Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Математикадан амалий машғулотлар методик тизимини махсус технологиялар асосида такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Артикова Гулноза Абдухаликовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
378:51(076)(575.1)
Яратилган вақти:
2020-02-18 12:19:21
Тaдқиқoтнинг мaқcaди олий таълим муассасаларида математикани ўқитишнинг аниқ мақсадларига мос махсус танлаб олинган умумпедагогик, хусусий-методик технологиялар интеграцияси асосида амалий машғулотлар методик тизимини такомиллаштиришдан иборат.

Ангрен каолинларини биотехнологик бойитиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Исматов Азамат Мўйдинжонович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
УДК: 621.3.082.782
Яратилган вақти:
2020-02-17 17:14:00
Тадқиқотнинг мақсади Ангрен қазилма кони каолинларини темирсизлантириш ва сифатини яхшилаш биотехнологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Фаол метан ҳосил қилувчи микроорганизмлар ассоциацияси асосида биогаз олиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ташбаев Шерзодбек Абдурасулович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
УЎК: 576.851.256.095:579.851
Яратилган вақти:
2020-02-17 17:06:19
Тадқиқотнинг мақсади биогазли ферментация жараёнини амалга ошириш учун фаол мезофил (БМММА) ва термофил (БТММА) балансланган метаноген микроорганизмлар ассоциацияларини олиш, биогазли ферментацияни жадаллаштириш ва улар асосида чорвачилик, паррандачилик фермалари чиқиндиларини қайта ишлашни янги самарали биотехнологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбек тилидaги «спoрт» семемaли бирликлaрнинг структур-семaнтик тaдқиқи


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шoкирoвa Мaхбубa Нaзирғулoмoвнa
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
811.512.133`37(043.3)
Яратилган вақти:
2020-02-17 15:19:22
Тaдқиқoтнинг мaқсaди ўзбек тилидaги «спoрт» семемaли бирликлaрнинг умумий лексик системaдaги ўрнини белгилaш, семaнтик тaҳлилгa тoртиш вa улaрнинг лингвoмaдaний хусусиятлaрини oчиб беришдaн ибoрaт.

XIX асрнинг иккинчи ярми – ХХ аср бошлари ўзбек шеъриятида давр муаммолари ва лирик қаҳрамон


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Барзиев Ойбек Хабибуллаевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
821 .512.133-1.09 «18/19»
Яратилган вақти:
2020-02-17 15:15:49
Тадқиқот мақсади ХIX асрнинг иккинчи ярми – ХХ аср бошлари ўзбек шеъриятида давр муаммолари ва лирик қаҳрамон масаласи, бу давр адабий муҳити ва намояндалари услубий ўзига хосликлари, асарларининг бадиий-эстетик жиҳатлари, жанр ранг-баранглигини таҳлил этиб баҳолашдан иборат.

Ўзбекистон ёшлари ижтимоий-маданий ҳаётида диний маърифатнинг аҳамияти (07.00.04)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Саидова Сайёра Алишер қизи
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
32.2. C-12
Яратилган вақти:
2020-02-17 14:51:22
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон ёшларининг ижтимоий-маданий ҳаётида диний маърифатнинг намоён бўлиш хусусиятлари ҳамда унинг миллий ўзликни англашга таъсирини очиб беришдан иборат.

Қоракўл қўйлар организмига Ferula assafoetida ўсимлигининг таъсири


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Юсупов Олимжон Шохонович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
636.31:633.88
Яратилган вақти:
2020-02-17 14:46:40
Тадқиқотнинг мақсади Қизилқум ҳудудида кенг тарқалган Ferula assafoetida ўсимлигининг вегетация даврида кимёвий таркибини ўрганиш, ўсимликни пояси ва илдизидан олинган ширасини лаборатория ҳайвонлари ҳамда донини қоракўл қўйлар организмига таъсирини илмий асослаш, шунингдек қоракўл қўйларининг Ferula assafoetida ўсимлигидан заҳарланишининг олдини олиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этишдан иборат.

Олий математикани ўқитишда математик моделлаштириш орқали талаба- ларнинг ўқув кўникмаларини шакллантириш методикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Сиддиқов Зайниддин Холдорович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
378:510:589
Яратилган вақти:
2020-02-17 14:32:31
Тадқиқотнинг мақсади олий математикани ўқитишда талабаларнинг математик моделлаштириш бўйича ўқув кўникмаларини ривожлантириш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Ўзбек халқ тарихий насрида эпик сюжет ва образ эволюцияси (“Темурнома” мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Сайитқулов Илҳом Абдусаламович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
УЎК: 398.223(=512.133)
Яратилган вақти:
2020-02-17 14:28:57
Тадқиқотнинг мақсади “Темурнома” қиссасининг жанр хусусиятлари, композицион қурилиши, сюжет тузилиши ва унинг асосини ташкил қилувчи соҳибқиронлик тизими тадқиқи орқали асарнинг ўзбек фольклорида тутган ўрнини кўрсатиб беришдан иборат.

Таълим тизимида хизматлар ва тадбиркорлик фаолияти самарадорлигини ошириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қўзиев Зафар Болтаевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
33.338.3(577.33).
Яратилган вақти:
2020-02-17 13:46:52
Тадқиқотнинг мақсади олий таълим тизимида хизматлар ва тадбиркорлик фаолияти самарадорлигини ошириш билан боғлиқ жараёнларни такомиллаштиришга ва шу хизмат эвазига пул тушумини кўпайтиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит