Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Инглиз тилидаги бадиий матнда илгари суриш воситаларининг когнитив-стилистик асослари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Джусупов Нурсултан Маханбет ули
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
811:111’38
Яратилган вақти:
2020-07-18 09:53:37
Тадқиқотнинг мақсади инглиз тилидаги бадиий матн материали асосида илгари суриш воситаларининг юзага келиши ва уларнинг матнда воқеланишининг ўзига хослигини белгиловчи турли аттрактив (жозибадор) хусусиятлар, когнитив жараёнлар, билим структуралари ҳамда функционал белгилар мажмуини аниқлаш орқали илгари суриш воситаларининг когнитив-стилистик асосларини ўрганишдан иборатдир.

Лейбниц алгебраларининг локал ва 2-локал дифференциаллашлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Юсупов Бахтиёр Бахромбек ўғли
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
512.554.38, 517.98
Яратилган вақти:
2020-07-18 09:47:37
Тадқиқотнинг мақсади Лейбниц алгебраларининг локал ва 2-локал дифференциаллашларини ўрганишдан иборат.

Айрим изохинолин алкалоидларнинг инотроп таъсирини структурага боғлиқ қиёсий тавсифлаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жумаев Иноят Зулфиқорович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
576.32.36(045)
Яратилган вақти:
2020-07-17 21:01:56
Тадқиқотнинг мақсади айрим изохинолин алкалоидларнинг инотроп таъсирини структурага боғлиқ қиёсий тавсифлашдан иборат.

Ўзбек мумтоз адабиётида Жамшид образининг бадиий талқини


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Джабборова Матлуба Рустамовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
398.51(=512.133) 821.512.133’04.09
Яратилган вақти:
2020-07-17 13:50:32
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек мумтоз адабиётида Жамшид образининг бадиий ва тарихий асарлардаги талқинларини ёритиш, образнинг пайдо бўлиш омиллари, тарихий тараққиёт йўли, мумтоз лирикадаги муайян маънони англатишдаги поэтик вазифасини белгилаш ҳамда халқ китоби «Қиссаи Жамшид»даги бош қаҳрамон қиёфасини қиёсий-тарихий тадқиқ этиш ва қиссанинг ўзбек насри тараққиётидаги ўрнини асослаб беришдан иборат

Кўп тилли тақсимланган ахборот-кутубхона ва архив маълумотлар базаларидан ўхшаш матнларни қидириш усул ва алгоритмлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Атаджанов Жасурбек Абдушарибович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
004.021
Яратилган вақти:
2020-07-16 22:59:21
Тадқиқотнинг мақсади. Илмий-таълимий фаолиятда ахборот таъминотини такомиллаштириш учун, кўп тилли тўлиқ матнли кутубхона ва архив маълумотлар базаларидан ахборот қидириш усули, алгоритмлари ва дастурий таъминоти ишлаб чиқишдан иборат

Полисахарид-кремнезем нанокомпозицияларнинг физик-кимѐвий хоссалари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Яркулов Ахрор Юлдашевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
541.1:544.723.2:577.114:661.682
Яратилган вақти:
2020-07-16 22:59:11
Тадқиқотнинг мақсади золь-гель усулида олинган гибрид полисахарид-кремнезем нанокомпозицияларнинг термодинамик ва физик-кимѐвий хоссаларини аниқлашдан иборат.

Кўп каналли сигнатурали таҳлил воситалари асосида микропроцессор қурилмаларини диагностикалаш самарадорлигини ошириш модели ва усуллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Балтаев Жўшқин Болтабаевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
621.391
Яратилган вақти:
2020-07-16 22:59:00
Тадқиқотнинг мақсади маълумотларни узатиш тизимларида кўп каналли сигнатурали таҳлил воситалари асосида микропроцессорли қурилмаларни диагностика қилиш самарадорлигини ошириш модели ва усулларини ишлаб чиқишдан иборат

3d-металларнинг оксадиазолин ҳосилалари билан комплекс бирикмаларини синтези, тузилиши ва хоссалари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Раззоқова Сурайѐ Раззоқовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
546.05+541.49+547.76
Яратилган вақти:
2020-07-16 22:46:47
Тадқиқотнинг мақсади Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn тузларини 1,3,4-оксадиазолин-2-тион ҳосилалари асосида металлокомплекс бирикмаларини синтез қилиш ҳамда уларнинг тузилиши ва хоссаларини аниқлашдан иборат

К.Рахманов ижодида эпик ва драматик асарлар синтези


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Сейтбеков Адилбай Батирбекович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
821.51
Яратилган вақти:
2020-07-16 22:46:33
Тадқиқотнинг мақсади К.Рахмановнинг эпик ва драматик асарларини талқин қилиш, адиб ижодида ифода ўзига хослигини аниқлаш, бир турдаги бадиий асарни иккинчи турга трансформациялаш ва синтезлаш тажрибаси натижаларини аниқлашдан иборат.

Турли тизимли тилларда «кўз» лексик-семантик майдони ва уни ташкил этувчи тил бирликлари типологияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Шокиров Шерали Иброҳимович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
811.111’37:811.512.133’37
Яратилган вақти:
2020-07-16 22:20:44
Тадқиқотнинг мақсади. Инглиз ва ўзбек тилларида «кўз» лексик-семантик майдонини ҳосил қилувчи лисоний бирликларнинг структурал-семантик, функционал хусусиятларига асосланган тавсиф ва таснифини яратишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит