Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Инглиз ва ўзбек тилларидаги лексик дублетларнинг функционал-семантик ва лингвокультурологик тадқиқи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Юсупов Отабек Якубович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
811-112.4 (инг)
Яратилган вақти:
2020-09-15 10:42:30
Тадқиқотнинг мақсади инглиз ва ўзбек тилларидаги лексик дублетларнинг структур-семантик, функционал ва лингвокультурологик жиҳатларнинг ўзига хос лингвистик хусусиятларини очиб беришдан иборат бўлиб, у жумладан, лексик дублетларнинг систем-структур, тарихий-этимологик таҳлилларини амалга ошириш ва уларни нутқий истеъмолда қўллаш бўйича тегишли тавсиялар бериш каби масалаларни ўз ичига олади.

Магистрлар малакавий амалиётининг дастури


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-08-29 14:42:39
Ушбу ўқув-услубий қўлланма магистратура мутахассислиги тингловчилари амалиёт дастури асосида ҳисоботларни ёзиш ва уларни тўғри расмийлаштириш кўрсатиб ўтилган.

«Бизнес режа тузиш» фанидан мустақил таълимни ташкил этиш бўйича


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Д.Юсупова
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
ТДИУ
Саҳифалар сони:
25
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-08-29 14:39:30
Мустaқил иш бaжaрилишининг aсосий мaқсaди – кaфeдрa профeссор-ўқитувчилaрининг бeвоситa рaҳбaрлиги вa нaзорaти остидa тaлaбaлaрни сeмeстр дaвомидa фaнлaрни узлуксиз ўргaнишини тaшкил eтиш, олингaн билим, кўникмaлaрини чуқур ўргaниб мустaҳкaмлaш, кeлгусидaги дaрслaргa тaйёргaрлик кўриш, aқлий мeҳнaт мaдaниятини, янги билимлaрни мустaқил рaвишдa ишлaб топиш вa қaбул қилишини шaкллaнтириш ҳaмдa ушбу тaриқa университетдa рaқобaтбaрдош кaдрлaрни тaйёрлaшгa эришишдaн иборaт.

Тўқимачилик корхоналарини операцион менежмент усуллари асосида ривожлантириш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Рохаталиев Махкамжон Иномжон ўғли
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
TDIU
Саҳифалар сони:
90
Яратилган вақти:
2020-08-29 14:36:04
Тадқиқотнинг асосий масаласи “Stimul biznes” маъсулияти чекланган жамиятида операцион менежмент усулларидан самарали фойдаланиш ва уни ривожлантиришдан иборат. Тадқиқотнинг асосий фаразлари шундан иборатки, корхона фаолияти самарадорлигини оширишда операцион менежмент усулларидан самарали фойдаланиш юқори фойда олишига олиб келади.

Инвестицион лойиҳаларни самарали бошқариш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Кличханов Илхом Махмуджонович
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
TDIU
Саҳифалар сони:
90
Яратилган вақти:
2020-08-29 14:30:53
Тадқиқотнинг мақсади мамлакатимизда инвестицион лойиҳаларни бошқаришни такомиллаштириш йўналишлари юзасидан назарий ва амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдир.

Ишлаб чиқаришни ривожлантиришнинг стратегик муаммолари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Бахромова Мохира Акром қизи
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
TDIU
Саҳифалар сони:
109
Яратилган вақти:
2020-08-29 14:27:56
Иқтисодиѐтни модернизциялаш шароитида ишлаб чиқаришни ривожлантиришнинг стратегик муаммоларини ўрганиш ва хал этишгақаратилган илмий асосланган таклиф ва тавсияларишлаб чиқишдан иборат.

Енгил саноат корхоналарида ишлаб


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абдухамидов Аброрхон Абдулхафиз ўғли
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
TDIU
Саҳифалар сони:
110
Яратилган вақти:
2020-08-29 14:24:22
Иқтисодиётни модернизциялаш шароитида енгил саноат корхоналарида ишлаб чикариш қувватларини баҳолаш методларини ўрганиш ҳамда самарали бошқаришга қаратилган илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Совершенствование системы управления персоналом на частных предприятиях


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абдурахимов Мирзаахмад Абдирахимович
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
TDIU
Саҳифалар сони:
83
Яратилган вақти:
2020-08-29 14:22:25
Целью настоящей диссертационной работы является совершенствование методов управления персоналом путем построения такой системы стимулирования, исходя из анализа интересов и характера членов трудового коллектива, которая вызвала бы предельно конструктивное поведение, обеспечивающее эффективную коммуникацию и достижение совокупного результата деятельности коллектива.

Реал сетор корхоналарига хорижий инвестицияларни жалб қилитшни иқтисодий механизмлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абдуллаев Хуршиджон Назрилло ўғли
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
TDIU
Саҳифалар сони:
98
Яратилган вақти:
2020-08-29 14:19:28
Magistrlik dissertatsiya ishining maqsadi O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy rivojlanishini mustahkamlashda tashqi investitsiyalarni real sektor korxonalariga jalb etish omilini o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etishga qaratilgan ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Енгил саноат тармоғида маҳаллийлаштириш лойиҳаларини бошқариш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Азизуллаев Мирзо Улуғбек Ойбек ўғли
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
TDIU
Саҳифалар сони:
93
Яратилган вақти:
2020-08-29 14:16:48
Мамлакатимиз енгил саноати иқтисодий баркарорлиги ва рақобатбардошлигини таъминлашга имкон берадиган маҳаллийлаштириш лойиҳалари бўйича илмий-услубий ёндашувлар ва амалий тавсияларни ишлаб чиқиш тадқиқотнинг мақсадидир
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит