метода беседы и наглядных методов на занятиях военного образования


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.Сотволдиев Р.Аманов
Яратилган вақти:
2020-01-09 10:46:09
В статье отражен порядок применения методов в обучении военной подготовке на военных кафедрах студентов высших образовательных учреждений, а именно - метод беседы и наглядные методы. В статье приведены примеры из реального учебного процесса военных кафедр и успешного изложения ситуации. Содержит рекомендации, по применению метода беседы и наглядных методов в обучении студентов военных кафедр ВОУ. Статья является характерной для руководства факультета военного обучения, а также преподавательского состава факультетов военного обучения высших образовательных учреждений.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит