Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбекистон ҳудудларида туристик-рекреация объектларидан самарали фойдаланиш механизмини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мирзаев Абдуллажон Топилович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
338.48.796.5 (075)
Яратилган вақти:
2019-08-23 15:35:58
Тадқиқотнинг мақсади мамлакатимиз ҳудудларида туристик-рекреация объектларидан самарали фойдаланиш механизмини такомиллаштириш бўйича илмий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида фонд бозори инфратузилмасини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хўжамуродов Асқаржон Жалолович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
336.761 (575.1)
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:02:24
Тадқиқотнинг мақсади иқтисодиётни модернизациялаш шароитида фонд бозори инфратузилмасини такомиллаштиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Хорижий инвестицияларни жалб этишнинг молиявий-иқтисодий самарадорлиги (Ўзбекистон фармацевтика саноати мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ахмедов Жавохир Жамолович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
336:330.3(575.1)
Яратилган вақти:
2019-08-20 17:08:34
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни жалб этишнинг молиявий-иқтисодий самарадорлигини ошириш юзасидан илмий-услубий ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Миллий иқтисодиётни инновацион-инвестицион ривожлантириш асосида барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жахонгиров Илимдоржон Жаҳонгиржон Ўғли
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
338:330.3+6.01 (575.1)
Яратилган вақти:
2019-08-12 17:26:29
Тадқиқотнинг мақсади миллий иқтисодиётни инновацион-инвес-тицион ривожлантириш асосида барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш юзасидан илмий-назарий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Тижорат банкларини солиққа тортиш механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдуллаев Зафаржон Алижонович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
336.21.(575.1)
Яратилган вақти:
2019-08-12 15:01:36
Тадқиқотнинг мақсади тижорат банклари фаолиятини солиқлар воситасида тартибга солишда солиққа тортиш механизмини такомиллаштиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Минтақани ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда рекреацион-туристик салоҳиятдан самарали фойдаланиш (Тошкент вилояти мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Алимова Гузал Алишеровна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
355:172.15 (575.1)
Яратилган вақти:
2019-08-12 09:05:55
Тадқиқотнинг мақсади минтақанинг ижтимоий-иқтисодий ривожлани-шини хизмат кўрсатиш тармоқлари, жумладан рекреацион-туристик салоҳиятдан самарали фойдаланиш орқали амалга ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Стратегик менежмент усуллари асосида миллий архив ишини бошқаришни такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдурахимов Музаффар Даминжонович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
575 (1)
Яратилган вақти:
2019-07-24 14:19:59
Стратегик менежмент усулларидан фойдаланиш асосида миллий архив иши бошқарувини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистонда хусусий уй-жой фондини бошқариш тизимини такомиллаштириш


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ҳасанов Тоҳир Абдурашидович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
65.014.1
Яратилган вақти:
2019-07-24 14:13:33
Иқтисодиётни янада ривожлантириш шароитида хусусий уй-жой фондини бошқариш тизимини такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Молиявий ҳисобoт ахборотлaрини халқаро стандартлaр aсoсидa кoмпиляция қилиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Джумaнoв Сaитмурoд Aлибeкoвич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
657:338.45:67/68(575.1)
Яратилган вақти:
2019-07-22 08:37:25
Мoлиявий ҳисoбoт aхбoрoтлaрини хaлқaрo стaндaртлaр aсoсидa кoмпиляция қилишни тaкoмиллaштиришгa қaрaтилгaн илмий тaклиф вa aмaлий тaвсиялaр ишлaб чиқишдaн ибoрaт

Молиявий натижалар ҳисоби ва аудити методологиясини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Авлокулов Анвар Зиядуллаевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
657.6-051
Яратилган вақти:
2019-07-22 08:36:28
Молиявий натижалар ҳисоби ва аудити методологиясини такомиллаштиришга оид илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит