Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Разработка очистителя хлопка-сырца с повышенной засоренностью и влажностью


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абдукаимова Азиза Абдумуминовна
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
ТИТЛП
Саҳифалар сони:
73
Яратилган вақти:
2020-05-25 15:26:42
Целью дипломного проекта является разработка очистителя хлопка-сырца с повышенной влажностью и засорённостью.

Kimyoviy ishlab chiqarishning asosiy jarayonlari va apparatlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Nabiyev N. Kulaxmetova M.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
TTYeSI
Саҳифалар сони:
125
Яратилган вақти:
2020-05-25 15:24:31
To’qimаchilik vа yеngil sаnоаtidа, хususаn kimyo tоlаsini ishlаb chiqаrish, qоg’оz sаnоаti vа pаrdоzlаsh kоrхоnаlаridа issiqlik vа mоddа аlmаshinish jаrаyonlаri kеng qo’llаnilаdi.

Ipak ikkilamchi xom ashyosini qayta ishlash


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-05-25 15:21:35
Uslubiy qo'llanmada “Ipak ikkilamchi xom ashyosini qayta ishlash” fаnidаn lаbоrаtоriya dаrslаrini rejаlаri vа ulаrni bаjаrishning uslubiy tаvsiyasi, tоpshiriq ro’yхаtlаri, hаmdа ulаrni bаjаrish tаrtibi bаyon etilgаn. Shuningdеk nаzоrаt sаvоllаri va adabiyotlar ro’yxati kеltirilgаn.

Malaka amaliyoti dasturi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2020-05-25 15:21:10
Malaka amaliyoti dasturida talabalarni amaliyot davrida bajarishlari lozim bo‘lgan vazifalar, egallashlari lozim bo‘lgan ko‘nikmalar, ularning maqsadi, amaliyot davrining taqsimlanishi, amaliyot bo‘yicha hisobot tayyorlash va uni himoya qilish tartiblari keltirilgan.

Тўқимачилик толаларини йигириш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
С.Матисмаилов, Ш.Арипова, О.Ражапов, Ф.Рахматуллинов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
ТТЕСИ
Саҳифалар сони:
105
Яратилган вақти:
2020-05-25 15:18:23
Лекциялар курсида йигириш корхоналарида ўрнатилган ускуналар ва унда амалга ошадиган технологик жараёнлар тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Zamonaviy yigirish korxonalarining sinov laboratoriyalari va uskunalari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A. Pirmatov, Sh. Fayzullayev
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
TTYeSI
Саҳифалар сони:
48
Яратилган вақти:
2020-05-25 15:17:55
Leksiyalar kursida “Zamonaviy yigirish korxonalarining sifat laboratoriyasi va uskunalari” faninig mazmuni, predmeti va metodi, sifat laboratoriyasi va uskunalarining mohiyati, uning maqsad va vazifalari, ip yigiruv korxonalarida yigirish maxsulotlarini sifatini boshqarish, muxandislik kasbiga malakaviy va axloqiy talablar, fan tarixi va rivojlanishning tendensiyasi, sifat laborotoriyasi uskunalarining tuzilishi, xomaki maxsulot namunalarini sinovdan o‘tqazish, olinadiga ip assortimenti xamda sifatini boshqarish masalalarini qamraydi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Azimova Feruza Payziyevna
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
TTYeSI
Саҳифалар сони:
234
Яратилган вақти:
2020-05-25 15:14:24
Leksiyalar kursi tadbirkorlik va biznes sohasida bilimli bo’lishiga, amaliy ko’nikmalarga erishishiga, o’z shaxsiy biznesini ochishda yoki yollanma xodim sifatida ish beruvchi bilan bo’ladigan suhbatda o’z imkoniyatlarini ko’rsatib bera olishiga, yangi ish joyiga muvaffaqiyat bilan moslashishini ta’minlashga yo’naltirilgan.

Технология прядения


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А.П.Пирматов
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
ТИТЛП
Саҳифалар сони:
336
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-05-25 15:13:12
В учебнике изложены цель и сущность технологии прядения, описаны процессы и новые направления развития техники и технологии прядильного производства.

Тармоқ машиналарини техник диагностикаси ва тадқиқот асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
С.Бабаджанов, А.Ахмедов М.Алламов Н.Джурабекова
Нашр кўриниши:
Бир марталик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
ТТЕСИ
Саҳифалар сони:
226
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-05-25 15:10:45
Бу фанда техник ҳолатини аниқлашнинг асосий усулларини ва диагностикани математик назарияси асосларини кўриб чиқилади, назорат қобилияти масалалар ва диагностик параметрларини ўлчаш усулларни ўрганиб чиқилади.

Миокардитли ҳомиладор аёлларда гестация ва туғруқнинг ўзига хос кечиши


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Даулетова Мехрибан Жарылкасыновна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
618.3+618.5: 616.45-001/. 3:616.12-007
Яратилган вақти:
2020-05-25 14:37:36
Тадқиқотнинг мақсади ўчоқли миокардитли аёлларда ҳомиладорлик ва туғруқни бошқариш тактикасини ишлаб чиқишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит