Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Xalqimizning otashqalb farzandi


 
- 0 +
Даража:
Умумий ўрта таълим
Муаллиф:
Республика таълим мактаби
Яратилган вақти:
2017-08-16 15:51:34
Taniqli adib, yirik davlat arbobi Sharof Rashidov 1917-yilning 6-noyabrida Jizzax shahrida dehqon oilasida tavallud topgan. Narimonov nomidagi o‘rta maktabda dastlabki ma’lumotni olgach, Jizzaxdagi pedagogika texnikumida o‘qigan. 1941-yilda esa Samarqand davlat universitetini tugatgan. Shundan so‘ng u muallim va muxbir sifatida faoliyatini boshlagan. 1938—1941-yillarda Samarqand viloyatining «Lenin yo‘li» gazetasida ishlaydi. 1941 —1942-yillarda urushda qatnashadi. Frontdan qaytgach, 1944—1947-yillarda Samarqand viloyat partiya tashkilotining kotibi bo‘lib faoliyat ko‘rsatadi. (Sharof Rashidov tavalludining 100 yilligi oldidan)

O‘quvchilarda tayanch va fanga oid kompetensiyalarni shakllantirish bo‘yicha darsning texnologik xaritasini tuzish yuzasidan namunaviy mashg‘ulot (7-sinflar uchun)


 
- 1 +
Даража:
Умумий ўрта таълим
Муаллиф:
A.Shukurov
Яратилган вақти:
2017-08-16 13:44:36
Mavzu: “Matnda shakldosh, qarama-qarshi ma’noli so‘zlardan foydalanish”. Darsning loyihasi: Ta’limiy maqsad: matndagi shakl¬dosh, qarama-qarshi ma’noli so‘zlar haqidagi axborot bilan ishlash, ularni saralash va samarali foydalanish. Tarbiyaviy maqsad: muomala madaniyatiga ega bo‘lish, milliy urf-odatlarga e’tiqodli bo‘lish, o‘zaro kamtarlik xislatlarni tarbiyalash. Rivojlantiruvchi maqsad: kognitivlik ko‘nikmalarini oshirib borish, nutqiy kompetensiya(tinglab tushunish, o‘qish, so‘zlash, yozish)ni rivojlantirish. Vazifalar: o‘quvchilarni mavzuga qiziqtirish, bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish, kengaytirishga erishish. Mavzu yuzasidan o‘quvchilarda kompetensiyalarning shakllanganlik holatini tekshirish va ularni baholash. O‘quv jarayonining mazmuni. Matnda shakldosh, qarama-qarshi ma’noli so‘zlardan foydalanish, nutqning ta’sirchanligini oshirish, berilgan matndan shakldosh, qarama-qarshi ma’noli so‘zlarni aniqlash.

«Молодой учёный» №27 (159), июнь 2017, Часть 2


  
- 1 +
Даража:
Умумий таълим
Яратилган вақти:
2017-08-02 13:47:29
Журнал «Молодой ученый» — ежемесячное издание, организованное для того, чтобы предоставить аспирантам, докторантам, соискателям, молодым специалистам и ученым возможность публикации своих научных статей.

«Молодой учёный» №26 (159), июнь 2017, Часть 2


  
- 1 +
Даража:
Умумий таълим
Яратилган вақти:
2017-08-02 13:33:41
Журнал «Молодой ученый» — ежемесячное издание, организованное для того, чтобы предоставить аспирантам, докторантам, соискателям, молодым специалистам и ученым возможность публикации своих научных статей.

«Молодой учёный» №26 (159), июнь 2017, Часть 1


  
- 1 +
Даража:
Умумий таълим
Яратилган вақти:
2017-08-02 13:30:15
Журнал «Молодой ученый» — ежемесячное издание, организованное для того, чтобы предоставить аспирантам, докторантам, соискателям, молодым специалистам и ученым возможность публикации своих научных статей.

Huquqiy davlatni shakllantirish-zamontalabi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Mamadaliev A
Нашр этилган йили:
2015
Яратилган вақти:
2017-07-26 13:51:07
Mamlakatning siyosiy mustaqilligi, avvalambor, o’zining yaxlit hududiy daxlsiz chegarasiga egaligi va o’sha mamlakat roziligisiz chegara va hududni o’zgartirib bo’lmasligidir. Mamlakat mustaqilligi xalq xohish-irodasi - referendum orqali amalga oshiriladi. Bu mamlakat xalqining o’z vakillari orqali davlatni boshqarishini anglatadi. Mamlakat Prezidenti shu mamlakat xalqi hayoti, mamlakat taraqqiyoti uchun eng mas’ul yagona yuridik shaxs hisoblanadi. Bunday mas’uliyatni o’z zimmasiga olgan har qanday rahbar o’zining davlat dasturiga ega bo’lishi kerak. I.A.Karimov ana shunday dasturga ega. U respublika xalqining istiqloldan so’ng taqdirini belgilab beruvchi taraqqiyot yo’lini ilmiy-nazariy jihatdan asoslab bera oldi.

Ҳуқуқшунoслик. ўзбeкистoн рeспубликaси кoнституцияси ўрганиш


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2017-07-26 13:14:35
Меҳнат ҳуқуқи - Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқининг энг мухим, кенг ҳажмли ва мураккаб тармоқларидан бири. У (корхона қандай ташкилий-ҳуқуқий шаклда бўлишидан қатъий назар) ходимлар ва иш берувчилар меҳнат муносабатларини мувофиқлаштиришда асосий рол ўйнайди. Меҳнат ҳуқуқи меҳнат муносабатларининг вужудга келиши, амал қилиши ва бекор қилинишини тартибга солади, ходимларнинг биргаликдаги меҳнатлари режимини белгилайди, меҳнат мезони, меҳнатни муҳофаза этиш қоидалари ва мехнат низоларини кўраб чиқиш тартибини ўрнатади.

Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва амалиёти


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2017-07-26 13:12:26
Мустақилликга эришганимизга ҳам ўн олти йил тўлмоқда. Ўтган муддат тарихан ниҳоятда қисқа, моҳиятан эса, бир неча ўн йилликларга татийдиган, тарих саҳифаларида абадий қоладиган воқеаларга бой бўлди. Халқ онги ва тафаккури билан боғлик бўлган, уни тубдан ўзгартириб юборган ҳодисалар юз берди.

Huquqiy davlatni shakllantirish-zamon talabi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Umarov S
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2017-07-25 16:41:21
Mamlakatning siyosiy mustaqilligi, avvalambor, o’zining yaxlit hududiy daxlsiz chegarasiga egaligi va o’sha mamlakat roziligisiz chegara va hududni o’zgartirib bo’lmasligidir. Mamlakat mustaqilligi xalq xohish-irodasi - referendum orqali amalga oshiriladi. Bu mamlakat xalqining o’z vakillari orqali davlatni boshqarishini anglatadi. Mamlakat Prezidenti shu mamlakat xalqi hayoti, mamlakat taraqqiyoti uchun eng mas’ul yagona yuridik shaxs hisoblanadi. Bunday mas’uliyatni o’z zimmasiga olgan har qanday rahbar o’zining davlat dasturiga ega bo’lishi kerak. I.A.Karimov ana shunday dasturga ega. U respublika xalqining istiqloldan so’ng taqdirini belgilab beruvchi taraqqiyot yo’lini ilmiy-nazariy jihatdan asoslab bera oldi.

ХIХ аср oхири - ХХ аср бoшларида шарқ мамлакатларида миллий oзoдлик учун кураш ва Бухoрo амирлиги


 
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ражабов Алишер
Яратилган вақти:
2017-06-25 00:06:22
ХIХ аср oхири - ХХ аср бoшларида шарқ мамлакатларида миллий oзoдлик учун кураш ва Бухoрo амирлиги (Ражабов Алишер)
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит