Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Ёшларни қўшимча касбга тайёрлашда анъанавий-замонавий услуб


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Яратилган вақти:
2019-05-16 17:45:52
Ундан қўшимча касбга тайёрлаш, касбга қайта тайёрлаш ва касбий малака ошириш жараёнида иштирок этаётган устоз-мураббийлар ҳамда уста-ҳунармандлар фойдаланишлари мумкин.

Ona tili oʻqitish metodikasi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
G’aniyevT Ismoilova S.
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
115
Яратилган вақти:
2019-05-16 17:44:09
Metodika maktab oldiga qo'yilgan ta'lim va tarbiyaviy vazifalardan kelib chiqib, ona tilini o‘rgatishning vazifalarini va mazmunini belgilaydi, ta'lim-tarbiya berish jarayonini tekshiradi. shu jarayonning qonuniyatlarini va ta'lim berish usullarining ilmiy asoslangan tizimini belgilaydi.

Tasviriy faoliyatga o'rgatish nazariyasi va metodikasi moduli bo'yicha


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
M. Zokirova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2019
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
103
Яратилган вақти:
2019-05-16 17:43:25
Asosiy maqsadlardan yana biri zamonaviy tasviriy san’at orqali bolalardagi qobiliyat hamda imkoniyatlarni aniqlab, ularni to'g'ri shakllantirish va yuzaga chiqarishdir.

Техника олий таълим муассасаларининг ўқув жараёнида талабаларда ахборот маданиятини шакллантириш


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Махкамова Мадина Улфатжоновна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК:37.013
Яратилган вақти:
2019-05-16 17:43:03
Техника олий таълим муассасаларининг ўқув жараёнида талабаларда ахборот маданиятини шакллантириш мазмуни, шакллари, методлари ва воситалари

Ijtimoiy pedagogika


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
F.Komilova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
197
Яратилган вақти:
2019-05-16 17:41:58
«Ijtimoiy pedagogika» kursi talabalarning umumpedagogik bilim darajasini kengaytirish bilan birga, ularni jamiyatdagi turli ijtimoiy munosabatlar, ma`naviy omillar, shuningdek, mazkur fanning obekti, predmeti, uning boshqa fanlar bilan aloqadorligi, kategoriyalari, ijtimoiy pedagog kasbining o’ziga xos xususiyatlari kabi muammolar ustida izlanishiga undaydi.

Ona tili oʻqitish metodikasi


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
G’aniyevT. Ismoilova S
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
ADU
Саҳифалар сони:
115
Яратилган вақти:
2019-05-16 17:40:59
Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi fanining pred¬meti o‘quvchilarga o‘zbek tilini o‘rgatish yo‘llari va vositalari, ona tilini egallash, ya'ni nutqni, o‘qish va yozishni, grammatika va imloni o‘zlashtirib olish to‘g‘risidagi ilmdir.

Orta topar balalardı a`dep-ikramlılıqqa ta`rbiyalaw ma`seleleri


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Jumanazarova Gauxar Esemuratovna
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2013
Нашриёт:
NDPI
Саҳифалар сони:
45
Яратилган вақти:
2019-05-14 16:20:50
Bul pitkeriw qaniygelik jumista orta topar balalardı a`dep-ikramlılıqqa ta`rbiyalaw ma`seleleri haqqinda soz baradi.

U’lken topar balalarının’ o’z-ara qarım-qatnasın rawajlandırıwda a’dep-ikramlılıq ta’rbiyasının’ ornı


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Bekbergenova Nigora Ospanovna
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2014
Нашриёт:
NDPI
Саҳифалар сони:
73
Яратилган вақти:
2019-05-14 16:16:43
Bul pitkeriw qaniygelik jumista u’lken topar balalarının’ o’z-ara qarım-qatnasın rawajlandırıwda a’dep-ikramlılıq ta’rbiyasının’ ornı haqqinda soz baradi.

Компетентли ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларнинг касбий-педагогик ижодкорлигини ривожлантириш технологиялари


  
- 1 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Қўйсинов Одил Алмуротович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК 372.126
Яратилган вақти:
2019-05-14 13:31:04
Компетентли ёндашув асосида бўлажак касб таълими ўқитувчиларининг касбий-педагогик ижодкорлигини ривожлантириш технологияларини такомиллаштириш

Касб таълими укитувчиларини тайёрлаш сифатини таъминлашда тармоцлараро амалий интеграция


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абдураимов Шерали Сайдикаримович
Нашр кўриниши:
Даврий нашр
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2014
Нашриёт:
Тошкент
Саҳифалар сони:
144
УДК рақами:
Яратилган вақти:
2019-05-08 12:10:53
Узбекистан Республикаси амалга оширилаётган давлат таълим сиёсатининг асосий мохияти баркамол шахе ва малакали мутахассисни тарбиялашдан иборатдир. Мазкур сиёсат мазмунини тулаконли ёритишга хизмат килувчи Узбекистан Республикасининг «Таълим тугрисида”ги Крнуни хамда “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”да баркамол шахе ва малакали мутухассисни тарбиялаш жараёнининг умумий мохияти, мухим боскичлари, узлуксиз таълим
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит