Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Kammunal mashinalarining taraqqiyot bosqichlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Z.Sh.Dosmetova, Magistrant O.O'. G'ULOMOVA
Яратилган вақти:
2020-08-03 08:41:30
Maqolada kommunal xo‘jalik ishlarida foydalaniladigan mashinalar va ularning imkoniyatlari, atrof-muhit tozaligi, bunda xo‘jalik mashinalarining o‘rni yoritib berilgan.

Модал бирликларнинг гап прагматик мазмунини ифодалаш имкониятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Холматова Вазира Нарзуллаевна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
Холматова Вазира Нарзуллаевна
Яратилган вақти:
2020-07-30 19:11:06
Тадқиқотнинг мақсади гап прагматик мазмунини шакллантиришда модал бирликларнинг функционал имкониятларини ўрганишдан иборат.

Иккиламчи номинатив бирликларни ҳосил қилувчи лингвокогнитив воситалар тадқиқи (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рахимов Аброр Ахмадович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
42 (инг)
Яратилган вақти:
2020-07-30 19:06:41
Тадқиқотнинг мақсади. Диссертация мавзуси орқали қўйилган асосий мақсад: иккиламчи номинатив бирликларни ҳосил қилувчи лингвокогнитив воситаларни номинатив фаолиятнинг когнитив ва концептуал босқичлари билан боғлиқ ҳолда тадқиқ этишдир.

Бадиий асар концептосфераси ва асосий концептларнинг таржимада қайта яратилиши (Харуки Мураками асарлари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Амануллаева Камола Муминовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
4(яп)
Яратилган вақти:
2020-07-30 19:01:58
Тадқиқот мақсади япон миллий концептосфераси алоҳида қисмларининг лисоний воқеланиш усуллари ва уларнинг рус тилига таржимасини кўриб чиқишдан иборат.

А.С.Пушкин романтик поэмалари ўзбек тилида (таржимада лингвопоэтик таҳлил масаласи)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Кенжаев Аваз Латипович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
4 рус
Яратилган вақти:
2020-07-30 18:38:53
Тадқиқотнинг мақсади А.С.Пушкиннинг романтик поэмаларини (“Кавказ асири”, ”Боқчасарой фонтани”, “Сув париси” “Балиқчи ва балиқ ҳақида эртак”, “Олтин хўроз ҳақида эртак”) ўзбек тилига қилинган таржималарининг лингвопоэтик таҳлилини амалга ошириш ва бу таржималарни тарихий-қиёсий планда ўрганиш, муаллиф услубининг ўзига хос белгилари, поэтик матннинг асосий лексик ва стилистик хусусиятлари, унинг қофия тизими, ритми ва интонацион хусусиятларининг ўзига хослигини, аслият поэтикасини ўзбек тилига таржимада сақлаш муаммосини илмий-назарий жиҳатдан тадқиқ ва талқин этишдан иборат.

Тикув-трикотаж корхоналари экспорт салоҳиятини халқаро маркетинг стратегиялари асосида ошириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қодиров Хумоюн Толибжон ўғли
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
658:6П9:33М(575.1)
Яратилган вақти:
2020-07-30 12:10:42
Тикув-трикотаж корхоналари экспорт салоҳиятини халқаро маркетинг стратегиялари асосида ривожлантириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Бадиий матннинг миллий-маданий хусусияти (турли тизимли тиллар материали асосида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ҳожиева Зарина Бахтияровна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
81’13
Яратилган вақти:
2020-07-29 17:15:58
Тадқиқотнинг мақсади оламнинг миллий-маданий манзараси ва уни бадиий матнда репрезентацияловчи тил бирликларини комплекс тарзда когнитив-лингвомаданий таҳлил қилишдан иборат.

Кадровая политика советской власти в Каракалпакстане в 1917-1941 годы


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Базарбаев Рахимназар Джуманазарович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
94 (575.172)
Яратилган вақти:
2020-07-29 17:05:39
Целью исследования является изучение и анализ кадровой политики Советского правительства в Каракалпакстане в 1917-1941 гг.

Сингуляр коэффициентли эллиптико – гиперболик ва эллиптико-параболик типдаги тенгламалар учун нолокал масалалар


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Нишонова Шахнозахон Тохиржон қизи
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
517.956
Яратилган вақти:
2020-07-29 16:56:58
Тадқиқотнинг мақсади сингуляр коэффициентли эллиптико – гиперболик ва эллиптико – параболик типдаги дифференциал тенгламалар учун нолокал масалалар қўйиш ва ўрганишдан иборат.

Матоли композитлар билан кучайтирилган кўприк темирбетон тўсинларининг мустаҳкамлиги


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ахмедов Шерзод Баходирович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
624.154+624.131
Яратилган вақти:
2020-07-29 16:46:09
Тадқиқотнинг мақсади: темирбетон кўприк тўсинларининг қия кесимлар бўйича юк кўтарувчанлик қобилиятини ҳисоблаш ҳамда матоли композит материаллар (МКМ) билан кучайтириш усулларини такомиллаштириш, кучайтирилган темирбетон тўсинларнинг тишлашиш кучи ва бўйлама арматуранинг букилиш самарасини эътиборга олиб, юк кўтарувчанлик хусусиятини ҳисоблаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит