Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Atoqli otlarning leksik-grammatik guruhlari


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Xusainova Laylo Ikramovna
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Urganch Davlat universiteti
Саҳифалар сони:
100
Яратилган вақти:
2018-03-12 16:13:43
Tadqiqotda atoqli otlarning leksik-grammatik va xususiyatlarini tavsifiy, qiyosiy-tahlil usullarda,tarixiy, sinxron va diaxron yoʻnalishda oʻrganildi.

XIX asr eski o‘zbek tilida o‘zlashmalar


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Allaberganova Dilbarjon Atabekovna
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Urgancj Davlat universiteti
Саҳифалар сони:
87
Яратилган вақти:
2018-03-12 12:36:09
Ishda Muhammad Rizo Ogahiyning ‘‘Zubdatu-t- tavorix’’manbalarida qo‘llanilgan o‘zlashma so‘zlarni lingvistik tahlil qilish va umumlashtirishdan iborat.

Designing Activities for Young Learners in EFL Classrooms


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Рахимова, Ш.Шарипов
Яратилган вақти:
2018-03-12 12:34:23
Ушбу мақолада жуда долзарб муаммолардан бири яъни талабаларнинг оғзаки нутқини ўстиришда материалларни тўғри танлаш ва уларни дарс жараёнида қандай қўллаш усуллари муҳокама қилинган. Рахимова Умида инглиз тилини ўқитишда тўртта кўникмани ривожлантириш мақсадида қўлланиладиган баъзи услубларнинг ишлатилиш тартиби ва самарасини ёритиб берган. Кичик ёшдаги ўқувчиларни ўқитишда айнан қандай фаолиятлар, реал нарсалар, кўргазмали қуроллар ва услублардан фойдаланишга мисоллар келтириб ўтган.

Translation equivalence rate of English lexical stylistic devices used in the book "Spy" by F.Cooper


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Л.О.Отажанова
Яратилган вақти:
2018-03-12 12:25:27
Макола инглиз тилидаги лексик стилистик услубларининг ўзбек тилидаги таржимадаларини ўрганишга бағишланади. Стилистикага хос бўлган барча хусусиятлар лисоний таржима тадқиқотига ҳам алоқадорлигини мақолада мисоллар орқали гуруҳларга ажратиб аниқ ифодалаган. Таржима назариясининг янги соҳаси – тилшунослик йўналишидаги қиёсий услубият турли турларуслубий тизимлари орасидаги ўхшаш ва тафовутли жиҳаталрини муайян қилиш ва шу асосда тегишли назарий умумлашмалар яратиш масаларини мисоллар ёрдамида исботлаб берган.

Ertaklarni tahlil qilish jarayonida obrazli fikrlashga o`rgatish


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
М.М.Pirnazarova
Яратилган вақти:
2018-03-12 12:17:58
Ushbu maqolada umumtа'lim mаktаbIаrining adabiyot darslarida ertaklarni tahlil qilish jarayonida o'quvchilarni obrazli fikrlashga o'rgatish usullari haqida so'z yuritiladi.5-sinf о'quv dasturida berilgan"Susambil"ertagidagi obrazlar, mаtndаgi obrazli ifodalar bilаn aloqador masalalar yoritiladi.

Easy topics


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2018-03-12 11:40:42
Mazkur o'quv-uslubiy qo'llanma umumiy o’rta la’lim maktablari, akademik litsey, КЛК hamda oliy o’quv yurti nofilologik yo'nalishlari talabalanning og’zaki nutq malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladi va u talabalarning kundalik sohadagi ingliz tilida erkin muloqot qilishlari uchun zamin yaratadi.

Creative writings


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2018-03-12 11:38:51
Mazkur o'quv- uslubiy qo'llanma Akademik litsey va kasb-hunar kollejlarining yuqori bosqich talabalari hamda oliy o'quv yurti bakalavr yo'nalishi talabalarining kommunikativ leksika, o’qish va yozma nutq amaliyoti modullarini o’qitishda hamda talabalaming mustaqil ta’lim ko’nikmalrini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Phrases and idioms with units of onomasiology in English


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2018-03-12 11:33:19
Mazkur o' quv- uslubiy qo'llanma akademik litsey va kasb-hunar kollejlarining yuqori bosqich talabalari hamda oliy o'quv yurti bakalavr yo'nalishi talabalarining so'z boyligini oshirish, leksikologya va stilistika fanlari sohasida bilimlarini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Mamlakatshunoslik


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Matkarimov Arslon Komulovich
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Urganch davlat universiteti
Саҳифалар сони:
249
Яратилган вақти:
2018-03-12 11:28:18
Ma`ruza matnda fanning ahamiyati, vazifasiga to`xtalilgan, nemis tilida gaplashuvchi mamlakatlar xaqida to`liq ma`lumotlar keltirilgan.

Asosiy o'rganilayotgan til.Til tarixi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Abdullayeva Gulnora Erimmatovna
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Urganch davlat universiteti
Саҳифалар сони:
66
Яратилган вақти:
2018-03-12 11:15:25
Ushbu ma’ruza matnlarida nemis tilining paydo bo‘lishi, uning tarixi, tillarning oilalarga bo‘linib o‘rganilishi, qolaversa til tarixi fanining nemis tilining paydo bo‘lishi, uning tarixi, tillarning oilalarga bo‘linib o‘rganilishi, qolaversa til tarixi fanining qadimgi davrdagi fonetikasi, grammatikasi, leksikalari haqida ham to‘laligicha fikr yuritgan va hozirgi davr bilan misollar yordamida qiyoslangan.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит