Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Бошланғич синф ўқувчилари таълимий муаммоларига оид дидактик шарт-шароитларни такомиллаштириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Умуров Зариф Латифбоевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
373.3.09(072)
Яратилган вақти:
2019-08-23 12:36:12
Тадқиқотнинг мақсади бошланғич синф ўқувчилари таълимий муаммоларига оид дидактик шарт-шароитларни такомиллаштиришнинг тамойиллари, шакл, метод ва воситаларини назарий асослаш ҳамда амалиётга татбиқ этиш юзасидан таклиф ва тавсия ишлаб чиқишдан иборат.

Адабий таълим узвийлиги асосида ўқувчиларнинг интеллектуал салоҳиятини ривожлантириш (V-IX синфлар мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Файзуллаева Гулчехра Шарипбоевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
371.3
Яратилган вақти:
2019-08-23 12:32:07
Тадқиқотнинг мақсади адабий таълим узвийлиги асосида ўқувчиларнинг интеллектуал салоҳиятини ривожлантириш мазмуни, шакли, восита ва методлари бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Умумтаълим мактаб ўқувчиларида таянч компетенциялар асосида тадқиқотчилик кўникмаларини шакллантириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Нарзиева Наргиза Норкузиевна
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
37;370.1;371
Яратилган вақти:
2019-08-23 12:24:04
Тадқиқотнинг мақсади умумтаълим мактаблари ўқувчиларининг таянч компетенциялар асосида тадқиқотчилик кўникмаларини шакллантириш механизмларини назарий ва амалий жиҳатдан такомиллаштиришдан иборат.

Mediata’lim vositasida talabalarning bilim va ko’nikmalarini oshirish metodikasi


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
84
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:56:31
«Ta’lim to’g’risida»gi Qonun va «Kadrlar tayyorlash milliy Dasturi»da barkamol shaxs tarbiyasi davlat ahamiyatiga molik muhim masala, ustuvor yo’nalish sifatida belgilandi. Bu maqsadga erishishning samarali vositalaridan biri «o’qitishning ilg’or shakllari va yangi pedagogik texnologiyalarni, ta’limning texnik va axborot vositalarini o’quv jarayoniga joriy etish»dan iborat.

MTM tarbiyalanuvchilarida iqtisodiy tasavvur va tushunchalarni tarkib toptirishning pedagogik asoslari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
N.Shodiyev
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
79
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:54:15
Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan chuqur iqtisodiy – ijtimoiy islohatlar natijasida jamiyatimiz taraqqiyoti asoslari va milliy mustaqilligimiz poydevori tobora mustahkamlanib bormoqda. Shu munosabat bilan milliy iqtisodiyotimizning o’ziga hos jihatlarini o’rganib borish muhimdir. Bozor iqtisodiyoti hayotimizda tobora keng ko’lam kasb etayotgan hozirgi sharoitga har bir kichik mutahassis kelgusi mehnat faoliyatida ko’p qirrali bilimga, chuqur mushohada va mulohaza asosida qaror qabul qila olishi, o’z kasbini puhta egallagan bo’lishi shart. Bu esa o’z navbatida, mustaqil davlatimiz kelajagi bo’lmish yosh avlodni tarbiyalashda va uning barkamol shaxs bo’lib shakllanishida maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyachi- pedagoglari, tadqiqotchi pedagok olimlar zimmasiga o’ta ma’suliyatli vazifalarni yuklaydi.

Maktabgacha ta’lim muassasasi tarbiyalanuvchilarida kasbga oid tasavvur va tushunchalarini shakllantirish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2018
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
81
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:49:35
O’sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash davlatimiz va jamiyatimiz ahamiyatiga molik ijtimoiy vazifa sifatida O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi (Asosiy Qonun) [1], “Ta’lim to’g’risida”gi Qonun [2], “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” [3], Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimovning asarlarida aks ettirilgan.

Pedagogika kolleji o’quvchilarida vatanparvarlikni tarbiyalashning pedagogik jihatlarini takomillashtirish


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
96
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:46:22
Mustaqil O‘zbekistonning siyosiy, iqtisodiy, ma’naviy yo‘nalishlarini rivojlantirishda va demokratik, insonparvarlik jamiyatini qurishda xalq ta’limi tizimini takomillashtirish, ayniqsa, pedagogika kasb-hunar kollejlari ish faoliyatini yuqori darajaga ko‘tarish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki kelajagimizning taqdiri ta’lim muassasalarida hozirgi kunda ilm olayotgan yoshlarning, bolalarning ta’lim-tarbiyasiga bog‘liqdir.

O‘smirlarni oilaviy hayotga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
K.Hasanova
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
100
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:42:59
O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonuni hamda Kadrlar tayyorlash milliy dasturi qabul qilingandan keyin mamlakatimiz ta’lim tizimida keng qamrovli o‘zgarishlar amalga oshirildi.Kadrlar tayyorlash milliy dasturi asosida ta’lim tizimining barcha bo‘g‘inlari faoliyati mazmuni yangilandi,yangi davlat ta’lim standartlari va yangi o‘quv dasturlari ishlab chiqilib, bosqichma-bosqich ta’lim jarayoniga joriy etilmoqda.O‘quvchi- yoshlar zamonaviy darsliklar bilan ta’minlanmoqda.

Kasb-hunar kolleji o’quvchilarida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari


  
- 0 +
Даража:
Олий таълим
Муаллиф:
K.Hasanova
Йўналиши:
Ижтимоий-иқтисодий
Нашр этилган йили:
2017
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
84
Яратилган вақти:
2019-08-21 15:38:33
Dunyo miqyosida ijtimoiy hayotning barcha sohalarida globallashuv jarayonlari kuchayib borayotgan hozirgi sharoitda kelib chiqayotgan muammolarni hal etishda mustaqil fikrlash qobiliyatiga ega bo‘lgan shaxsni kamol toptirish, shakllantirish va rivojlantirish masalasi muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Олий таълим муассасаларида жисмоний тарбия дарслари учун кластер модулини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Танибердиев Акмал Абдуғаниевич
Нашр этилган йили:
2019
УДК рақами:
796:001.89:002
Яратилган вақти:
2019-08-21 12:14:44
Тадқиқотнинг мақсади олий таълим тизимида “Жисмоний маданият ва спорт” фанини ўқитиш учун кластер-модулини ишлаб чиқиш ва педагогик тажрибада текширишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит