Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Реал секторда маҳсулот сифати ва рақобатбардошлиги


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Ф.А.Джалилов.
Йўналиши:
Ижтимоий-иқтисодий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
SamDu
Саҳифалар сони:
226
Яратилган вақти:
2019-08-21 14:58:46
Республикамизда ялпи ички маҳсулот ҳажмининг ўсиши бевосита халқаро стандарт талаблари асосида сифатли маҳсулотлар ишлаб чиқаришга узвий равишда боғлиқдир. Бугун бозор иқтисодиёти йўлидан бораётган давлатларнинг барчаси ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар айнан уларни доимий сифатини бошқариш ва халқаро стандартлаштиришга бўлган эътибор ошаётганлигидан далолат беради.

Мутахассисликка кириш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Джумаев А. Х.
Йўналиши:
Ижтимоий-иқтисодий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
SamDu
Саҳифалар сони:
73
Яратилган вақти:
2019-08-21 14:52:32
“Мутахассисликка кириш” фанини ўқитишдан мақсад – талабаларда “Касб таълими” (иқтисодиёт) таълим йўналишининг мазмун ва моҳияти, таълим йўналишининг бозор иқтисодиёти шароити тутган ўрни ва роли, Ўзбекистон Республикаси таълим тизимининг мазмуни ҳамда касбий фанларни ўқитиш жараёнини лойиҳалаштириш ва режалаштириш йўллари бўйича тушунча, билим ва кўникма ҳосил қилишдан иборат.

Молиявий ҳисоб ва ҳисоботни молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Маткаримов Давронбек Матякубович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
657.1 (575.1)
Яратилган вақти:
2019-08-21 14:30:04
Тaдқиқoтнинг мaқсaди молиявий ҳисоб вa ҳисобoтнинг тaркибий тузилишини молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлaри aсoсидa тaкoмиллaштириш бўйичa илмий-нaзaрий ҳaмда aмaлий тaклиф вa тaвсиялaр ишлaб чиқишдaн ибoрaт.

Суғурта компаниялари бухгалтерия баланс кўрсаткичларининг комплекс таҳлилини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Алимов Баходир Батирович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
657.1:368
Яратилган вақти:
2019-08-21 13:28:45
Тадқиқотнинг мақсади суғурта компаниялари комплекс молиявий таҳлилини бухгалтерия баланси кўрсаткичларининг ўзаро боғлиқлигини функциялар кўринишидаги Лагранж интерполяция формуласи ёрдамида ифодалашга асосланган комплекс ретропрогноз таҳлил ва комплекс прогноз методларини илмий асослаб, ишлаб чиқиб жорий қилиш йўли билан такомиллаштириш бўйича назарий таклифлар ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш.

Хорижий инвестицияларни жалб этишнинг молиявий-иқтисодий самарадорлиги (Ўзбекистон фармацевтика саноати мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ахмедов Жавохир Жамолович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
336:330.3(575.1)
Яратилган вақти:
2019-08-20 17:08:34
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон фармацевтика саноатига хорижий инвестицияларни жалб этишнинг молиявий-иқтисодий самарадорлигини ошириш юзасидан илмий-услубий ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Миллий иқтисодиётни инновацион-инвестицион ривожлантириш асосида барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Жахонгиров Илимдоржон Жаҳонгиржон Ўғли
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
338:330.3+6.01 (575.1)
Яратилган вақти:
2019-08-12 17:26:29
Тадқиқотнинг мақсади миллий иқтисодиётни инновацион-инвес-тицион ривожлантириш асосида барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш юзасидан илмий-назарий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Тижорат банкларини солиққа тортиш механизмларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдуллаев Зафаржон Алижонович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
336.21.(575.1)
Яратилган вақти:
2019-08-12 15:01:36
Тадқиқотнинг мақсади тижорат банклари фаолиятини солиқлар воситасида тартибга солишда солиққа тортиш механизмини такомиллаштиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Минтақани ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда рекреацион-туристик салоҳиятдан самарали фойдаланиш (Тошкент вилояти мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Алимова Гузал Алишеровна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
355:172.15 (575.1)
Яратилган вақти:
2019-08-12 09:05:55
Тадқиқотнинг мақсади минтақанинг ижтимоий-иқтисодий ривожлани-шини хизмат кўрсатиш тармоқлари, жумладан рекреацион-туристик салоҳиятдан самарали фойдаланиш орқали амалга ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Стратегик менежмент усуллари асосида миллий архив ишини бошқаришни такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдурахимов Музаффар Даминжонович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
575 (1)
Яратилган вақти:
2019-07-24 14:19:59
Стратегик менежмент усулларидан фойдаланиш асосида миллий архив иши бошқарувини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистонда хусусий уй-жой фондини бошқариш тизимини такомиллаштириш


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ҳасанов Тоҳир Абдурашидович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
65.014.1
Яратилган вақти:
2019-07-24 14:13:33
Иқтисодиётни янада ривожлантириш шароитида хусусий уй-жой фондини бошқариш тизимини такомиллаштиришга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит