Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Развитие экономики и гарантии прав предпринимателей в свете узбекской модели развития


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
F.Bakayeva
Яратилган вақти:
2020-03-31 15:16:07
В научной статье «Развитие экономики и гарантии прав предпринимателей в свете узбекской модели развития», автором которой являются доцент Ф.А. Мухитдинова и старший преподаватель Ф.А. Бакаева, на основе исследования инновационной конкурентноспособности Республики Узбекистан изучены итоги модернизации экономики, осуществленной в отношении предпринимательства, а также правовая защита прав предпринимателей в свете узбекской модели развития. Путем рассуждений и результатов исследований определен комплекс действий и мер, направленных на обеспечение и развитие экономической безопасности страны.

Тармоқ иқтисодиёти


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Б.Ж.Гиясов, Ю.И.Турдибеков, Б.М.Абдураимов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти
Саҳифалар сони:
68
Яратилган вақти:
2020-03-16 10:47:36
Ushbu ma’ruzalar matnida “Tarmoq iqtisodiyoti” fanining bir qator nazariy va amaliy masalalari mohiyati ochib berilgan bo‘lib, sohada investitsiya siyosatini olib borilishi va investitsion-qurilish faoliyat, mehnat resurslari va mehnat unumdorligi hamda qurilish ishlab chiqarishini diversifikatsiyalash kabi muhim masalalar o‘rin olgan.

Budget accounting (Educational-methodical complex)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A.Tuychiyev, A.Tursunov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Toshkent moliya instituti
Саҳифалар сони:
67
Яратилган вақти:
2020-03-12 16:24:13
Budget accounting is the accounting system of budget execution which clusters the complex system of information provision and records of financial, nonfinancial state and liabilities of government budget, public trust funds and extra-budgetary funds in pecuniary form.

Iqtisodiy islohotlarni shakllantirishda soliq siyosatining ustuvor yo’nalishlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
X.Zaripov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
64
Яратилган вақти:
2020-03-12 12:29:46
Битирув малакавий ишда ѐритилган барча услубий ва амалий тавсиялар туризм соҳасида рақобат ва маркетингнинг ўзига хос хусусиятлари самарадорлигини ошириш йўналишларини аниқлаш масалалари ёритиб берилган

O’zbekiston turizm taraqqiyot kontseptsiyasida ekoturizmning o’rni va o’ziga xos xususiyatlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
G. Azadova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
57
Яратилган вақти:
2020-03-12 12:25:56
Bitiruv malakaviy ishnida ekoturizmning mohiyati va uning milliy turizm xizmati bozorida tutgan o`rnini o`rganishning nazariy – uslubiy asoslariga bag`ishlangan bo`lib, unda ekoturizmni iqtisodiy – ijtimoiy tizim sifatida o`rganishning nazariy asoslari, O`zbekiston turizm taraqqiyot konsepsiyasida ekoturizmning o`rni va o`ziga xos xususiyatlari hamda O`zbekistonda ekoturizmni rivojlantirishning tashkiliy–huquqiy asoslari yoritib berilgan.

Mintaqada mehmonxona xo’jaligini rivojlantirishda marketingning ahamiyati


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
O. To’raev
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
60
Яратилган вақти:
2020-03-12 12:22:44
Ushbu 5610200 – “Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish” ta’lim yo’nalishini bitkazuvchisi To`rayev Og`abek Kaxramonovichning “Mintaqada mehmonxona xo`jaligini rivojlantirishda marketingning ahamiyati” mavzusidagi yozgan bitiruv malakaviy ishida mintaqada mehmonxona xo‘jaligini rivojlantirish uchun marketing, ya’ni bozorni o‘rganish muhim masalalari va marketingni eng samarali amalga oshirish uchun marketing strategiyalaridan foydalanish jihatlari yoritilgan.

O’zbekistonda turizm sohasiga investitsiyalarni jalb qilishning istiqbolli yo’nalishlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Z. Berdiyeva
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
57
Яратилган вақти:
2020-03-12 12:20:14
Mazkur bituruv malakaviy ishida turizm sohasida investitsiya tushunchasi va uning mazmunini ochib berish, xorijiy investitsiyalar turlari va uning turizm sohasida tutgan o’rni haqida ma’lumot berish, o’zbekiston respublikasida turizm sohasini rivojlantirishning ma’muriy – huquqiy asoslari, O’zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishning tahlilini o'rganish to`g`risida ma`lumotlar yoritib berilgan

Qishloq xo’jaligida agroservis xizmatlari bozorining rivojlantirish yo’nalishlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A.Abdukarimov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
52
Яратилган вақти:
2020-03-12 10:58:32
Mazkur bituruv malakaviy ishida O`zbеkistоnda qishlоq хo`jaligida agrоsеrvis хizmatlari tuzilmasini shakllanish bоsqichlari, agrоsеrvis хizmatlari samaradоrligini bahоlash ko`rsatkichlari, qishloq xo‟jaligini ekinlarini yetishtirishda hududiy imkoniyatlari va ularni baholash o`rganilgan. O`zbеkistоnda agrоsеrvis хizmatlari bоzоrining SWOT tahlili, agrоsеrvis хizmatlari bоzоrining samaradоrligi, subyektlarini rivоjlantirish va хizmatlar samaradоrligini оshirish istiqbоllari tavsiya etilgan

O’zbekistonda lizing operatsiyalarini amalga oshirish tizimini takomillashtirish yo’llari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
D. Aminova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
68
Яратилган вақти:
2020-03-11 12:39:48
Ishning asosiy mazmuni lizing munosabatlarining O`zbekiston iqtisodiyotini yanada isloh qilish, ishlab chiqarishni jadal modernizasiya va rekonstruksiya qilishda g`oyat dolzarb bo`lgan mamlakat iqtisodiyotini tarkibiy qayta qurish borasidagi amaliy ishlarda tadbirkorlik faoliyatining muhim shakli hamda investision jarayonni moliyalashtirishning eng muqobil va optimal varianti ekanligini asoslash, shuningdek tijorat banklari tomonidan olib borilayotgan moliyaviy lizing xizmatlarining korxonalar moliyaviy salohiyatini oshirishda tutgan o`rnini yoritib berishdan iborat.

Mintaqada turizm salohiyatini oshirish yo’nalishlari va istiqbollari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ш.Мадаминов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
Урганч давлат университети
Саҳифалар сони:
78
Яратилган вақти:
2020-03-11 12:32:25
Ушбу маъруза матни Урганч давлат университети илмий кенгаши томонидан тасдиқланган “Логистика” ўқув дастури асосида ўзбек тилида яратилган дастлабки маърузалар матнидир. Унда Логистика назарий асосларига оид масалалар ёритиб берилган.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит