Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ўзбекистонда маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органлари фаолиятининг самарадорлигини баҳолаш механизмини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Исраилова Зарина Садриддиновна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
342(575.1)
Яратилган вақти:
2020-07-01 20:09:58
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон Республикасида маҳаллий давлат ҳокимияти вакиллик органлари фаолиятининг самарадорлигини баҳолаш механизмини такомиллаштириш бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Ўзбекистондa биологик ресурслaрни муҳофaзa қилиш вa улaрдaн фойдaлaнишни ҳуқуқий тaртибгa солишни тaкомиллaштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Нaрзуллaев Олим Холмaмaтович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
349.6 (043.5).1(575.1)
Яратилган вақти:
2020-07-01 20:00:49
Тaдқиқотнинг мaқсaди Ўзбекистондa биологик ресурслaрни ҳуқуқий тaртибгa солиш билaн боғлиқ ҳуқуқий муносaбaтлaрни комплекс тaҳлил қилиш aсосидa экология тўғрисидaги қонун ҳужжaтлaрини тaкомиллaштириш ҳaмдa ҳуқуқни қўллaш aмaлиётининг сaмaрaдорлигини тaъминлaш бўйичa илмий-aмaлий тaклиф вa тaвсиялaр ишлaб чиқишдaн иборaт.

Экология соҳасида жамоатчилик назоратини ҳуқуқий таъминлашни такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Утегенов Онгарбай Дариябаевич
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
349.6 (043.5)(575.1)
Яратилган вақти:
2020-07-01 19:56:27
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда фуқаролик жамиятини шакллантиришда муҳим аҳамият касб этувчи жамоатчилик томонидан экологик назоратни амалга оширишнинг ҳуқуқий механизмини ишлаб чиқиш, ушбу соҳада ҳуқуқни қўллаш амалиётини илмий-назарий жиҳатдан таҳлил этиш, бу борадаги тегишли қонун ҳужжатларини такомиллаштириш бўйича назарий хулосалар ва амалий таклифлар ишлаб чиқиш дан иборат.

Οдам ўлдиришга қарши курашишнинг жинοят-ҳуқуқий ва криминοлοгик жиҳатлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абзалοва Хуршида Мирзиятοвна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
343.611 (575.1)
Яратилган вақти:
2020-06-29 22:20:09
Тадқиқοтнинг мақсади οдам ўлдириш учун жавοбгарлик қисмида жинοят қοнунчилигини янада такοмиллаштириш ва мазкур сοҳада суд-тергοв амалиёти самарадοрлигини οширишга қаратилган таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан ибοрат.

Тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш ҳамда қонунга хилоф равишда аралашиш билан боғлиқ жиноятларнинг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Курбанов Маъруфжон Мамадаминович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
343.9 (043.5) (575.1)
Яратилган вақти:
2020-06-29 22:17:33
Тадқиқотнинг мақсади тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилиш, қонунга хилоф равишда аралашиш билан боғлиқ жиноятлар учун жавобгарликни такомиллаштириш, сабабларини аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш юзасидан аниқ таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборатдир.

Иқтисодий ва фуқаролик суд ишларини юритишда электрон далилларнинг процессуал жиҳатлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Пирматов Отабек Шавкатович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
347.9(043.5)(575.1)
Яратилган вақти:
2020-06-24 13:06:17
Иқтисодий ва фуқаролик суд ишларини юритишда электрон далилларнинг процессуал жиҳатларига ҳуқуқий нуқтаи назаридан комплекс илмий тавсиф бериш орқали илмий асосланган хулоса ва тавсиялар ишлаб чиқиш; муаммони комплекс ва ҳар томонлама ўрганиш; ушбу соҳадаги муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишга қаратилган таклифлар ишлаб чиқишдан иборат.

Проблемы правового регулирования гостиничных услуг по законодательству Республики Узбекистан


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ачилова Лилия Илхомовна
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
334.75 (575.1):341.66 347.45 (575.1)
Яратилган вақти:
2020-06-24 13:03:50
Целью исследования является установление проблем правового регулирования гостиничных услуг, пути их разрешения, а также совершенствование законодательства в этом направлении и разработка предложений и рекомендаций по эффективности применения их на практике.

Шартли ҳукм қилиш институтининг назарий, ҳуқуқий ва амалий жиҳатларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Усмонов Дониёр Махмудович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
343.244.23(043)(575.1)
Яратилган вақти:
2020-06-10 10:26:36
Тадқиқотнинг мақсади шартли ҳукм қилиш институтининг назарий, ҳуқуқий ва амалий жиҳатларини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборатдир.

Ишни судга қадар юритиш босқичида процессуал харажатларни тўлаш механизмини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Султонов Абдулла Азаматович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
343.1(575.1)
Яратилган вақти:
2020-06-08 15:58:48
Тадқиқотнинг мақсади жиноят-процессуал қонунчиликда процессуал харажатларни тўлаш механизмини такомиллаштиришга доир илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Жиноят ишлари юритувини инсонпарварлаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Маткаримов Қудрат Қаландарович
Нашр этилган йили:
2020
УДК рақами:
343.236 (575.1)
Яратилган вақти:
2020-05-19 18:04:01
Тадқиқотнинг мақсади жиноят ишлари юритувини инсонпарварлаштиришга қаратилган хулоса ва илмий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит