Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

«Soch turmaklash san’ati»


  
- 1 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
Jalilova F
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Ilm-ziyo
Саҳифалар сони:
104
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-01-31 12:45:47
Soch turmaklash san’ati» fanidan ushbu qo‘llanmada soch turmagi badiiy jarayoni alohida san’at turi sifatida ko‘rib chiqiladi. Soch turmagini modellashtirish va uning badiiy bezagi hamda kompozitsiyasini yaratish, shuningdek, shaklini hosil qilish ishlari nazariy jihatdan ko‘zdan kechirilib, amaliy tavsiyalar bilan boyitilgan. Ushbu qo‘llanma muallif tomonidan yozilgan «Grim» qo‘llanmasining bevosita davomi hisoblanadi, sababi badiiy soch turmagi ham grim kabi badiiy obraz yaratishga xizmat qiladi. Ushbu kitob barcha san’at sohasi bilan qiziquvchilar, amaliyotchi sartarosh-stilistlar uchun mo‘ljallangan.

Solfedjio


  
- 1 +
Даража:
Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими
Муаллиф:
N.F. Rajabova
Нашр кўриниши:
Кўп маротабалик нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Niso-poligraf
Саҳифалар сони:
152
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2018-01-31 12:39:28
Solfedjio – musiqiy ta’lim tizimidagi asosiy fanlardan bo‘lib, o‘qituvchilarning musiqiy qobiliyatini rivojlantirishda kuyni tinglashga o‘rgatish, uni his etish va tushunishlarida yordam beradi. Solfedjio fanida musiqa nazariyasi, garmoniya, polifoniya va musiqiy asarlar tahlili kabi nazariy fanlar amaliy o‘zlashtiriladi.

Xаlq qo'shiqlаri vа Mаrosim qo'shiqlаri


 
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Hауdаrov J.
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2017-10-19 12:07:51
Biz Xitoуning xаlq qo’shiqlаri to’g’risidа , shuningdek uning аlohidа ko’rinishlаri vа turlаri hаqidа mа’lumot bermoqdаmiz, nаfаqаt ulаrning turlаri imkoniуаtlаri, qo’shiqlаrning mаzmuni hаqidа bауon qilаmiz. Уаnа tаlаbаlаrgа Xitoуdаgi hаr bir sulolаning mаdhiуаlаri vа аjdodlаr shаrаfigа ауtilgаn bаg’ishlovlаrni hаm tаqdim etаmiz.

The National Academic Drama Theatre of Uzbekistan


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Sultonova Shoira
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2017-10-13 11:35:47
Uzbek National Academic Drama Theatre was founded on February 27, 1914. The theatre has begun to work in Tashkent since 1931.

Disneуlаnd


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Kаrimovа Diаnа
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2017-10-13 10:23:25
Disneуlаnd is а thousаnd different impressions – from а spасe flight to а саstle – а саrrousel саlliope to а jаzz bаnd. It’s flovers аnd fireworks, popсorn аnd iсe сreаm.

National cultural specificity of anthroponomy in English, Russian and Uzbek vision of the world


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Isaev S.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2015
Нашриёт:
O'zDJTU
Саҳифалар сони:
76
Яратилган вақти:
2017-10-07 10:21:53
The aim and objectives of the research: The aim of the research is to specify basic national-cultural specificities of English and Uzbek personal names; to classify them according to their special features; to analyze anthroponomy of English and Uzbek languages.

An’analar va urf-odatlar


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Tuyakov Z.
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2017-10-04 15:05:50
O’zbek xalqining urf-odatlari asrlar bo’yi o’zbeklar millatining tashkil etopishida ishtirok etgan barcha qabilalar va elatlarning madaniy malakalari va an’analarining uyg’unlashuvidagi murakkab jarayonlar oqibatida tarkib topgan.

Сustoms and Tradition


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2017-09-22 10:57:00
Britain is like a 'melting-pot' (плавильный котел (метафора, применяемая для объяснения формирования многонациональных обществ, в которых "сплавляются" различные национальные культуры; впервые была употреблена британским писателем И. Зангуиллом (Israel Zangwill) в 1908 г.

Санъатнинг нафосатли моҳияти ва санъат турлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Г.Мамажонова
Нашр этилган йили:
2016
Яратилган вақти:
2017-09-15 12:51:39
Бадиий асарни эстетик идрок этишнинг ўзига хос хусусиятлар. Санъат нафақат инсоннинг ўзини, балки унинг идрок этиши мумкин бўлган барча нарсаларни, воқеа-ҳодисаларни акс эттириб, ҳиссий туйғу келтириб чиқаради.

Milliy rassomchilik va dizayn institut gazetasining 1-2-3 soni (2016 yil)


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2017-08-03 10:13:00
Milliy rassomchilik va dizayn instituti yosh olim va ijodkorlar kengashi ilmiy ommabop kvartal gazetasi.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит