Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Maktabgacha ta’lim muassasasi tarbiyalanuvchilarida kasbga oid tasavvur va tushunchalarini shakllantirish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
81
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:49:35
O’sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash davlatimiz va jamiyatimiz ahamiyatiga molik ijtimoiy vazifa sifatida O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi (Asosiy Qonun) [1], “Ta’lim to’g’risida”gi Qonun [2], “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” [3], Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimovning asarlarida aks ettirilgan.

Pedagogika kolleji o’quvchilarida vatanparvarlikni tarbiyalashning pedagogik jihatlarini takomillashtirish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
96
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:46:22
Mustaqil O‘zbekistonning siyosiy, iqtisodiy, ma’naviy yo‘nalishlarini rivojlantirishda va demokratik, insonparvarlik jamiyatini qurishda xalq ta’limi tizimini takomillashtirish, ayniqsa, pedagogika kasb-hunar kollejlari ish faoliyatini yuqori darajaga ko‘tarish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki kelajagimizning taqdiri ta’lim muassasalarida hozirgi kunda ilm olayotgan yoshlarning, bolalarning ta’lim-tarbiyasiga bog‘liqdir.

O‘smirlarni oilaviy hayotga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
K.Hasanova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
100
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:42:59
O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonuni hamda Kadrlar tayyorlash milliy dasturi qabul qilingandan keyin mamlakatimiz ta’lim tizimida keng qamrovli o‘zgarishlar amalga oshirildi.Kadrlar tayyorlash milliy dasturi asosida ta’lim tizimining barcha bo‘g‘inlari faoliyati mazmuni yangilandi,yangi davlat ta’lim standartlari va yangi o‘quv dasturlari ishlab chiqilib, bosqichma-bosqich ta’lim jarayoniga joriy etilmoqda.O‘quvchi- yoshlar zamonaviy darsliklar bilan ta’minlanmoqda.

Kasb-hunar kolleji o’quvchilarida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
K.Hasanova
Йўналиши:
Ижтимоий-иқтисодий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
84
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:38:33
Dunyo miqyosida ijtimoiy hayotning barcha sohalarida globallashuv jarayonlari kuchayib borayotgan hozirgi sharoitda kelib chiqayotgan muammolarni hal etishda mustaqil fikrlash qobiliyatiga ega bo‘lgan shaxsni kamol toptirish, shakllantirish va rivojlantirish masalasi muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Олий таълим муассасаларида жисмоний тарбия дарслари учун кластер модулини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Танибердиев Акмал Абдуғаниевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
796:001.89:002
Яратилган вақти:
2019-08-21 12:14:44
Тадқиқотнинг мақсади олий таълим тизимида “Жисмоний маданият ва спорт” фанини ўқитиш учун кластер-модулини ишлаб чиқиш ва педагогик тажрибада текширишдан иборат.

Иқтисодиётни ривожлантиришнинг истиқбол кўрсаткичлари асосида ўқувчиларни касб-ҳунарга мақсадли йўналтириш тизими


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Хайдаров Озоджон Асламкулович
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
33:371.031
Яратилган вақти:
2019-08-19 10:07:13
Тадқиқотнинг мақсади иқтисодиётни ривожлантиришнинг истиқбол кўрсаткичлари асосида ўқувчиларни касб-ҳунарга мақсадли йўналтиришнинг педагогик механизмларини такомиллаштиришдан иборат.

5-7 синф ӯзбек тили дарсларида грамматик материалларни ӯрганиш методикаси


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Султанова А.
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УЎК: 373.5.016:811.512
Яратилган вақти:
2019-08-17 16:20:06
Тадқиқотнинг мақсади таълим қорақалпоқ тилидаги мактабларнинг 5–7-синф ўзбек тили дарсларида грамматик материалларни ўрганиш методикасини ишлаб чиқиш ва такомиллаштиришдан иборат.

Бошоанғич синф ӯқувчиларида билиш фаолиятини ривожлантирувчи ӯқув вазиятларини ташкиллаштиришнинг дидактик шарт-шароитлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Тошева Н.
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК:37.013.77./.375.3.(576.1)
Яратилган вақти:
2019-08-17 16:07:55
Тадқиқотнинг мақсади бошланғич синф ўқувчиларида билиш фаолиятини ривожлантирувчи ўқув вазиятларини аниқлаш ва уларни назарий-дидактик жиҳатдан ташкил этишга йўналтирилган илмий-методик тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Меҳнат таълими ӯқитувчиларида касбийғпедагогик маданиятни узлуксиз ривожлантириш


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Абдухаипов Р.
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
УДК:37;371.035.3;377
Яратилган вақти:
2019-08-17 15:52:54
Тадқиқотнинг мақсади назарий ва технологик тайёргарлик воситаларини такомиллаштириш орқали меҳнат таълими ўқитувчиларининг касбий-педагогик маданиятини узлуксиз ривожлантиришдан иборат.

Инглиз тилини ўқитишда талабалар кўникма ва малакаларини баҳолаш хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Мурадкасимова Камола Шухратовна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
378.016
Яратилган вақти:
2019-08-17 13:06:40
Тадқиқотнинг мақсади инглиз тилини ўқитишда талабалар кўникма ва малакаларини баҳолаш хусусиятларини аниқлаштиришдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит