Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Сўх дарёси конус ёйилмасининг суғориладиган тупроқдаридан фойдаланишдаги геоэкологик муаммолар


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хошимов Азаматжон Назиралиевич
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
631.4; 631.452;(575.16)
Яратилган вақти:
2021-09-10 14:34:49
Тадқиқотнинг мақсади. Сўх конус ёйилмаси ва унга туташган Сирдарё аллювиал террасалари ҳудудининг тупроқлари, ер ресурсларини ўзлаштириш ва фойдаланиш давомида юзага келган экомелиоратив ҳолатини аниқлаш ҳамда тупроқлар унумдорлигини ошириш, техноген бузилган тупроқларни рекультивация қилиш йўлларини ишлаб чиқишдан иборат.

Эколого-географик узоқ ғўза дурагайларида биотик омилларга толерантликнинг генетик жиҳатлари ва айрим биокимёвий кўрсаткичлар билан боғлиқлиги


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Амантурдиев Икром Ғуломович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
633.511.632:575:631.52.
Яратилган вақти:
2021-09-10 14:32:11
Тадқиқотнинг мақсади экологик-географик узоқ ғўза дурагайлари чигити таркибидаги айрим биокимёвий кўрсаткичлар ҳамда касаллик, зараркунандаларга бардошлиликнинг ирсийланиши, шаклланиши ва ўзаро боғлиқлигини аниқлаш асосида қимматли-хўжалик белгиларнинг ижобий мажмуига эга, биотик омилларга толерант янги бошланғич манбаларни яратишдан иборат.

Микрохроматика. назария, тарих ва амалиёт


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мирталипова Ирода Миртахировна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
781.7(5+4):781.22
Яратилган вақти:
2021-09-10 14:27:00
Тадқиқотнинг мақсади Шарқ ва Ғарб мусиқаси лад товушқаторлари тизимининг турли тарихий босқичларидаги назариясини яхлит ҳолда англаш ҳамда Ўзбекистон композиторлари ижодида микрохроматиканинг тарғиботини очиб беришдан иборат.

Алишер Навоий ва мусиқа санъати


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Джураева Лайло Шухратовна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
78.04:821.512.133”14”
Яратилган вақти:
2021-09-10 14:24:35
Тадқиқотнинг мақсади Алишер Навоий ижодий меросида мусиқа илми масалаларини, ўзбек мусиқаси тарихида Алишер Навоий асарларининг роли ва аҳамиятини очиб беришдан иборат.

Сув танқислигида бухоро воҳаси суғориладиган тупроқларининг мелиоратив-экологик ҳолатини яхшилаш йўллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Асатов Сайиткул Раҳимбердиевич
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
631.4.6(575.16).434.52
Яратилган вақти:
2021-09-10 14:22:18
Тадқиқотнинг мақсади сув танқислиги шароитида Бухоро воҳаси суғориладиган тупроқларининг мелиоратив-экологик ҳолатида содир бўлаётган жараёнларни аниқлаш ва уларни яхшилашга қаратилган тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Умумий ўрта таълим мактабларида таълим-тарбия жараёнларини ташкил этиш ва бошқариш механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Казимов Жамшид Шамшидинович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
373.091:005
Яратилган вақти:
2021-09-10 11:21:37
Тадқиқотнинг мақсади УЎТМда таълим-тарбия жараѐнларини ташкил этиш ва бошқариш механизмларини замонавий ѐндашувлар асосида такомиллаштиришдан иборат.

Талабаларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялаш жараёнларини такомиллаштириш (ҳарбий таълим йўналишлари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хайдаралиев Хуршид Хамидуллаевич
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
355.5х.19
Яратилган вақти:
2021-09-10 10:39:26
Тадқиқотнинг мақсади талабаларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялаш жараёнларини такомиллаштиришнинг педагогик имкониятларини аниқлаш ва оптималлаштиришдан иборат.

Мактаб ўқувчиларининг географик маданиятини шакллантиришда таълим воситаларидан фойдаланиш методикаси (табиий география мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдурахмонов Ботиржон Мирзамахмудович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
371.6:911.3(372.891)
Яратилган вақти:
2021-09-10 10:36:49
Тадқиқотнинг мақсади ўқувчиларнинг географик маданиятини шакллантиришда таълим воситаларидан фойдаланиш методикасини такомиллаштиришдан иборат.

Қишлоқ мактаб ўқувчиларининг ижтимоий фаоллигини оширишда оила, маҳалла ва мактаб ҳамкорлигини ривожлантириш механизмлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Юлдашов Икромжон Абдулазизович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
371+371.398
Яратилган вақти:
2021-09-10 10:27:49
Тадқиқотнинг мақсади Қишлоқ мактаб ўқувчиларининг ижтимоий фаоллигини ривожлантиришда оила, маҳалла ва мактаб ҳамкорлиги интеграциясини такомиллаштиришдан иборат.

Туркий халқлар оғзаки ижодида латифа жанри: типологияси, мотивлари, таснифи (ўзбек ва қозоқ латифалари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мадалиев Ярмухаммат Худайбергенович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
82.1
Яратилган вақти:
2021-09-10 10:23:09
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек ва қозоқ халқ латифаларининг юзага келиш тарихи, тараққиёт омилларини аниқлаш, тадрижий тараққиёт босқичларини текшириш, халқ фалсафий ва бадиий эстетик қарашларининг шаклланишида ижтимоий-тарихий ва географик муҳит ўрнини, ўзбек ва қозоқ халқ латифалари қаҳрамонлари характерини, латифаларнинг структурал, поэтик типологиясини очиб беришдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит