Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Иккинчи ва учинчи тип классик соҳалар билан боғланган матрицавий шарларда интеграл формулалар ва уларнинг тадбиқлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Раҳмонов Ўктам Содиқович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
517.55
Яратилган вақти:
2020-06-29 22:36:33
Тадқиқотнинг мақсади иккинчи ва учинчи тип матрицавий шарларда автоморфизмларни топиш, иккинчи ва учинчи тип шарларда топилган автоморфизм ёрдамида Бергман, Коши-Сеге ва Пуассон ядроларини ҳисоблаб, шу ядролар асосида интеграл формулалар топиш, учинчи тип матрицавий шарда Морера теоремасини исботлаш, учинчи тип матрицавий шарда голоморф давом эттириш масаласини тадқиқ қилишдан иборат.

Чанг чолғусининг генезиси ва ривожланиш жараёнлари (чангсимон чолғулар мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Эргашева Гулчехра Туробовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
780.616.41
Яратилган вақти:
2020-06-29 22:33:41
Тадқиқотнинг мақсади. Чанг ва чангсимон чолғуларнинг шаклланиш тарихи ва тараққиёти, уларнинг шакли, ижро анъаналари, истеъмолда бўлиши, «ўзбек чанг»ининг миллий хусусиятлари ва феноменини аниқлашдан иборат

Юридик шахсларнинг солиқ қарздорлигини камайтириш йўллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ғиёсов Азизбек Аъзамович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
336.21(575.1)
Яратилган вақти:
2020-06-29 22:27:18
Тадқиқотнинг мақсади юридик шахсларнинг солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарздорликларини камайтиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Οдам ўлдиришга қарши курашишнинг жинοят-ҳуқуқий ва криминοлοгик жиҳатлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абзалοва Хуршида Мирзиятοвна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
343.611 (575.1)
Яратилган вақти:
2020-06-29 22:20:09
Тадқиқοтнинг мақсади οдам ўлдириш учун жавοбгарлик қисмида жинοят қοнунчилигини янада такοмиллаштириш ва мазкур сοҳада суд-тергοв амалиёти самарадοрлигини οширишга қаратилган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан ибοрат.

Тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш ҳамда қонунга хилоф равишда аралашиш билан боғлиқ жиноятларнинг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Курбанов Маъруфжон Мамадаминович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
343.9 (043.5) (575.1)
Яратилган вақти:
2020-06-29 22:17:33
Тадқиқотнинг мақсади тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш, қонунга хилоф равишда аралашиш билан боғлиқ жиноятлар учун жавобгарликни такомиллаштириш, сабабларини аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш юзасидан аниқ таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборатдир.

Туркистон ўлкасини электрлаштириш тарихи (XIX аср охири–XX асрнинг биринчи чораги)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Саидбобоева Гулзора Нематжоновна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
94=338.46:621.31:15/20 вв
Яратилган вақти:
2020-06-29 22:01:25
Тадқиқотнинг мақсади XIX аср охири–XX аср биринчи чорагида Туркистон ўлкасини электрлаштириш тадбирлари моҳияти ва мазмунини очиб беришдан иборат.

Болалар формали кийимини комплекс лойиҳалаш услубияти


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Муминова Умида Тохтасиновна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
677.021.125
Яратилган вақти:
2020-06-29 21:53:40
Тадқиқотнинг мақсади комплекс ёндашув асосида маҳаллий менталитет ва кийимдан фойдаланиш шароитини ҳисобга олган ҳолда, Ўзбекистон Республикаси таълим муассасалари ўқувчилари учун қулай, (комфорт)ликни таьминловчи формали кийимни комплекс лойиҳалаш методологиясини такомиллаштиришдан иборат.

Salsola orientalis s.g. gmel-tiń bioekologiyalíq ózgesheliklerin mektep oqíwshílarína úyretiw usılları


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Karlıbaeva M.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
NDPI tipografiya
Саҳифалар сони:
51
Яратилган вақти:
2020-06-29 19:43:42
Keyrewik ósimliginiń awıl-xojalıǵında mal sharwashılıǵın hár tárepleme rawajlandırıw maqsetinde onıń bio-ekologiyalıq ózgesheliklerin hám zúráátligin úyreniw biziń tiykarǵı wazıypamız esaplanadı. İlimiy ádebiyatlarda keyrewiktiń bioekologiyalıq ózgeshelikleri onıń sapalı ot-jemlik ósimlik ekenligi, jaqsı zúráát beretuǵınlıǵın, onıń qoy-eshkiler hám iri qaramallar ushın jıl dawamında jelinetuǵın tiykarǵı ot-jemlik ósimlik esaplanadı.

Jaslardı milliylikke tárbiyalawda «Edige» dastanındaǵı jıraw namalarınıń áhmiyeti


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Aytjanova G.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
NDPI tipografiya
Саҳифалар сони:
58
Яратилган вақти:
2020-06-29 19:40:45
Jaslardı ruwxıy ádeplilikke jetelewshı tálim-tárbiyalıq elementler sóz hám saz ırǵaqlarınıń sintezinde professional tárizinde berilgeni, olardı durıs qabıllaw, tuwrı baha beriwge úyretiw, jaslar qálbinde ádeplilik elementleriniń qáliplesiwine xızmet qıladı. Sonıń ushın da tálim hám tárbiya oshaǵı bolǵan ulıwma bilim beretuǵın mekteplerde, orta arnawlı kásip-óner kolledji, joqarǵı oqıw orınlarında, óspirim oqıwshılardıń, talabalardıń ruwxıy ádeplilik estetikasında tárbiyalanıwına ayrıqsha itibar beriliwi, baslı wazıypalardıń biri bolıp qala beredi. Pedagogikanıń teorıyası, bul –ilim, bilim barısı menen, jónelis baǵdarı menen, didaktika menen túsindiriletuǵın bolsa, teoriyadan ámeliyatqa ótiw, (yaǵnıy ámeliyat-bul tikkeley insan, bala) menen shuǵıllanadı.

Qaraqalpaq milliy muzıkasında kompozitor Qudaybergen Turdıqulovtıń dóretiwshilik miynetleri


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Jiyenbaeva G.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
NDPI tipografiya
Саҳифалар сони:
64
Яратилган вақти:
2020-06-29 19:39:09
Hár bir jámiettiń ruwxıy dárejesi, bilimli, talantı, qábiletli hám uqıplı insanlardı qádirlew olarǵa óz aldına ǵamxorlıq etiw, kámal tabıwı ushın jeterli sharayıtlardı támiyinlep beriwi menen belgilenedi. Ruwxıy jaqtan rawajlanǵan jámietten talant iyeleri millettiń maqtanıshı keleshegi dep qaraladı. Ózbekistan Respublikası ǵáressizlikke eriskennen keyin, hár tarawda bolǵanı siyaqlı talant iyelerine bolǵan múnásebet de ózgerdi. Hadal, ar namıslı, pák qálipli, ózine talapshań bolmastan turıp, aq nietli insan bolıwı múmkin emes. Solardıń biri, kompozitor Qudaybergen Turdıqulov. Ásirese jas óspirimlerdi ruwxıy ádep-ikramli etip tárbiyalawda ustazımız Qudaybergen aǵanıń dóretken muzıkalıq shıǵarmalarınıń tutqan ornı oǵada ullı.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит