Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Тижорат банклари активларини секьюритизациялаш амалиётини ривожлантириш йўллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ахмедов Акбарали Султонмуродович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-05-29 17:07:55
Тижорат банклари активларини секьюритизациялаш амалиётини жорий этиш ва ривожлантиришга қаратилган илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Муҳаммад Кардарий “ал-Жомиъ ал-важиз” асарининг XIV-XV асрлар Мовароуннаҳр диний-ижтимоий ҳаётидаги ўрни (24.00.01)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жўраев Хусан Алишерови
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
94.297Ж-9
Яратилган вақти:
2020-05-29 12:24:24
Муҳаммад Кардарий “ал-Жомиъ ал- важиз”асаринингXIV-XVасрлардаги Мовароуннаҳр диний-ижтимоий ҳаётидаги тутган ўрни ва аҳамиятини очиб бериш, уни илмий тадқиқ этишдан иборат.

Кибермакон ва ислом билан боғлиқ диний-маънавий жараёнлар (07.00.04)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдуллаева Мохира Захиджановна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
297.681
Яратилган вақти:
2020-05-28 22:28:39
Ислом дини билан боғлиқ кибермакондаги диний-маънавий жараёнларни ўрганишдан иборат.

Араб тилидаги манбаларда Тошкент воҳаси тарихий географияси (IX-XIII асрлар)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Алимов Зухриддин Исамутдинович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
930.1(575.1)
Яратилган вақти:
2020-05-28 14:35:52
Тадқиқотнинг мақсади IX-XIII аср араб тилидаги ёзма манбаларга мурожаат этиш орқали Тошкент воҳаси тарихий географиясини тўлиқ тавсиф этиш, гидронимлар ва топони мларнинг таснифлаш ҳамда мазкур воҳадаги археологик объектлар билан мувофиқла штиришдан иборат.

Қадимги туркий мақоллар семантикаси ва стилистикаси («Девону луғати-т-турк» материали мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Мирзаалиев Иқболжон Мирзакаримович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
811.512.161
Яратилган вақти:
2020-05-28 14:27:40
Тадқиқотнинг мақсади Маҳмуд Кошғарий «Девону луғати-т-турк» асарида келтирилган қадимги туркий мақолларнинг семантик ва стилистик хусусиятларини илмий тадқиқ этиш, уларнинг жанр ва бадиий услуб такомили ҳамда туркий адабиёт тарихида тутган ўрнини аниқлашдан иборат.

Раҳнавард Зарёб ҳикояларининг поэтикаси (образлар талқини, бадиий тасвир ва услуб масалалари)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Кабирова Наргиза Кахрамоновна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
821.222.31
Яратилган вақти:
2020-05-27 15:55:01
Тадқиқотнинг мақсади: замонавий Афғонистон дарий ҳикоячилигининг забардаст вакили Раҳнавард Зарёбнинг ҳикоянависликдаги маҳорати, ижодининг поэтик хусусиятлари, образлар талқини, бадиий тасвир ва услуб масалаларини ёритиб беришдан иборат.

Мовароуннаҳрда темурийлар меъморий меросини тадқиқ этишнинг янги аспектлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Тўхбоева Нилуфар Мамадиѐровна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
72.03
Яратилган вақти:
2020-05-26 19:28:52
Тадқиқотнинг мақсади Амир Темур ва темурийлар даврининг меъморий ѐдгорликлари Самарқанддаги Хованд Султон бека мақбараси (Ишратхона), Оқсарой мақбараси, Шоҳи-Зинда мажмуасидаги икки гумбазли мақбара, Амир Темур мақбараси ва Шаҳрисабздаги Оқсарой обидаларига оид ноаниқликларни янги маълумотлар асосида бойитишдан иборат.

Миллий иқтисодиётда институционал ўзгаришлар самарадорлигини оширишнинг назарий асосларини такомиллаштириш (Ўзбекистон Республикаси аграр соҳаси мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Таджибаева Дилором
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
338+31 (575.I)
Яратилган вақти:
2020-05-26 19:18:46
Тадқиқотнинг мақсади. Институтционал ўзгаришлар шароитида иқтисодий самарадорликни оширишга йўналтирилган илмий-назарий, амалий таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Иқтисодий инқирозлар ва уларга қарши дастурлар самарадорлигини ошириш йўллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жаббаров Камолиддин Йўлдошевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
33:336.1(077)(091)(575.1)
Яратилган вақти:
2020-05-26 19:13:23
Тадқиқотнинг мақсади иқтисодий инқирозларга қарши миллий дастурлар самарадорлигини оширишга йўналтирилган илмий таклиф ва амалий тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Малакали волейболчиларда жисмоний иш қобилиятини шакллантириш ва уни баҳолаш методикасини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Умматов Акрам Ахмедович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
796.015.865:325
Яратилган вақти:
2020-05-26 18:57:25
Тадқиқотнинг мақсади юқори малакали волейболчиларда жисмоний иш қобилиятининг устувор компонентларини шакллантириш методикасини такомиллаштиришдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит