Филтрлар

Transport vositalarida qo’llaniladigan nometal materiallar


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Z. Munavvarxonov, R. Soliyev
Яратилган вақти:
2022-01-15 21:38:06
Mamlakatimiz mutaqillikka erishgandan so`ng o`zining avtomobil sanoatiga ega bo`ldi. Hozirgi kunda Asaka shahrida «GM Uzbekiston avto» va Samarqand shahrida “ISUZU”, “MAN” qo`shma korxonalarini tashkil etilishi zamonaviy engil, yuk avtomobillari va avtobuslar ishlab chiqarilishi mustahkam, bikr konstruktsion materiallarga bo`lgan talabni oshirib yubordi.

Аёллар елкали кийимларини автоматлаштирилган лойиҳалаш усулларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Маҳсудов Шоҳрухмирзо Абдулҳамид ўғли
Нашр этилган йили:
2022
УДК рақами:
687.016.5/12+004.001.76
Яратилган вақти:
2022-01-13 17:23:48
Тадқиқотнинг мақсади аёллар елкали кийимлари базавий асос элементларини ҳисоблашни формаллаштириш ва автоматлаштириш асосида конструкция чизмалари сифатини ва яратиш тезкорлигини ошириш усулларини такомиллаштиришдан иборат.

Энергия ва ресурстежамкор техник ечимлар ишлаб чиқиш асосида насос ускуналарининг эксплуатацион самарадорлигини ошириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қурбонов Ойбек Мухамматқулович
Нашр этилган йили:
2022
УДК рақами:
622.23.05; 62-764; 62-531.1
Яратилган вақти:
2022-01-13 16:35:48
Тадқиқотнинг мақсади насос ускуналарининг эксплуатацион самарадорлигини оширишда иш тартибини бошқариш ва қум ҳодисаларининг асосий насос элементларига салбий таъсирини камайтириш усулини ишлаб чиқишдан иборат.

Металл симли тола абсорберли қуёшли ҳаво қиздиргич коллектори


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Орзиматов Жаҳонгар Тажалиевич
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
662.997÷621.47
Яратилган вақти:
2022-01-09 00:13:41
Тадқиқотнинг мақсади металл симли тола хаво ўтказувчан матрица абсорберли қуёш ҳаво қиздиргич коллекторларини ишлаб чиқиш, уларнинг асосий иссиқлик – техникавий ва аэродинамик параметрларини асослашдан иборат.

Ixtisoslikka kirish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
T.Jabbarov, M.Yusupov
Яратилган вақти:
2022-01-08 15:01:30
Bugungi kunda umumiy ta’lim va oliy o’quv yurtlari va mahsus bilim yurtlarining keng tarmog’i, Fanlar akademiyasi va ko’p sonli ilmiy-tadqiqot institutlari Respublikaning ilmiy madaniy qiyofasini belgilab beradi. Oliy ta’limda ko’p pog’onali bakalavr va magistrlar tayyorlash tizimi joriy etildi. Respublikamiz oliy o’quv yurtida mutaxassislar tayyorlash uchun lozim bo’lgan bakalavriat ta’lim yo’nalishlari va magistratura mutaxassisliklari klassifikatori ishlab chiqildi va tasdiqlandi.

Polimer materiallar


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
M.O.Yusupov, A.L.Giyasidinov
Яратилган вақти:
2022-01-08 15:00:13
Kuzаtishlаr vа pedаgоgik аdаbiyotlаrni tаhlil qilish shu nаrsаni tаsdiqlаydiki, tаlаbаlаrning fikrlаsh qоbiliyatini rivоjlаntirishning muhim оmili – o’qituvchining ulаrgа vа tаlаbаlаrning birbirigа berаdigаn sаvоllаridir.

Konstruktsion materiallar texnologiyasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Dehkanov Z.K.
Яратилган вақти:
2022-01-08 14:55:37
«Konstruksion materiallar texnologiyasi» fanining yaratilishiga va rivojlanishiga ulkan hissa qo‘shgan va qo‘shayotgan rus olimlaridan M.V. Lomonosov (1711¬1765), V.I. Mendeleyev (1834-1907), P.P. Anosov (1797-1871), D.K. Chernov (1830-1921), N.S. Kurnakov (1860¬1911), A.A. Baykov (1870-1946), I.A. Time (1838-1920), E.O. Paton (1870-1953) va boshqalarni ko‘rsatish mumkin. Masalan, M. V. Lomonosov metallarning o‘ziga xos xususiyatlarini, talab etilgan xossali qotishmalarni hosil qilish yo‘lini ko‘rsatgan bo‘lsa, P.P. Anosov po‘lat struktu- rasini o‘rganish uchun dunyoda birinchi bo‘lib mikro- skopdan foydalandi.

Qoplama hosil qiluvchi polimerlar texnologiyasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Dehkanov Z.K., Aripov X.Sh.
Яратилган вақти:
2022-01-08 14:53:11
LBM ga qo’yiladigan asosiy talablardan biri — qattiq qoplama shakllanishi, ya’ni qoplama hosil qilishga moyillikdir. Qoplama hosil bo’lishi davrida o’tadigan jarayonlarning fizik-kimyoviy xususiyatlari qoplama hosil qiluvchi moddaning tabiatiga bog’liq; turli xil qoplama hosil qiluvchi (erituvchilar, suvli va organik dispersiyalar, erituvchisiz suyuq va kukunsimon sostavlar) sistemalarga tegishli materiallar bir xil bo’lmagan qoplamalar shakllantiradilar.

Маҳаллий хом ашёлар асосида автомобиль йўллари, аэродромлар учун полимер-битум композициялари яратиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жураев Вайс Нарзуллаевич
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
665.775.4
Яратилган вақти:
2022-01-06 19:26:55
Тадқиқотнинг мақсади маҳаллий хомашёлар асосида автомобиль йўллари, аэродромлар учун полимер-битум композициялар яратиш, уларни ётқизиш технологияларини ишлаб чиқишдан иборат.

Биологик ва кимёвий препаратларнинг сирдарё вилоятидаги қийин ўзлаштириладиган тупроқлари туз тартибига таъсирини ўрганиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Садиев Фарҳод Фатуллоевич
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
631.6
Яратилган вақти:
2022-01-02 17:37:31
Тадқиқотнинг мақсади тупроқ ва ўсимликларга маҳаллий, экологик хавфсиз бўлган, биологик ва кимѐвий препаратларнинг мелиоратив ва сув тежовчи таъсирини аниқлашдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит