Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Испοльзοвание и защита кοнфиденциальнοй инфοрмации в гражданскοм οбοрοте


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Раимοва Наргиза Дοрοевна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
347:001.891.34(575.1)
Яратилган вақти:
2018-05-04 09:37:44
Разрабοтка предлοжений и рекοмендаций пο сοвершенствοванию регулирοвания гражданскο-правοвых οтнοшений в οбласти испοльзοвания и защиты кοнфиденциальнοй инфοрмации в гражданскοм οбοрοте в Республике Узбекистан.

Ўзбекистонда меҳнат муносабатларини коллизион-ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Мусаев Бекзод Турсунбоевич
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
347:349.2 (575.1)
Яратилган вақти:
2018-05-04 09:32:16
Ўзбекистон Республикасида чет эл элементи билан мураккаблашган меҳнат муносабатларини коллизион-ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш ва уни қўллаш амалиёти самарадорлигини оширишга қаратилган таклиф ҳамда тавсиялар ишлаб чиқиш.

Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда ҳуқуқий тарбиянинг роли


  
- 1 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Амиров Зафар Актамович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
340(575.1)
Яратилган вақти:
2018-04-07 10:41:24
Тадқиқотнинг мақсади ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш борасида амалга ошириладиган ҳуқуқий тарбиянинг назарий ва ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга оид таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Сборник международных актов по судебной этике


  
- 1 +
Даража:
Умумий таълим
Ҳужжат формати:
Ташкилот (Қайси давлат ташкилоти томонидан имзоланган):
Ҳужжат қабул қилинган сана:
2015
Ҳужжат №:
Яратилган вақти:
2018-04-02 14:38:46
Сборник международных актов по судебной этике.В настоящий сборник включены основные международные документа в сфере регулирования этических стандартов поведения судей универсального и регионального характера.Сборник предназначен для судей, работников правоохранительних органов,слушателей Центра повышения квалификации юристов, а также широкого круга лиц, интересуюшихся вопросами судебной этики.

Халқаро меҳнат ташкилотининг Ўзбекистон Республикаси томонидан ратификация қилинган конвенциялари тўплами


  
- 1 +
Даража:
Умумий таълим
Ҳужжат формати:
Ташкилот (Қайси давлат ташкилоти томонидан имзоланган):
Ҳужжат қабул қилинган сана:
2014
Ҳужжат №:
Яратилган вақти:
2018-04-02 14:32:43
Халқаро меҳнат ташкилотининг Ўзбекистон Республикаси томонидан ратификация қилинган конвенциялари тўплами

Жиноят кодекси ва жиноят-процессуал кодекси нормаларини амалиётда қўллашга оид масалалар (казуслар) тўплами


  
- 1 +
Даража:
Умумий таълим
Муаллиф:
Ф.Б.Шукуров, А.А.Тўйчиев
Йўналиши:
Ижтимоий-сиёсий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
Адолат
Саҳифалар сони:
72
Яратилган вақти:
2018-04-02 14:12:24
Мазкур масалалар (казуслар) тўплами Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги Юристлар малакасини ошириш маркази Илмий кенгашининг 2016 йил 2 июлдаги қарори билан нашрга тавсия этилган.

Тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқ ва манфаатларини маъмурий-ҳуқуқий ҳимоя қилиш механизмини такомиллаштириш


  
- 2 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Примов Фарход Абдижабборович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
УЎТ: 347.7(575.1)
Яратилган вақти:
2018-03-16 15:07:19
Бугунги кунда ривожланган мамлакатлар тажрибасидан шу нарса маълум бўлмоқдаки, жамият, давлат ва шахснинг иқтисодий манфаатларини таъминлаш ва мувозанатга келтириш, қашшоқликка қарши курашиш, иқтисодий хавфсизликни, шу жумладан, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда тадбиркорлик фаолияти муҳим роль ўйнайди. Шунингдек, молиявий-иқтисодий инқироз ва унинг оқибатларига қарши курашнинг самарали йўли сифатида ҳам тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш орқали иқтисодий ва молиявий барқарорликка эришиш мумкинлиги аён бўлмоқда.

Давлат ва ҳуқуқнинг моҳияти


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Н.Йўлдашева
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2006
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
17
Яратилган вақти:
2018-02-22 11:53:04
Ушбу маъруза матнлари НВПҚТМОИ ижтимоий фанлар ва маънавият асослари кафедра йиғилишида ўрганиб чиқилган ва институт илмий Кенгашига муҳокама учун тавсия этилган. Педагог ходимлар ва тингловчилар учун мўлжалланган ушбу маъруза матнлари НВПҚТМОИ илмий Кенгашининг 2006 йил йиғилиш қарори асосида нашр учун тавсия этилди.

Қадим юнон ҳамда Марказий Осиё мутафаккирлари қарашларида фуқаролик жамияти тўғрисидаги тасаввурлар, ғоялар


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2018-02-20 18:04:55
Мазкур рисолада Ўрта Осиё буюк мутафаккири Абу Наср Форобий, ҳамда шарқ мутафаккирлари таълимотининг сиёсий-ҳуқуқий қарашлари шаклланишига катта таъсир этган юнон олимларининг жумладан, Афлотун ва Арастунинг сиёсий ва ҳуқуқий жиҳатларини ёритишга ҳаракат қилинди.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси депутати фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асослари


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Исмоилов Азизбек Юнусович
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2014
Нашриёт:
ТДЮУ
Саҳифалар сони:
75
Яратилган вақти:
2018-02-20 15:55:33
Мавзунинг долзарблиги шундан иборатки,мамлакатимизда икки палатали парламент шакллантирилиши давлат қурилиши соҳасида олиб борилаётган ислоҳотларнинг мантиқий давоми бўлиб, у демократик жараёнларни чуқурлаштириш, халқ ҳокимиятининг амалда бўлишини таъминлашни назарда тутади.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит