Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

O'zbekiston tarixi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2018-11-26 16:32:45
Мазкур тадқиқотда Ўзбекистон тарихининг милодий IV асрдан то XIII асргача бўлган даври тарихи, яъни, илк ўрта асрлар тарихидан бошлаб мўғул босқинигача бўлган даври тарихи воқеаларини янги педагогик технологиялар асосида очиб беришга ҳаракат қилинган. Шунингдек, услубий қўлланма “Ўзбекистон тарихи” фани ҳақидаги билимларни қарор топтириш, мавжуд илмий адабиётлар ва замонавий назариялар ҳамда олиб борилаётган тадқиқот ишларини ўрганиш, фан бўйича тўпланган илғор тажрибалар, кадрлар буюртмачиларининг фикр, талаб ва таклиф каби масалаларни ўз ичига қамраб олади.

Фуқаролик ҳуқуқи.


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ҳажиев Улуғбек.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
158
Яратилган вақти:
2018-11-26 16:27:55
Mazkur ma’ruza matnda 19 ta mavzu 158 sahifadan iborat bo’lib, unda Fuqarоlik huquqi tushunchasi, predmeti, uslubi va funksiyalari. Fuqarоlik huquqi huquq sоhasining asоsiy, muhim va ajralmas qismi hisоblanadi. лойиха тайерланиб ушбу лойиханинг курилишга тадбик килинишида зарур булган булимлари ва лойихавий таклифлар тугрисидаги маълумотлар тулик ёритиб берилган

МИЛЛИЙ ҒОЯ АСОСИЙ ТУШУНЧА ВА ТАМОЙИЛЛАР


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
I. Arzimatova
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2018-09-03 14:23:35
Mazkur ma`ruzalar matnida milliy g`oya va mafkuralarning turlari, ularning mazmun mohiyati, uning tarixiy shaklllari, ularning jamiyat hayotidagi ahamiyti, mafkuraviy poligen, mafkuraviy immunitet, mafkuraviy profilaktika, mafkuraviy tajovuz va axborot xavfsizligi, g`oyaviy-mafkuraviy tarbiya, g`oyaviy tarbiyani tashkil etishning samarali usullari yoritilgan.

Жисмоний тарбия ва спорт назарияси ва методологияси


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Машарипова М.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Урганч Давлат университети
Саҳифалар сони:
146
Яратилган вақти:
2018-07-07 13:31:38
Ушбу маърузалар тўпламида узлуксиз таълим тизимининг барча босқичларига бевосита алоқадор бўлган услубий жиҳатлардаги янгилик ва муаммоларни ўрганиш, магистрларни жисмоний тарбия мутахассиси сифатида шакллантиришда миллийлик, тарихийлик, рақобатбардошлик, замонавийлик, изчиллик, мотивация, амалийлик ва новаторлик каби сифатларни кўзда тутган ҳолда таълим тарбия бериш йўллари келтирилган.

Хосият Рустамова лирикасида бадиий шакл ва ифода


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Кузиева Садоқат Янгибой қизи
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Урганч Давлат университети
Саҳифалар сони:
69
Яратилган вақти:
2018-03-14 12:56:02
Битирув малакавий ишда бугунги кун ўзбек шеъриятида Хосият Рустамова лирикаси атрофлича ўрганилиб, у яратган турфа мавзудаги шеърларда образлиликнинг яратилиши, бадиий ифода ва сўзнинг тасвир имкониятлари ва лирикасининг услубий ранг – баранглиги тадқиқ қилинган. Ишда Х.Рустамова лирикасининг ўзига хос хусусиятлари кўрсатиб берилган, инсон руҳиятини ёритишда Хосият Рустамованинг ўзига хос ёндашуви кўриб чиқилган, шоира ижодида ёр тасвирининг яратилиши, уларга қўлланилган бадиий-услубий воситалар ўрганилган, шоира шеъриятида табиат тасвири талқинларининг ўзига хослиги тадқиқ этилган, шоира ижодида аёл қалби изтироблари ифодаланган шеърлар таҳлилга тортилган.

Мажнун – мажзуби солиқ тимсоли


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Юлдашева Марҳабо Икрамовна
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Урганч Давлат университети
Саҳифалар сони:
78
Яратилган вақти:
2018-03-13 15:50:32
Битирув малакавий ишда Алишер Навоийнинг “Лайли ва Мажнун” достонидаги Мажнун образининг ўзига хос хусусиятлари таҳлил этилган ва бу образ орқали Навоий илгари сурган ғоя аниқланиб, ушбу образнинг достонда тутган ўрни белгиланган. Ишда мажзуб жазба одами эканлиги олимлар фикрига таянилган ҳолда ёритиб берилган, мажзублик ҳолати, ҳақиқати ва фазилатлари очиб берилган, Мажнуннинг Худо йўлида хилватга чекинган сўфий сифатидаги фазилатлари таҳлилга тортилган, Мажнуннинг ишқ фарзанди эканлиги тадқиқ қилинган, Қайснинг ишқ доясидан парвариш топиши ёритилган, Мажнуннинг пок ишқ соҳиби, Ҳақ ошиғи сифатидаги хусусиятлари очиб берилган, унинг шоир, олим ва олийжаноб инсон сифатидаги фазилатлари таҳлил этилган.

Мумтоз ҳикояларни ўрганишнинг замонавий усуллари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Юлдашева Зилола Низомаддиновна
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Урганч Давлат университети
Саҳифалар сони:
72
Яратилган вақти:
2018-03-13 15:43:02
Битирув малакавий ишда умумтаълим мактабларида мумтоз насрий асарларни шарҳлаб ўрганиш, таҳлил қилиш ва шу асосда адабиётимиздаги ноёб ва нодир асарлар билан ўқувчиларни яқиндан таништириш, улардаги туб ҳамда яширин маънолар хазинасининг эшигини уларга очишда кўмаклашиш, улар маънан етук инсон бўлиб етишишлари учун адабиётга ошно қилиш мақсад қилиб олинган.

Gavhar Ibodullayeva she’riyatining o’ziga xos xususiyatlari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Baxtiyarova Malohat Baxtiyor qizi
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Urganch davlat universiteti
Саҳифалар сони:
76
Яратилган вақти:
2018-03-13 12:41:50
Bitiruv malakaviy ishda shoira Gavhar Ibodullaeva she’rlarining badiiy xususiyatlari tahlil va talqin etilgan va lirik bayonda shoiraning o‘ziga xos uslubi ko‘rsatilgan. Ishda shoiraning ilk izlanishlari, she’rlarining g‘oya va mavzu qamrovi, janrlar tarkibi xususida ma’lumot berilgan, she’riy san’atlardagi o‘ziga xoslik, shoira lirikasida badiiy unsurlarning mavqei ko‘rsatilgan, Gavhar Ibodullaeva lirikasining o‘ziga xos xususiyatlari ochib berilgan.

Философские темы в творчестве А.И.Куприна


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Мадриянцевa Камиллa
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Урганч Давлат университети
Саҳифалар сони:
51
Яратилган вақти:
2018-03-13 12:28:05
Проблема художественного своеобразия эстетической концепции А.Куприна, хотя и исследовалась в различной интерпретации, до сих пор не нашла своего окончательного разрешения. Настоящая работа представляет собой определенный вклад в данный аспект современного литературоведения.

В.Маканин как видный представитель городской прозы


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Мадримовa Индирa
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Урганч Давлат университети
Саҳифалар сони:
78
Яратилган вақти:
2018-03-13 12:20:06
Выпускной квалификационной работы является исследование художественного мира В. Маканина как идейно-эстетической основы городской прозы 2-й половины XX века, обозначение роли жаровой-стилевых и идейно-художественных исканий писателя в формировании «московского текста» русской литературы и выявление характера влияния городской прозы на литературный процесс рубежа XX - XXI веков.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит