Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Касб-ҳунар коллежларида амалий касбий таълимни ташкил этишнинг методик асосларини такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Қосимов Шавкат Уролович
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
53:378(575.1)
Яратилган вақти:
2018-10-18 10:14:46
Касб-ҳунар коллежларидаги амалий касбий таълимнинг тизимли ташкилий-методик тузилмасини назарий жиҳатдан ишлаб чиқиш ва уни тажриба синовидан ўтказиш асосида амалий касбий таълим методикасини такомиллаштириш.

Талабаларни ўқув жараёнига мослашишининг ташкилий педагогик шарт-шароитларини такомиллаштириш (“Касб таълими” йўналишлари мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Муқумова Дилрабо Инатовна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
378:37.02 (043.3)
Яратилган вақти:
2018-10-18 10:08:32
Талабаларни ўқув жараёнига мослашишининг ташкилий педагогик шарт-шароитларини такомиллаштириш.

Юридик терминларни ўқитишнинг лингводидактик асосларини такомиллаштириш (инглиз тили мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Абдуллаева Феруза Суюновна
Нашр этилган йили:
2018
УДК рақами:
378.016:811.111’276.6:34
Яратилган вақти:
2018-10-12 11:55:13
Инглиз тилида юридик терминларни ўқитишнинг лингводидактик асосларини такомиллаштириш.

Korelatsion analiz yordamida pedagogik tadqiqot natijalarini tadqiqot qilish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Uzoqova Hurriyat
Йўналиши:
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
Яратилган вақти:
2018-08-29 09:14:12
Bitiruv malakaviy ishida respublikamizda bozor munosabatlari sharoitida shahs ma`naviy va iqtisodiy tafakkur madaniyatining o`zaro uyg`unligi ijtimoiy taraqqiyotni ta`minlashda muhim omil ekanligini ilmiy-nazariy asoslab berish,kishilarda yangicha ijtimoiy xayotni rivojlantirish, ma`naviy va iqtisodiy tafakkurni shakllantirish, dunyoqarashini o`zgartirish, ularning o`z mehnat sohasi va shakllarini mustaqil belgilash imkonini yaratish eng muhim vazifa hisoblanishi kabi masalalar o`rganilgan va tahlil qilingan.

КХК ларда касбий фанларни ўқитишда мустақил билим олиш методларини ишлаб чиқиш ва амалда тадбиқ этиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Бешибоев М
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2016
Нашриёт:
НамМҚИ
Саҳифалар сони:
43
Яратилган вақти:
2018-08-08 11:25:29
Ушбу битирув малакавий иши КХК ларда касбий фанларни ўқитишда мустақил билим олиш методларини ишлаб чиқиш ва амалда тадбиқ этиш мавзусидаги ёзилган. Шуни таъкидлаш лозим, барча педагогик назария ёки методика технологик даражага эриша олмайди, ёки бошқача айтганда йўриқлар кўринишида, бажариладиган ишлар, ҳаракатлар, операциялар кетмакетлиги бўлиб ихтиёрий ўқитувчи томонидан берилган шароитда ва воситалар билан амалга оширилиши мумкин.

«Поршенли насослар» мавзусини ўқитишда янги педагогик технологияларни қўллаш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абдуллаев Б
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2015
Нашриёт:
НамМҚИ
Саҳифалар сони:
33
Яратилган вақти:
2018-08-08 10:59:11
Ўқув материалини билдиришнинг метод ва методик усуллари бобида ўқув материалини билдиришнинг метод ва методик усулларини танлаш, ўқувчиларни янги билимларни идрок этишга тайёрлаш. ўқитувчининг ўқув материалини оғзаки баён этиш методикаси, ўқитувчи нутқининг техникаси масаалари келтирилган. Таълимда ўзлаштириш ва фаоллаштиришни амалга ошириш технологияси бобида билимларни ўзлаштириш даражалари (репродуктив ва продуктив), продуктив ўзлаштиришнинг даражаси, ўқув жараёнининг қисмлари ва уларни бошқариш, намунавий дарс унсурлари, талабага йўналтирилган таълим, замонавий дарснинг асосий компонентлари, таълимнинг фаол услублари самараси натижалари ўрганилган.

"Kxk larda “kultivator va uning ishchi qismlari ” mavzusini keys stadi texnologiyasidan foydalanib o’qitish uslubini ishlab chiqish "


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
F Ortiqov
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
NamMQI
Саҳифалар сони:
31
Яратилган вақти:
2018-08-08 10:40:55
Xozirgi paytda KXK lari talabalarini malakali mutaxassis etib tayyorlash va ularni kasb – xunarga yo’naltirishda zamonaviy o’qitish metodining axamiyati benixoya kattadir. «Qishloq xo’jaligi mashinalari» fanidan “Kultivator va uning ishchi qismlari” mavzusini keys stadi texnologiyasidan foydalanib o’qitishni amalga oshirish xozirgacha ishlab chiqilmagan. Ushbu mavzuni interfaol metodlardan foydalanib o’qitishni dolzarbligi shundan iboratki, xozirgi kunda kollej o’quvchilari uchun mutaxassislik fanlari bo’yicha etarli darajada ilg’or pedagogik texnologiya usullari mavzuda keng yoritilmaganligidir. Bundan tashqari O’zbekistonda ishlab chiqilgan va chet ellardan kirib kelayotgan yangi, zamonaviy qishloq xo’jaligi mashinalarining tuzilishi, turlari, vazifalari bo’yicha adabiyotlar mavjud ammo ushbu adabiyotlar xamma kollejlarda xam etarli emas.

INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE LEARNING PROCESS


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Boltayeva M., Maxmudova N.
Яратилган вақти:
2018-08-07 16:01:34
This article discusses the role of information technology in the learning process

KASB TA’LIMI METODIKASI


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2018-08-07 14:49:53
Fanni o`qitishdan maqsad talabalarni kasbiy pedagogik tayyorgarlik ta`lim sohalarida ta`lim olayotgan bakalavrlarda kasbhunar kollejlari o’quvchilarining ta`limi va tarbiyasi jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni yecha olishida hamda ularning umumtexnika, maxsus texnologiya va ishlab chiqarish ta`limi darslarini olib borishiga yordam beradigan metodik bilim, ko’nikmava malakalarini shakllantirishdir.

“Нима учун” схемаси” методи билан “Рангли металлар ва қотишмаларни қўл ёй ва газ алангасида пайвандлаш” мавзусини ўқитишни ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Раҳимова Зуҳра Шукуржоновна
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2014
Нашриёт:
НамМҚИ
Саҳифалар сони:
39
Яратилган вақти:
2018-08-06 16:32:24
Битирув малакавий ишида “Нима учун” схемаси” методи билан “Рангли металлар ва қотишмаларни қўл ёй ва газ алангасида пайвандлаш” мавзусини ўқитишни ишлаб чиқиш методикаси ва технологияси таълим жараёнининг турлича даража таҳлилини акс эттирилган. Технологиянинг мукаммалик даражаси методиканинг ривожланиш даражасига боғлиқ. Таълим технологияси ўқув жараёнини бошқариш ва режаланган мақсадга мос натижаларни олишга имконини беради. Шуни таъкидлаш лозим, барча педагогик назария ёки методика технологик даражага эриша олмайди, ёки бошқача айтганда йўриқлар кўринишида, бажариладиган ишлар, ҳаракатлар, операциялар кетмакетлиги бўлиб ихтиёрий ўқитувчи томонидан берилган шароитда ва воситалар билан амалга оширилиши мумкин. Шу сабабли, назарий асосни ишлаб чиқаришдан ташқари педагогик технологияни лойиҳалаш педагогик жараёни қатнашчиларининг фаолият босқичларини ажратишни кўзда тутади, уларнинг бажарилиш кетмакетлиги амалий натижаларни таъминлайди.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит