Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбекистон Республикасида пуллар таклифини тартибга солиш амалиётини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Курбонбекова Моҳичехра Туробжоновна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
336.71(575.1)
Яратилган вақти:
2021-01-05 14:10:15
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг пуллар таклифини тартибга солиш амалиётини такомиллаштиришга қаратилган илмий таклифлар ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Самарқанд вилояти ер-сув ресурсларидан оқилона фойдаланишнинг иқтисодий географик жиҳатлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Намозов Жўрабек Абдуазизович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
911.3:33:330.15 (575.1)
Яратилган вақти:
2021-01-05 13:34:35
Тадқиқот мақсади Самарқанд вилояти ер-сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш бўйича таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Юқори малакали боксчиларнинг мусобақа олди тайёргарлиги самарадорлигини ошириш услубиятини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Анашов Валихан Джумахонович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
796.015.3:83
Яратилган вақти:
2021-01-05 13:31:49
Тадқиқотнинг мақсади юқори малакали боксчиларнинг мусобақа олди тайёргарлиги самарадорлигини ошириш услубиётини такомиллаштиришдан иборат.

Жиззах сув омбори таъсири доирасидаги геотизимларнинг ландшафт – экологик ҳолатини баҳолаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Каримов Илҳом Эсонович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
911: 502.65
Яратилган вақти:
2021-01-05 10:35:03
Тадқиқотнинг мақсади Жиззах сув омбори таъсири доирасидаги геотизимларнинг ландшафт-экологик ҳолатининг шаклланишини ва ўзгаришини баҳолаш, прогнозлаш, улардан оқилона фойдаланиш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Нокоммутатив атомик симметрик фазоларнинг изометрияси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Аминов Беҳзод Расул ўғли
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
517.98
Яратилган вақти:
2021-01-05 10:09:09
Тадқиқотнинг мақсади комплекс симметрик кетма-кетликлар фазосида, Банах симметрик идеалларида ва нокоммутатив атомик симметрик фазоларда таъсир қиляётган барча эрмит ва сюръектив изометрияларни тавсиф қилишдан иборат.

Глицирризин кислотасининг нафтил сирка кислотаси билан супрамолекуляр комплексини синтези


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ҳ.Бекпўлатов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
61
Яратилган вақти:
2021-01-04 12:13:05
Glitsirrizin kislotasining naftil sirka kislotasi bilan supramolekulyar kompleksini olish

Sof moddalar va aralshmalar


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A.Safarov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
42
Яратилган вақти:
2021-01-04 12:11:53
Tadqiqotni amalga oshirish uchun quyidagicha maqsad qo’yildi, dastlab “Sof moddalar va aralshmalar” mavzusini o’qitishda innovatsion texnologiyalarni yaratish haqida chuqur ma’lumot to’plash va uni o’qitishda intrefaol usullar tanlash

Murakkab efirlar mavzusini o’qitishda innovatsion texnologiyalar o’rni


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
N.Ergasheva
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
57
Яратилган вақти:
2021-01-04 12:10:08
Bitiruv malakaviy ishi mavzusining dolzarbligi: Ana`naviy o`qitish metodikasida o`quv materiallari asosan matn va formulalar ko`rinishida berilib, o`quv materiallarini namoyish qilish imkoniyati deyarli mavjud emas

Цитрус меваларини сақлаш ва консервалар тайёрлаш технологияси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
С.М.Шерметов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
65
Яратилган вақти:
2021-01-04 12:08:06
Mamlakat miqyosida ham Sitrus ekinlarini yetishtirish hajmini tubdan оshirish va Sitrus mevalariga bo’lgan ahоli talabini ichki ishlab chiqarish hisоbiga qоndirishga alоhida e`tibоr berilmоqda. Binоbarin, 2009 yil 24 dekabrda davlatimiz rahbariyati tоmоnidan “O’zbekistоnda subtrоpik ekinlarni yetishtirishni rivоjlantirish chоra-tadbirlari to’g’risida” 03-30-68-sоnli qarоr qabul qilindi. Unga ko’ra mamlakatimizda subtrоpikekinlar, xususan Sitrus mevalar maydоnini yanada kengaytirish, mavjud maydоnlar hоlatini tubdan yaxshilash, ularni ko’paytirish va yetishtirish tartiblarini ilmiy asоsda tashkil etish vazifalari belgilandi

Ekologiyaning kelib chiqishi va dastlabki rivojlanish tarixini o’rganish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
N.Latipova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
Гулистон давлат университети
Саҳифалар сони:
28
Яратилган вақти:
2021-01-04 12:06:26
Tabiat bilan inson orasida o’zaro bog’liqlik kishilik jamiyatining ilk bosqichlaridan ma’lum. Chunki, tabiat insonni oziq-ovqat, kiyim-kechak, uy-joy va boshqa zaruriy moddiy ne’matlar bilan ta’minlaydi. Moddiy ne’matlardan foydalanish jarayonida odamlar avvaliga istaganicha va undan ortiq foydalangan bo’lib, albatta isrofgarchilikka yo’l qo’ygan. Lekin vaqt o’tishi va ishlab chiqarish qurollarining takomillashuvi, eng muhimi odamlarning fikrlash qobiliyati, ongining o’sishi bilan noz-ne’matlardan foydalanishda ehtiyotkorlik belgilari ham shakllanib borgan
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит