Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Модернизациялаш шароитида иқтисодий ўсишни прогнозлаш (Ўзбекистон Республикаси мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Джалилов Абдумалик Абдуазизович
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2014
Нашриёт:
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
Саҳифалар сони:
98
Яратилган вақти:
2021-04-22 16:57:23
Магистрлик дисссертация ишининг 1-бобида иқтисодиётни модернизациялаш шароитида иқтисодий ўсишни таъминлашнинг илмий назарий асослари ўз аксини топган. Дисссертация ишининг 2-бобида Ўзбекистонда иқтисодий ўсишнинг макроиктисодий тахлили ўз аксини топган. Магистрлик дисссертация ишининг 3-бобида худудни Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий ўсиш кўрсаткичларини прогнозлаш ўз аксини топган. Хулосалар қисмида ҳам назарий ҳам амалий хулоса ва таклифлар берилган.

O'zbеkiston Rеspublikasi mashinasozlik sanoatining raqobatbardoshligini oshirish yo`nalishlari (tashqi iqtisodiy aloqalar, invеstitsiyalar va savdo vazirligi matеriallari asosida)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Imomnazarova (Riхsiеva) Nodira Shavkat qizi
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Tоshkent davlat iqtisоdiyot universiteti
Саҳифалар сони:
104
Яратилган вақти:
2021-04-22 16:52:31
Magistrlik dissertatsiya ishida O`zbеkiston Rеspublikasi mashinasozlik sanoatining raqobatbardoshligini oshirishning nazariy-uslubiy asoslari, mashinasozlik sanoatining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o`rni va ahamiyati, mashinasozlikda eksportga mo`ljallangan mahsulotlar ishlab chiqarishning ahamiyati va uning rеspublika tashqi iqtisodiy faoliyatini rivojlantirishdagi o`rni, rеspublikamiz mashinasozlik tarmog`i eksport salohiyati o`rganilgan. Shuningdek, mashinasozlik tarmog`i yirik korхonalarining raqobatbaroshlik ko`rsatkichlari tahlili, “O`zeltехsanoat” assotsiatsiyasi tarkibiga kiruvchi korхonalar ishlab chiqarish faoliyatining tahlili amalga oshirilgan, O`zbеkiston Rеspublikasi mashinasozlik sanoatining raqobatbardoshligini oshirishning yo`nalishlari bo`yicha хulosa va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Improvements ways of investment methods in developing food industry in the republic of Uzbekistan


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ibragimov G’anijon G’ayratovich
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Tashkent State University of Economics
Саҳифалар сони:
100
Яратилган вақти:
2021-04-22 16:50:05
Диссертацияда Ўзбекистон Республикаси озиқ-овқат саноатининг молиявий-иқтисодий кўрсаткичлари ва ишлаб чиқариш жараёнларини таҳлил қилиш асосида инвестицияларни жалб этиш самарадорлигини ошириш юзасидан илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган. Илмий ишни тайёрлаш жараёнида қуйидаги янгиликларга эришилди: Озиқ-овқат саноатининг саноат тармоғи сифатида ўзига хос хусусиятлари очиб берилди; инвестициялар ва инновацияларинг ўзига хос хусусиятлари илмий ўрганилди; саноат корхоналарида самарадорликни ифода этувчи кўрсаткичлар тизими умумлаштирилди ва тавсифланди; инвестицияларнинг самарадорлигини оширишда модернизациялаш дастурларининг ўзаро боғлиқлик ва алоқалари илмий ўрганилди.

Ишлаб чиқариш корхоналарида айланма маблағлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш йўналишлари (“Сурхон озиқ-овқат саноати” АЖ мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ғаппоров Фарход Қурбоналиевич
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
Саҳифалар сони:
92
Яратилган вақти:
2021-04-22 16:45:46
Тадқиқотнинг асосий масалалари бўлиб: ишлаб чиқариш корхоналарида айланма маблағлардан фойдаланиш самарадорлигини оширишнинг назарий ва услубий асосларини ўрганиш, “Сурхонозиқ-овқатсаноати” АЖда айланма маблағнинг ҳозирги ҳолати ва таъминланганлик даражаси таҳлил қилиш, «Сурхонозиқ-овқатсаноати” АЖ айланма маблағидан унумли фойдаланишнинг асосий йўналишларини аниқлаш ҳисобланади. Тадқиқотлар жараёнида ишлаб чиқилган илмий таклиф ва амалий тавсияларнинг амалиётда қўлланилиши корхонада айланма маблағдан унумли фойдаланиш бўйича ташкилий-иқтисодий механизмни такомиллаштирилишига кўмаклашади.

Реал секторда иқтисодий ночор корхоналарни тижорат банклари томонидан молиявий соғломлаштириш тизимини янада такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Бобожонова Умида Мансуровна
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
Саҳифалар сони:
100
Яратилган вақти:
2021-04-22 16:40:40
Диссертациянинг амалий аҳамияти шундан иборатки, унинг асосий натижаларидан Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги, ҳудудий ҳокимиятларининг саноатни ривожлантириш ва унинг самарадорлигини яхшилаш борасида ишлаб чиқиладиган дастурларида ҳамда олий ўқув юртларининг шу йўналиш талабаларини ўқитишда фойдаланиш самарали ҳисобланади. Шунингдек, тадқиқот жараёнида олинган назарий ва амалий натижалар, таҳлилий маълумотларни “Индустриал иқтисодиёти”, “Инновация иқтисодиёти” каби фанларни ўқитиш жараёнларини услубий таъминлашда қўллаш мумкин.

Саноат корхоналарда халқ истеъмол товарлари ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Бақоев Сардор Қахрамонович
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
Саҳифалар сони:
105
Яратилган вақти:
2021-04-22 16:36:54
Ушбу магистрлик диссертация ишида саноат корхоналарида халқ истеъмол товарлари ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш масалалари ёритилган. Ўзбекистон Республикасида халқ истеъмол товарлари, “Тошкент ёғ-мой” акциядорлик жамиятида саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш динамикаси таҳлил қилинган. “Тошкент ёғ-мой” акциядорлик жамиятида ишлаб чиқариш самарадорлигини аниқлаш кўрсаткичлари тизимлаштирилган. Магистрлик диссертацияси ишида ёғ-мой маҳсулотлари ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Biznesni tashkil etish va rivojlantirishda elektron tijoratdan samarali foydalanish (“Visit Central Asia” mas`uliyati cheklangan jamiyati asosida)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Azizov Odiljon Olimovich
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Tоshkent davlat iqtisоdiyot universiteti
Саҳифалар сони:
90
Яратилган вақти:
2021-04-22 16:31:18
Ushbu magistrlik dissertatsiyasining yangiligi, xоrijiy tajribalardan fоydalanish оrqali elektron tijoratni rivоjlantirish bo`yicha taklif etilayotgan nazariy va amaliy tavsiyalarning asоslanganligi hisоblanadi va ular quyidagilarda namоyon bo`ladi: elektron tijoratni zamonaviy axborot texnologiyalar imkoniyatlarini qo`llagan holda yangi strategiyalarni jоriy etish hamda innоvatsiоn tovarlar (xizmatlar) oldi-sotdi muhitini kuchaytirish, yirik elektron savdo maydonchalarini yaratish hamda elektron tijoratni rivojlantirish maqsadida internet-logistikaga mo`ljallangan yangi lоyihalardan samarali fоydalanishning istiqbоllarini bahоlash asоsida xulоsa va takliflar ishlab chiqilgan.

Миллий иқтисодиѐт тармоқларига киритилаѐтган инвестиция ресурсларидан самарали фойдаланиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ж. Хушвақтов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
Саҳифалар сони:
67
Яратилган вақти:
2021-04-22 16:23:59
Битирув малакавий ишининг кириш қисмида мавзунинг долзарблиги, объекти, предмети, мақсади ва вазифалари келтирилган. 1-бобида инвестиция тушунчасининг моҳияти ва унинг туркумланиши, инвестиция сиѐсатини бошқаришнинг мақсади, зарурати ва устувор йўналишлари, инвестиция ресурсларидан унумли фойдаланишнинг меъёрий-ҳуқуқий асослари ўрганиб чиқилган. 2-бобида Ўзбекистонда инвестиция сиёсатининг ривожланиш босқичлари ва уни бажарилиш ҳолати, мамлакат иқтисодиёти тармоқларига йўналтирилаётган инвестиция ресурсларидан самарали фойдаланиш ҳолати, Ўзбекистон иқтисодиѐтига жалб этилаётган чет эл инвестициялари динамикаси таҳлил қилиб чиқилган.

Ўзбекистон иқтисодиѐтида ички ва ташқи балансни таъминлаш омилларидан самарали фойдаланиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
А. Хасанов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
Саҳифалар сони:
78
Яратилган вақти:
2021-04-22 16:21:30
Битирув малакавий ишининг кириш қисмида мавзунинг долзарблиги, объекти, предмети, мақсади ва вазифалари келтирилган. 1-бобида эса ички ва ташқи балансни таъминлашнинг назарий ва услубий асосларини ўрганиш, экспорт, импорт ва ташқи савдони тўғри шакллантириш жиаҳтларини тадқиқ қилинган. 2-бобида Ўзбекистон иқтисодиѐтида ички ва ташқи балансни таъминлаш ҳолатини таҳлил қилиш, мамлакат иқтисодиѐтига инвестиция жалб қилиш тизимини ўрганиш, иқтисодиѐтда ташқи савдони амалга ошириш кўрсаткичлари динамикасини таҳлил қилиб чиқилган.

Ўзбекистонда кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлашнинг йўллари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
С. Усмонов
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
Саҳифалар сони:
2
Яратилган вақти:
2021-04-22 16:17:18
Битирув малакавий ишининг кириш қисмида мавзунинг долзарблиги, объекти, предмети, мақсади ва вазифалари келтирилган. 1-бобида кичик бизнес ва тадбиркорлик тушунчаси, моҳияти ва аҳамияти, мамлакатда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни шакллантириш жиҳатлари ўрганиб чиқилган. 2-бобида мамлакатда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ривожланиш кўрсаткичлари, кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектларини солиққа тортиш ҳолати, кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантиришда давлатнинг таъсири таҳлил қилиб чиқилган.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит