Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Жамият хавфсизлиги ва барқарорлигини таъминлашда медиатаълимнинг ўрни.


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қаршиев Бахтиёр Эгамқулович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
355:378(575.1)
Яратилган вақти:
2020-11-30 15:21:13
Тадқиқотнинг мақсади жамият хавфсизлиги ва барқарорлигини таъминлашда медиатаълимнингўрнини белгилаш, илмий ёндашув назарияларини ижтимоий-сиёсий жиҳатдан умумлаштириш ҳамда сиёсий институт бўлган оммавий ахборот воситалари фаолиятини такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат.

Қуюқлаштирувчи полимер композициялар олиш технологиясини ишлаб чиқиш ва амалиётда қўллаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Маджидов Абдинаби Аманавич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2020-11-30 15:03:26
Тадқиқотнинг мақсади крахмал, карбоксиметилцеллюлоза ва серицин асосида пахта толали матоларга гул босиш учун қўлланиладиган қуюқлаштирувчи композициялар олишнинг ресурс тежамкор технология-ларини ишлаб чиқишдан иборат.

Алюминий қотишмаларини суюқланритиш учун электршлак печининг конструкциясини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Турсунов Тохир Ходжаакбарович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
621.745
Яратилган вақти:
2020-11-30 14:56:35
Тадқиқотнинг мақсади алюминий қотишмаларини суюқлантириш жараёнида ресурстежамкорликни таъминлайдиган электрошлак печининг конструкциясини такомиллаштиришдан иборат.

Углеродли ва легирланган пўлатларни механизациялашган пайвандлаш учун маҳаллий хомашёлар асосида эритиб тайёрланадиган флюсларни ишлаб чиқариш технологиясини ва таркибини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Худоёров Сардор Саъдуллаевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
621.79.03
Яратилган вақти:
2020-11-30 14:53:45
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон Республикаси минерал хомашё базасида пайванд чокнинг қуйма металини яхшилаш мақсадида, механизацияланган ёйли пайвандлаш учун эритиб тайёрланадиган флюсларнинг шлак асосини ишлаб чиқишдан иборат.

АВО-иммунизацияда она-йўлдош-ҳомила тизимида эндоген интоксикациянинг роли ва уни даволаш усуллари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Чориева Гулчехра Зулфикаровна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
618.146–007.17–085+616.98:578.827.1)–085.39
Яратилган вақти:
2020-11-30 13:37:14
Тадкикотнинг максади хомила ва чакапоклар гемолитик касаплигидан перинатап касапланиш ва улимни камайтиришга каратилган АВО тизим буйича иммунизацияда плацентар дисфункциянинг олдини олиш ва даволашни мукобиллаштиришдан иборат.

ХII асрда Мовароуннаҳрда яратилган аруз илмига оид манбалар (Маҳмуд Замахшарий ва Абу Ҳафс Насафий асарлари асосида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Худжанова Дилдора Журъат қизи
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
930.2
Яратилган вақти:
2020-11-30 13:18:47
Тадқиқотнинг мақсади Маҳмуд Замахшарийнинг «Аl-qisṭās» ва Абу Ҳафс Насафийнинг «Muxtaṣar al-‘arūḍ» рисолаларининг аруз илмига оид асарлар орасидаги ўрнини белгилаш, уларни адабий манбашунослик ва матншунослик нуқтаи назаридан ўрганиш ҳамда илмий муомалага киритишдан иборат.

Oliy ta’lim muassasalarida innovatsion tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
A.B. Nizamov, SH.A. Raxmatov
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2020
Нашриёт:
Buxoro muhandislik -texnologiya instituti
Саҳифалар сони:
215
УДК рақами:
338.24.
Яратилган вақти:
2020-11-30 12:46:34
Mazkur o‘quv qo‘llanmani yaratishdan asosiy maqsad magistratura talabalariga innovatsion va tadbirkorlik faoliyatning asosiy vositasi sifatida transfer g‘oyasini, bilimlar va texnologiyalarni uzatish mohiyatini hamda transfer jarayonida foydalaniladigan modellar, uslublar va dastaklarni o‘rgatish, bo‘lajak pedagog va rahbar xodim bo‘lib tayyorlanadigan magistratura talabalariga ular faoliyat olib boradigan ta’lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalarida yangiliklarni izlash, uni joriy etish, innovatsiyalarni boshqarish, innovatsion-tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish ishlarini amalga oshirish, shuningdek, texnologiyalarni tijoratlashtirish va transfer qilish bo‘yicha amaliy tavsiyalar bilan yordamlashishdan iboratdir.

Япон ва ўзбек тиллари соматик фразеологизмларининг чоғиштирма таҳлили (лингвомаданий аспект)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Турапова Наргиза Ахмедовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
81’374.5
Яратилган вақти:
2020-11-30 10:13:31
Тадқиқотнинг мақсади япон ва ўзбек тилларидаги «атама»/«бош» мучасига тегишли соматик фразеологизмларнинг семантик уяларини аниқлаб, икки тилдаги «мэ»/«кўз» компонентли соматик фразеологизмларнинг ички шаклларини ўзаро чоғиштириб ўрганишдан иборат.

Зотилжам билан касалланган ҳомиладорларда акушерлик ва перинатал асоратларини олдини олиш ва коррекциялаш тамойилларини клиник-патогенетик асослаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Надирханова Наталья Суратовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
617.51-001.4-06:616.831-005.4
Яратилган вақти:
2020-11-30 10:04:55
Тадқиқотнинг мақсади зотилжам билан касалланган ҳомиладорларда акушерлик ва перинатал асоратларни олдини олиш ва коррекциялаш тамойилларни клиник-патогенетик асослашдан иборат.

Ўcимликлaрнинг чидaмлилигини oширувчи индуктoрлaрнинг кимѐвий вa биoлoгик хуcуcиятлaри


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Aллaниязoвa Мaпрузa Кдырбaeвнa
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
58.01/07:632.7+577.15
Яратилган вақти:
2020-11-29 20:08:25
Тадқиқотнинг мақсади. ўсимликларни 2,4-Д гербицид ва буғдойнинг занг замбуруғи, септариозга чидамлилиги ҳамда дони маҳсулдорлигини ошириш хусусиятига эга бўлган индукторларни яратишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит