Филтрлар

Ислом Каримов ЮКСАК МАЪНАВИЯТ – ЕНГИЛМАС КУЧ

Афакия ва артифакияли болаларда аметропияларни коррекциялашнинг клиник-функционал хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Нарзуллаева Дилдора Уктамовна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
617.741-007.21-053.3-08
Яратилган вақти:
2021-09-14 16:39:51
Тадқиқотнинг мақсади. Оптик коррекция танловига қиёсий ёндашиш йўли билан афакия ва артифакияли болаларда кўриш фаолиятини яхшилашга қаратилган даволаш тизимини такомиллаштиришдан иборат.

Саноат корхоналарини интеллектуал платформа асосида самарали ривожлантириш (“Оҳангаронцемент” АЖ мисолида)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Саломова Сарвиноз Салимовна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
355.241.21:004
Яратилган вақти:
2021-09-14 16:33:18
Тaдқиқoтнинг мaқcaди “Оҳангаронцемент” акциядорлик жамияти фаолиятини интеллектуал платформани қўллаш асосида самарали ривожлантириш бўйича илмий таклифлар ва амaлий тaвcиялaрни ишлaб чиқишдан иборат.

Навоий вилояти иқтисодиётини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Муртазаев Исабек Базарбаевич
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
332.1:330.34 (575.1)
Яратилган вақти:
2021-09-14 16:19:14
Тадқиқотнинг мақсади Навоий вилояти иқтисодиёти тармоқ ва ҳудудий таркибини такомиллаштириш бўйича таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Аррали жинлаш технологияси самарадорлигини ошириш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Ортиқова Камола Инсопалиевна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
677.21.021
Яратилган вақти:
2021-09-14 13:55:48
Тадқиқотнинг мақсади тола ажратиш машинасининг аррали цилиндр айланиш тезлигини ростлаш йўли билан унинг самарадорлигини оширишдан иборат.

Umumtа’lim maktab o‘quvchilarida fizikaviy tasavvur va tushunchalarning metodologiyasini umumlаshtirilgаn dаrslаrdа qo‘llаsh metodikasi


  
- 0 +
Даража:
Умумий таълим
Муаллиф:
ОБИДОВА ЗУХРА НАСРИДДИНОВНА
Йўналиши:
Илмий-таълимий
Нашр этилган йили:
2021
Нашриёт:
Саҳифалар сони:
34
Яратилган вақти:
2021-09-14 12:45:20
Keltirilgan metodikada metodologiyaning eng muhim elementlardan:elementarli, saqlanish va olamning yagonalik g‘oyalariga tarixiy elementlarni kiritish orqali o‘quvchilarning ilmiy dunyoqarash funksiyalarini shakllantirish yollari vа usullari tavsiya etilgan.

Маҳаллий хомашёлар асосида кўпчитилган вермикулитни гидрофоблаш ва енгил иссиқлик сақловчи материаллар технологиясини ишлаб чиқиш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Досанова Гулзар Мауленбергеновна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
66.022.34:666.9.031
Яратилган вақти:
2021-09-14 12:40:03
Тадқиқотнинг мақсади кўпчитилган вермикулитни гидрофоблаш учун кукунли гидрофобизаторнинг янги таркибини ҳамда ноорганик материаллар асосида бинолар ва иншоатларни иссиқлик изоляцияловчи янги авлод енгил иссиқлик сақловчи материаллар технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Йўлдош етишмовчилигининг турли формаларини патологоанатомик ташхислаш


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Саноев Бахтиёр Абдурасулович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
618.36-008.64-08-07
Яратилган вақти:
2021-09-14 12:02:44
Тадқиқотнинг мақсади йўлдош етишмовчилигининг бирламчи ва иккиламчи шаклларининг морфологик белги ва морфометрик кўрсаткичларини баҳолашни оптималлаштиришдан иборат.

Неонатал сепсисда лимфа тугунларнинг морфологик ва морфометрик ўзгариши


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Аллаберганов Дилшод Шавкатович
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
616-053.35:616.94:616.42:576.31-07
Яратилган вақти:
2021-09-14 11:59:19
Тадқиқотнинг мақсади неонатал сепсис даврлари бўйича лимфа тугунларнинг асосий морфофункционал майдонларида ривожланадиган морфологик ва морфометрик ўзгаришларни баҳолаш ва такомиллаштиришдан иборат.

Хуршид Дўстмуҳаммад ҳикоя ва қиссалари бадиияти (образ ва тасвир)


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Рахмонова Хуршида Халиловна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
821.512.133-31
Яратилган вақти:
2021-09-14 11:16:02
Тадқиқотнинг мақсади Хуршид Дўстмуҳаммад ижодининг бетакрор бадиий хусусиятларини аниқлаш, хусусан, адибнинг ҳикоя ва қиссаларидаги тарихий шахс образи ҳамда замондош инсон қиѐфасининг ифодаси, рамзлар замирига сингдирилган маъно қатламлари, психологик тасвир воситаларининг бадиий матнда акс этиши ҳамда ѐзувчи услубининг ўзбек адабиѐти ривожидаги муносиб ўрни ва аҳамиятини очиб беришдан иборат.

Сурункали буйрак касаллиги терминал босқичидаги беморларда камқонликнинг клиник-лаборатор хусусиятлари


  
- 0 +
Даража:
Олий ўқув юртидан кейинги таълим
Муаллиф:
Убайдуллаева Барно Нуруллаевна
Нашр этилган йили:
2021
УДК рақами:
616.12-008.46-039: 616-08-035
Яратилган вақти:
2021-09-14 11:12:04
Тадқиқотнинг мақсади камқонлик шаклланишининг патогенетик механизмларини ўрганиш асосида диагностик ва терапевтик ёндашувларни ва гемодиализ даволанишини олувчи сурункали буйрак касаллиги терминал босқичида бўлган беморлар учун бошқариш алгоритмини ишлаб чиқишдан иборат.
Хато тўғрисида маълум қилиш Транслит