Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Инновацион иқтисодиёт шаклланиши шароитида минтақа саноати ривожланишининг йўналишлари (Тошкент вилояти мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Батирова Нилуфар Шеркуловна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
332.133.6
Яратилган вақти:
2021-09-14 21:42:58
Тадқиқотнинг мақсади инновацион иқтисодиётнинг шаклланиши шароитида минтақа саноатининг барқарор ривожланишини таъминлаш бўйича илмий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Жисмоний тарбия таълими жараёнида ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожлантириш назарияси ва амалиёти


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Халматов Лочин Нурбобоевич
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
378.011.3-052:796:613
Яратилган вақти:
2021-09-14 21:39:59
Тадқиқотнинг мақсади жисмоний тарбия таълими жараёнида ўқувчиларнинг экогигиеник билимларини ривожлантириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Комплекс ёндашув асосида бўлажак офицерларнинг касбий компетенцияларини ривожлантириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Умаров Фарход Умирович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
378.016:355.23
Яратилган вақти:
2021-09-14 21:38:14
Тадқиқотнинг мақсади комплекс ёндашув асосида бўлажак офицерларнинг касбий компетенцияларини ривожлантириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Кўп тиллилик муҳитида умумтаълим мактаби ўқувчиларининг интерферентив компетенциясини шакллантириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мамаджанова Нозимахон Азимходжаевна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
494.375:371.3
Яратилган вақти:
2021-09-14 21:36:16
Тадқиқотнинг мақсади кўп тиллилик муҳитида умумтаълим мактаби ўқувчиларининг интерферентив компетенциясини шакллантириш бўйича илмий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Малака ошириш жараёнларида ўқитувчиларнинг педагогик тафаккурини ривожлантириш технологияларини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Маматқулова Зарифахон Муҳаммадсолиевна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
377.4:331.108.45
Яратилган вақти:
2021-09-14 21:33:41
Тадқиқотнинг мақсади малака ошириш жараёнида ўқитувчиларнинг педагогик тафаккурини ривожлантириш технологияларини такомиллаштириш бўйича илмий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиларининг бадиий-эстетик компетентлигини шакллантириш технологияларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Юлдашева Нилуфар Иброхимовна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
378:091.12:004
Яратилган вақти:
2021-09-14 17:56:42
Тадқиқотнинг мақсади бўлажак тасвирий санъат ўқитувчиларининг бадиий-эстетик компетентлигини шаклантириш технологиясини такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Педагогика олий таълим муассасалари талабаларида ғоявий-мафкуравий компетентликни ривожлантириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хўжаев Мунис Отабоевич
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
378:32 (575.1)
Яратилган вақти:
2021-09-14 17:54:50
Тадқиқотнинг мақсади педагогика олий таълим муассасалари талабаларида ғоявий-мафкуравий компетентликни ривожлантиришга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Афакия ва артифакияли болаларда аметропияларни коррекциялашнинг клиник-функционал хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Нарзуллаева Дилдора Уктамовна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
617.741-007.21-053.3-08
Яратилган вақти:
2021-09-14 16:39:51
Тадқиқотнинг мақсади. Оптик коррекция танловига қиёсий ёндашиш йўли билан афакия ва артифакияли болаларда кўриш фаолиятини яхшилашга қаратилган даволаш тизимини такомиллаштиришдан иборат.

Саноат корхоналарини интеллектуал платформа асосида самарали ривожлантириш (“Оҳангаронцемент” АЖ мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Саломова Сарвиноз Салимовна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
355.241.21:004
Яратилган вақти:
2021-09-14 16:33:18
Тaдқиқoтнинг мaқcaди “Оҳангаронцемент” акциядорлик жамияти фаолиятини интеллектуал платформани қўллаш асосида самарали ривожлантириш бўйича илмий таклифлар ва амaлий тaвcиялaрни ишлaб чиқишдан иборат.

Навоий вилояти иқтисодиётини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Муртазаев Исабек Базарбаевич
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
332.1:330.34 (575.1)
Яратилган вақти:
2021-09-14 16:19:14
Тадқиқотнинг мақсади Навоий вилояти иқтисодиёти тармоқ ва ҳудудий таркибини такомиллаштириш бўйича таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит