Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Тижорат банкларининг мижозга йўналтирилган маркетинг стратегиялари асосида рақобатбардошлигини ошириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Юлдашев Жамшид Аброрович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
336.5(575.1):339.138:658.562
Яратилган вақти:
2021-09-17 17:38:06
Тадқиқотнинг мақсади тижорат банклари рақобатбардошлигини мижозга йўналтирилган маркетинг стратегиялари асосида оширишга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Минерал хомашё ресурсларидан самарали фойдаланиш асосида минтақада саноат таркибини такомиллаштириш (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Эшимбетов Уктамжон Худайбергенович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
332.122:339.727(575.123)
Яратилган вақти:
2021-09-16 11:26:09
Тaдқиқoтнинг мaқсaди минерал хомашѐ ресурсларидан самарали фойдаланиш асосида Қорақалпоғистон саноат таркибини такомиллаштириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Инновацион иқтисодиёт шаклланиши шароитида минтақа саноати ривожланишининг йўналишлари (Тошкент вилояти мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Батирова Нилуфар Шеркуловна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
332.133.6
Яратилган вақти:
2021-09-14 21:42:58
Тадқиқотнинг мақсади инновацион иқтисодиётнинг шаклланиши шароитида минтақа саноатининг барқарор ривожланишини таъминлаш бўйича илмий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Саноат корхоналарини интеллектуал платформа асосида самарали ривожлантириш (“Оҳангаронцемент” АЖ мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Саломова Сарвиноз Салимовна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
355.241.21:004
Яратилган вақти:
2021-09-14 16:33:18
Тaдқиқoтнинг мaқcaди “Оҳангаронцемент” акциядорлик жамияти фаолиятини интеллектуал платформани қўллаш асосида самарали ривожлантириш бўйича илмий таклифлар ва амaлий тaвcиялaрни ишлaб чиқишдан иборат.

Навоий вилояти иқтисодиётини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Муртазаев Исабек Базарбаевич
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
332.1:330.34 (575.1)
Яратилган вақти:
2021-09-14 16:19:14
Тадқиқотнинг мақсади Навоий вилояти иқтисодиёти тармоқ ва ҳудудий таркибини такомиллаштириш бўйича таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Инновацион жараёнларни молиялаштириш механизмини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Расулов Нуриддин Абдуллаевич
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
336 (571.1)
Яратилган вақти:
2021-09-13 17:13:28
Тадқиқотнинг мақсади инновацион жараёнларни молиялаштириш механизмини такомиллаштиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Туристик ҳудудлар негизида зиёрат кластерларини шакллантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Навруз-зода Зебинисо Бахтиёровна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
338.48: 658.64
Яратилган вақти:
2021-09-10 17:31:26
Тадқиқотнинг мақсади. Туристик ҳудудлар негизида зиѐрат кластерларини шакллантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Жамият модернизациялашуви шароитида тадбиркорлар қатламининг шаклланиш динамикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ходжаев Собир Джумаевич
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
316.4:316.422 (043.3)
Яратилган вақти:
2021-09-09 18:19:18
Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбекистонда тадбиркорлар қатламини шаклланиш динамикаси ва институционал жиҳатларини социологик таҳлил қилиш орқали тадбиркорликни самарали ривожлантириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Мойли экинлар донини етиштириш ва кайта ишлашнинг ташкилий-иктисодий асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Файзиев Ойбек Рахимович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
658:633.85(575.1)
Яратилган вақти:
2021-09-09 11:25:06
Тадкикотнинг максади мойли экинлар донини етиштириш ва кайта ишлашнинг таттткилий-иктисодий асосларини такомиллаштиришга каратилган илмий-услубий таклиф хамда амалий тавсиялар ишлаб чикишдан иборат.

Қишлоқ хўжалигида ер ресурсларидан самарали фойдаланишни рағбатлантириш механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мухторов Ўзбекхон Бурхонович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
631.1:332:338.246(575.152)(043.3)
Яратилган вақти:
2021-09-09 11:22:34
Тадқиқотнинг мақсади қишлоқ хўжалигида ер ресурсларидан самарали фойдаланишни рағбатлантириш механизмларини такомиллаштириш бўйича илмий-амалий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит